بازدید مدیرعامل منطقه تجاری صنعتی ارس از گروه صنعتی آمیکو

a

به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی آمیکو رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس آقای دکتر مجیدکیانی برای بازدید از امکانات گسترده آمیکو بازدیدهایی در دو مرحله به ترتیب از مجتمع تولیدی واقع در منطقه آزاد ارس و دفتر مرکزی تهران داشتند.
دکتر مجید کیانی در بازدید روز چهارشنبه 4 آبان 1401 از مجتمع تولیدی گروه صنعتی آمیکو وامکانات⸲تجهیزات و خطوط تولید آن در نشستی با مدیر کارخانه و عضو هیئت مدیره آمیکو آقای مهندس اسماعیل اظهار نمودند: در راستای فراهم کردن زمینه فعالیت هرچه بیشتر صنایع خودرویی، افزایش تولیدات گروه صنعتی آمیکو و راهکارهای افزایش تولید و اشتغالزایی، بدنبال اجرای طرح ساب زون خودرویی در منطقه آزاد ارس هستیم.
در بازدید دوم که روز شنبه 7 آبان 1401 از دفتر مرکزی واقع در تهران و خودروهای جدید و طرحهای آینده به عمل آمد طی نشستی که با رئیس و اعضا هیت مدیره، مدیرعامل و مدیران آمیکو برگزار گردید به طرح مشکلات موجود بر سرراه تولید هرچه بیشتر واستفاده حداکثری از ظرفیتهای تولیدی گروه صنعتی آمیکو پرداخته شد و راهکارهای رفع موانع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 


© تمامی حقوق این سایت برای گروه صنعتی آمیکو محفوظ است.

united kingdom flag animation