برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M4.5 لیست قیمت قطعات
ردیف کد قطعه نام قطعه  قيمت فروش 
1 1105305 توقف دهنده تنظيم گر سوراخ                 2,500 
2 1105306 ميله کشنده فنر فشاري                 2,500 
3 1105307 نشيمن فنر فشاري                 2,500 
4 1105309 صفحه فشار دهنده فنر فشاري                 2,500 
5 1103409 واشر قفلي                 2,500 
6 1106504 رولپلاک                 2,500 
7 1106503 خار                 2,500 
8 1107005 خار آبپاش                 2,500 
9 1104212 پيچ تنظيم كننده سيلندر ترمز                 5,000 
10 1105308 فنر فشاري                 5,000 
11 1105029 لاستيک ضدسايش                 5,000 
12 1103423 واشر قفلي                 5,000 
13 1103547 واشر مخروطي                 5,000 
14 1104823 رينگ لاستيکي به شکل کاسه نمد

                5,000 
15 1104826 رينگ لاستيکي به شکل کاسه نمد

                5,000 
16 1105135 براکت شلنگ کلاچ                 6,300 
17 1108615 خار پلاستيکي                 6,300 
18 1105106 خار ضامن                 6,300 
19 1105107 رينگ پيستون سيلندر كلاچ                 6,300 
20 1105111 فنر برگردان                 6,300 
21 1107610 ميله كشنده دسته بازكني درب راست                 6,300 
22 1107612 نشيمن ميله كشنده                 6,300 
23 1107616 ميله كشنده راست                 6,300 
24 1107622 بوش دكمه عمل كننده                 6,300 
25 1105110 رينگ سيلندر اصلي كلاچ                 7,500 
26 1107617 ميله كشنده چپ                 7,500 
27 1107623 دكمه عمل كننده                 7,500 
28 1107611 ميله كشنده دسته بازكني درب چپ                 8,800 
29 1103563 مهره پشتي چرخ                 8,800 
30 1105118 بوش پين               10,000 
31 1107621 ميله كشش دكمه قفل كن داخلي درب چپ               10,000 
32 1102110 مهره لبه دار شش گوش               11,300 
33 1105320 خار ضامن               11,300 
34 1103561 مهره چرخ - چپ               11,300 
35 1103562 مهره چرخ - راست               11,300 
36 1105709 واشر آببندي               12,500 
37 1105716 ضربه گير               12,500 
38 1105724 براکت پايين چپ علمک هوا               12,500 
39 1105725 براکت پايين راست علمک هوا               12,500 
40 1105726 براکت بالا علمک هوا               12,500 
41 1103308 فنر 16 گارتر               12,500 
42 1103323 فنر               12,500 
43 1103328 سر سيم ارتجاعي               12,500 
44 1104503 اهرم بالابر زاپاس               12,500 
45 1108309 پايه بوق               12,500 
46 1108701 ميله نگهدارنده               12,500 
47 1105105 گردگير               12,500 
48 1105128 فنر خلاص كننده دو شاخه كلاچ               12,500 
49 1107605 واشر آببندي چفت قفل               12,500 
50 1102932 اورينگ               15,000 
51 011001103MC1 واشر آببند لوله برگشت روغن توربو شارژ 75 اسب               15,000 
52 011001128MC1 واشر آب بندي فيلتر روغن 75 اسب               15,000 
53 1100320 اورينگ               15,000 
54 1100321 اورينگ چهار گوش               15,000 
55 1100322 واشر آببندي ورودي آب               15,000 
56 011002013MC1 واشر آببندي لوله اگزوز               15,000 
57 011002072MC1 واشر آببندي 75 اسب               15,000 
58 011003006MC1 خار ضامن 31               15,000 
59 1100414 خار گژن پين               15,000 
60 1100713 خار سوپاپ هوا               15,000 
61 011008002MC1 واشر استوانه اي زير پيچ تخليه روغن 75 اسب               15,000 
62 1105606 واشر درپوش تخليه سوخت               15,000 
63 1101412 واشر پمپ انژکتور               15,000 
64 011204002MC1 واشر آببندي               15,000 
65 011308008MC1 واشر ترموستات 75 اسب               15,000 
66 1101706 واشر آببندي لاستيکي               15,000 
67 1102904 فنر دنده 4/5و عقب               15,000 
68 1102706 پين               15,000 
69 1102712 پين               15,000 
70 1102714 پين ماهک تعويض دنده               15,000 
71 1102715 پين ماهک تعويض دنده               15,000 
72 1104208 درپوش تنظيم كننده               15,000 
73 1104703 فنر سوپاپ               15,000 
74 1104708 سر شلنگ كروي               15,000 
75 1105324 پيچ اتصال دهنده طبلک ترمز               15,000 
76 1104119 واشر تنظيم سگدست (نازك)               15,000 
77 1104120 واشر تنظيم سگدست (نازك)               15,000 
78 1103104 مهره               15,000 
79 1103408 مهره               15,000 
80 1103550 مهره ميل پلوس               15,000 
81 1105137 کاسه نمد پمپ کلاچ پائين               15,000 
82 1105319 بست حلقه اي               15,000 
83 1108203 درپوش               15,000 
84 1203676 مهره چرخ چپ (6چرخ)               15,000 
85 1203677 مهره چرخ راست (6چرخ)               15,000 
86 1204103 واشر قفل كن مهره سگدست 6 چرخ

              15,000 
87 1204123 درپوش پين سگدست 6 چرخ

              15,000 
88 1104123 درپوش پين سگدست               17,300 
89 1101218 لاستيک آبندي               17,500 
90 1102114 واشر لوله خروجي(اگزوز)               17,500 
91 1103110 واشر کاور کناري               17,500 
92 1105729 ضربه گير بالا علمک هوا               18,800 
93 1102915 فنر دنده 1/2               18,800 
94 1108204 فندک               18,800 
95 1105114 اتصال               18,800 
96 1105206 ميکرو سوئيچ ترمز دستي               18,800 
97 1107620 ميله كشش دكمه قفل كن داخلي درب راست               18,800 
98 1102217 واشر آب بندي 4پيچ توربوشارژ               18,800 
99 1100714 خار سوپاپ دود               20,000 
100 1101215 فضا پر کن لبه دار               20,000 
101 1104103 واشر قفل كن مهره سگدست               20,000 
102 1103546 واشر ميل پلوس               20,000 
103 1102017 شلنگ تخليه               23,800 
104 1102018 بست شلنگ               23,800 
105 1100717 کاسه نمد ساق سوپاپ               23,800 
106 1101606 مجموعه قطعه بست لوله               23,800 
107 1101607 قطعه بست لوله سوخت               23,800 
108 1105605 درپوش تخليه سوخت               23,800 
109 1101913 تبديل ورودي روغن به پمپ مکش               23,800 
110 1102907 بلوک لغزنده سنکرون دنده 1/2 و 3/4               23,800 
111 1104714 گردگير               23,800 
112 1103403 درپوش روغن               23,800 
113 1104302.1 مهره توپي چرخ چپ

              23,800 
114 1104302.2 مهره توپي چرخ راست

              23,800 
115 1107905 ورقه لاستيکي

              23,800 
116 1101216 لاستيک آبندي               25,000 
117 011201011MC1 واشر آببندي تخليه روغن سوپر شارژر 75 اسب               25,000 
118 1108716 کابل اتصال منفي               25,000 
119 1103316 بوش               25,000 
120 1103319 صفحه فشاري               25,000 
121 1103322 بوش               25,000 
122 1103338 صفحه حايل تعويض دنده               25,000 
123 1107104 پايه موتور برف پاک پاکن               25,000 
124 1105702 مهره               25,000 
125 1105104 مجموعه پيچ تنظيم كننده سيلندر اصلي كلاچ               25,000 
126 1105116 لوله لاستيكي               25,000 
127 1108508 پايه کندانسور کولر               25,000 
128 1101301 شلنگ مسدود کننده برگشت انژکتور               26,100 
129 1103560 پيچ مخصوص چرخ راست               26,300 
130 1103321 بوش               27,500 
131 1100810 اورينگ لاستيکي               30,000 
132 1100903 اورينگ لاستيکي               30,000 
133 1101505 اورينگ               30,000 
134 1102816 خارفنري               30,000 
135 1103001 خار ضامن               30,000 
136 1103004 خار ضامن               30,000 
137 1100303 درپوش               30,000 
138 1100307 درپوش               30,000 
139 1100308 درپوش               30,000 
140 1100309 درپوش               30,000 
141 1100313 درپوش               30,000 
142 1100315 مسدود کننده               30,000 
143 1100316 درپوش               30,000 
144 011002069MC1 واشر آببندي دريچه عقبي 75 اسب               30,000 
145 1102004 درپوش پيچي مخروطي               30,000 
146 1102005 درپوش               30,000 
147 1102007 درپوش               30,000 
148 1102010 بوش مسي               30,000 
149 011002081MC1 بوش مسي               30,000 
150 1102011 مسدود کننده               30,000 
151 1102012 بوش               30,000 
152 1102015 لاستيک آببندي درب روغن ريزي               30,000 
153 1102020 بست               30,000 
154 1102021 بست               30,000 
155 011004010MC1 کاسه نمد ساق سوپاپ 75 اسب               30,000 
156 011004014MC1 پيچ تنظيم 75 اسب               30,000 
157 011004026MC1 نشيمن پائيني فنر سوپاپ 75 اسب               30,000 
158 011004029MC1 نشيمن بالائي فنر سوپاپ 75 اسب               30,000 
159 011004030MC1 خار سوپاپ 75 اسب               30,000 
160 1100711 درپوش               30,000 
161 1100725 خار ضامن               30,000 
162 1100518 پين               30,000 
163 1100519 واشر آببندي کاغذي               30,000 
164 1100615 نازل روغنکار ي دنده               30,000 
165 1100609 پيچ - چرخدنده تايمينگ ميل سوپاپ               30,000 
166 1101502 فضا پر کن               30,000 
167 1101503 قطعه بست انژکتور               30,000 
168 1101506 واشر مسي               30,000 
169 1101305 مجموعه گيره               30,000 
170 1101605 مجموعه بست لوله سوخت               30,000 
171 1105616 پيچ تو خالي               30,000 
172 1101407 مجموعه پيچ و واشر               30,000 
173 1101715 مجموعه پيچ و واشر               30,000 
174 1102228 بست               30,000 
175 1105804 واشر آببندي               30,000 
176 1105805 بالشتك زيرين بست اگزوز               30,000 
177 1101704 مجموعه پيچ و واشر               30,000 
178 1101708 پيچ و مهره ترموستات               30,000 
179 1101709 تبديل لوله آب               30,000 
180 1101008 پين موقعيت دهنده               30,000 
181 1101013 واشر آببندي - سوپاپ تنظيم فشار               30,000 
182 1101016 رينگ آببند سوپاپ تنظيم فشار               30,000 
183 1101017 مجموعه پيچ و واشر               30,000 
184 1101020 پيچ درپوش مخروطي               30,000 
185 1101914 بست فنري               30,000 
186 1101101 واشر آببند فيلتر روغن               30,000 
187 1101201 پيچ درپوش مخروطي               30,000 
188 1101206 مجموعه پيچ و واشر               30,000 
189 1101207 مجموعه پيچ و واشر               30,000 
190 1101213 ساچمه               30,000 
191 1102315 عايق آلترناتور               30,000 
192 1102728 پين               30,000 
193 011600058MC1 واشر کاور کناري گيربکس 75 اسب               30,000 
194 011600063MC1 کاسه نمد دنده کيلومتر 75 اسب               30,000 
195 1103103 درپوش               30,000 
196 1102902 خار ضامن               30,000 
197 1102928 خار ضامن بلبرينگ               30,000 
198 1103007 واشر تنظيم               30,000 
199 1103008 خار ضامن               30,000 
200 1103011 پين               30,000 
201 1102713 ساچمه (?8.371)               30,000 
202 1102814 خار تنظيم محوري بلبرينگ               30,000 
203 1104202 درپوش هواگيري               30,000 
204 1104209 ميله فنر- فنر فشار كفشك ترمز               30,000 
205 1104214 گلوئي گردگير               30,000 
206 1104217 قفل كن مهره تنظيم               30,000 
207 1104701 واشر پيچ محدود كننده               30,000 
208 1104702 پيچ محدود كننده               30,000 
209 1104704 بدنه سوپاپ               30,000 
210 1104705 سوپاپ               30,000 
211 1104706 واشر سوپاپ               30,000 
212 1104707 نشيمن سوپاپ               30,000 
213 1104713 خار ضامن               30,000 
214 1105304 فنر کشنده کفشکهاي ترمز               30,000 
215 1105310 فنر برگردان کفشک ترمز از قسمت بالا               30,000 
216 1105311 صفحه فشار دهنده ترمز دستي               30,000 
217 1105313 فنر               30,000 
218 1105032 براكت بلوك اتصال سه راهي ترمز               30,000 
219 012004030MC1 واشر تنظيم سگدست (نازك)               30,000 
220 012004031MC1 واشر تنظيم سگدست (نازك)               30,000 
221 012004034MC1 درپوش پين سگدست               30,000 
222 1103801 گردگير               30,000 
223 1104116 پين قفلي سگدست               30,000 
224 1103418 رينگ تنظيم رولبرينگ ديفرانسيل  - محور عقب               30,000 
225 1103718 رينگ آببندي لاستيكي جهت شفت  هزار خار               30,000 
226 1103719 واشر آببند جهت شفت هزار خار               30,000 
227 1108219 تسمه نگهدارنده درب داشبورد               30,000 
228 1101545 نگهدارنده               30,000 
229 1101703 پيچ شش گوش ترموستات               30,000 
230 1103102 پيچ دوسر               30,000 
231 1103407 پيچ محفظه ديفرانسيل               30,000 
232 1103421 پبچ               30,000 
233 1103427 خارضامن پينيون               30,000 
234 1103433 اورينگ کاسه بلبرينگ پينيون               30,000 
235 1104313 مهره داخلي پيچ چرخ جلو

              30,000 
236 1104504 لاستيك كف جعبه ابزار

              30,000 
237 1105139 پيچ هواگيري پمپ کلاچ پايين

              30,000 
238 1107911 نگهدارنده پلاستيکي شيشه درب

              30,000 
239 1108107.1 لاستيک چسب دار

              30,000 
240 1103551 کاسه نمد ميل پلوس -  محور عقب               30,000 
241 1103320 بوش نايلوني               31,300 
242 1107108 پايه مخزن آب               31,300 
243 1103559 پيچ مخصوص چرخ چپ               32,900 
244 1100706 مهره تنظيم اسبک               33,000 
245 1101801 واشر آبندي واتر پمپ               33,000 
246 1103301 سر اهرم دنده               33,800 
247 1102009 زانويي تزريق آب               36,300 
248 011104025MC1 لوله فشار قوي سوخت 75 اسب               36,300 
249 1101002 بوش دنده متحرک               37,500 
250 1107107 شلنگ آب پاش به همراه سه راه پلاستيكي               37,500 
251 1108506 شلنگ ورودي آب               37,500 
252 1103669 واشر قفلي               37,500 
253 1101915 لوله خروجي روغن پمپ مکش               38,800 
254 011008007MC1 ميله نشانگر روغن موتور 75 اسب               41,300 
255 1102910 خار ضامن               45,000 
256 1100326 واشر آببند کاغذي               45,000 
257 1102013 مجموعه پيچ و واشر               45,000 
258 1100412 مهره شاتون               45,000 
259 011004028MC1 فنر دروني سوپاپ 75 اسب               45,000 
260 1100707 پيچ               45,000 
261 1100715 نشيمن فنر سوپاپ               45,000 
262 1100718 واشر نشيمن فنر سوپاپ               45,000 
263 1100517 بوش شفت - شفت جعبه دنده               45,000 
264 1100603 خار دنده تايم شفت بادامک               45,000 
265 1100605 مجموعه پيچ و واشر               45,000 
266 1100607 واشر - چرخدنده تايمينگ ميل سوپاپ               45,000 
267 1101303 لوله برگشت سوخت انژکتور               45,000 
268 1101304 شلنگ اتصال برگشت سوخت انژکتور               45,000 
269 1101306 لوله انتقال برگشت سوخت               45,000 
270 1102212 رابط خروجي لوله برگشت روغن سوپر شارژ               45,000 
271 1102224 گيره               45,000 
272 1102112 واشر منيفولد ورودي               45,000 
273 1105905 لاستيک ضربه گير زير پايه هاي رادياتور               45,000 
274 1101011 بوش پوسته پمپ               45,000 
275 1101916 تبديل لوله خروجي روغن پمپ مکش               45,000 
276 1101212 درپوش پيچي               45,000 
277 1101217 فضا پر کن               45,000 
278 1102409 ماهک دنده استارت               45,000 
279 1102727 درپوش روغن ريزي               45,000 
280 1102705 کاسه نمد               45,000 
281 1103113 واشر کاور عقبي               45,000 
282 1103114 مجموعه درپوش هواگيري               45,000 
283 1102711 فنر ساچمه               45,000 
284 1104221 پيچ هواگيري               45,000 
285 1104905 بست فلزي               45,000 
286 1102504 اتصال               45,000 
287 1105407 فنر برگشت پدال               45,000 
288 1104115 مهره سگدست               45,000 
289 1108807 لامپ چراغ راهنما               45,000 
290 1103903 بوش فنر تخت               45,000 
291 1104109 خار محوري 22×5

              45,000 
292 1103534 واشر تنظيم کننده               45,000 
293 013110006MC1 شلنگ               45,000 
294 1102505 پيچ سوراخ دار               45,000 
295 1103670 مهره قفل کن - توپي چرخ عقب               45,000 
296 1102019 لوله برگشت روغن               47,500 
297 1103431 واشر تنظيم کننده پينيون               47,500 
298 1107504.2 براکت محدود کننده درب(چپ)

              47,500 
299 1101716 واشر               49,500 
300 1100719 راهنماي سوپاپ هوا و دود               50,000 
301 1105704 درب فيلتر هوا               50,000 
302 1106409 دستگيره قفل کابين               50,000 
303 1108507 شلنگ خروجي آب               50,000 
304 1104307.1 پيچ توپي چرخ چپ

              51,300 
305 1104307.2 پيچ توپي چرخ راست

              51,300 
306 1101012 نشيمن فنر               53,800 
307 1102105 واشر نشيمنگاه پيش گرم هوا               55,300 
308 1108513 شلنگ کولر (کوتاه)               56,300 
309 1104911 سه راهي               57,500 
310 1100333 عقربه تايمينگ               60,000 
311 1105502 براکت نگهدارنده موتور               60,000 
312 011002052MC1 درپوش سوراخ روغن ريزي 75 اسب               60,000 
313 011003018MC1 خار ضامن پين پيستون 75 اسب               60,000 
314 1100708 پيچ تنظيم اسبک               60,000 
315 1100722 نشيمن سوپاپ دود               60,000 
316 011005016MC1 پيچ پولي ميل لنگ 75 اسب               60,000 
317 011005024MC1 هدايت کننده روغن 75 اسب               60,000 
318 1100508 واشر تنظيم محوري ميل لنگ - نيمه بالائي               60,000 
319 1100509 واشر تنظيم محوري ميل لنگ - نيمه پائين               60,000 
320 1101308 مجموعه لوله ورودي سوخت               60,000 
321 1102220 پيچ تبديل فشنگي روغن

              60,000 
322 1102226 لوله برگشت روغن               60,000 
323 1105801 بست مهار لوله اگزوز               60,000 
324 1101106 کاور عايق حرارت فيلتر روغن               60,000 
325 1102309 درپوش يلبرينگ جلو آلترناتور               60,000 
326 1102410 درپوش لاستيکي               60,000 
327 011600066MC1 واشر آببندي پوسته کلاچ 75 اسب               60,000 
328 011601052MC1 خار ضامن 75 اسب               60,000 
329 011601066MC1 واشر کف گرد دنده 2 (75 اسب)               60,000 
330 011601081MC1 خار ضامن 75 اسب               60,000 
331 011601091MC1 خار ضامن 75 اسب               60,000 
332 1102911 واشر تنظيم - دنده 2               60,000 
333 1102926 واشر تنظيم - دنده 5               60,000 
334 1102934 مهره فلانج               60,000 
335 1102802 واشر آببندي محفظه کلاچ               60,000 
336 1102807 دريچه کنترل               60,000 
337 1104715 ميله تنظيم كننده               60,000 
338 1105303 مجموعه مکانيزم تنظيم کننده               60,000 
339 1105038 شلنگ از بالن خلا به بوسترسيلندر اصلي ترمز               60,000 
340 1104301 كاور توپي چرخ جلو               60,000 
341 1108215 کاور کليد مه شکن               60,000 
342 1108218 کاور کليد چهار راهنما ( فلاشر)               60,000 
343 1104026 بوش پلاستيکي               60,000 
344 1104003 بوش فنر تخت عقب               60,000 
345 1104031 بالشتك موج گير عقب               60,000 
346 012701005MC1 واشر قفلي ياتاقان توپي چرخ               60,000 
347 1103720 كاور آببند جهت شفت هزار خار               60,000 
348 1106502 گلگير پشت کابين               60,000 
349 1108106 براکت کفپوش راست               60,000 
350 1108105 براکت کفپوش چپ               60,000 
351 1101546 بوش               60,000 
352 1103412 واشر - دنده سرميل پلوس               60,000 
353 1103668 مهره- بلبرينگ توپي چرخ عقب               60,000 
354 1107502 پين

              60,000 
355 1107503 بست فنر پين

              60,000 
356 1107504.1 براکت محدود کننده درب (راست)

              60,000 
357 1204115 مهره سگدست 6 چرخ

              60,000 
358 1101601 لوله سوخت سيلندر 1               62,500 
359 1101602 لوله سوخت سيلندر 2               62,500 
360 1101603 لوله سوخت سيلندر 3               62,500 
361 1101604 لوله سوخت قطعه بست سيلندر 4               62,500 
362 1102603 ضربه گير تعليق گيربکس               62,500 
363 1103324 شيطانك               62,500 
364 1103335 مجموعه سيبك سيم ارتجاعي               62,500 
365 1103336 مجموعه اتصال كروي               62,500 
366 1104610 پايه فرمان               62,500 
367 1105809 براكت بست لوله فلزي               62,500 
368 1108604 جاپايي سمت راست               62,500 
369 1106406 بازوي كوتاه تحت فشار ( 2 )               62,500 
370 1105108 پيستون سيلندر اصلي كلاچ               62,500 
371 1105125 صفحه نگهدارنده فنر               62,500 
372 1107604 مجموعه چفت قفل درب               62,500 
373 1108001 مجموعه دستگيره بالايي               62,500 
374 1104834 مغزي خروجي سيلندر ترمز

              62,500 
375 1107205 بست فلزي

              62,500 
376 1100406 پيچ روغن پاش               66,300 
377 1103667 کاور کاسه نمد توپي چرخ عقب               66,300 
378 1101711 ورودي آب ومحفظه ترموستات               66,300 
379 1107908 براکت شيشه بالابر (بلند)

              66,300 
380 1102014 درب روغن ريزي موتور               68,800 
381 1101710 تبديل لوله آب               68,800 
382 1106415 لرزه گير کابين               68,800 
383 1108005 مجموعه چراغ داخل کابين               71,900 
384 1102205 واشر اگزوز               72,900 
385 011003025MC1 بوش شاتون 75 اسب               75,000 
386 011004009MC1 راهنماي سوپاپ 75 اسب               75,000 
387 1100716 فنر سوپاپ               75,000 
388 1100720 نشيمن سوپاپ هوا               75,000 
389 1100705 فنر               75,000 
390 011006002MC1 تايپت 75 اسب               75,000 
391 1100613 کاور سفت کن               75,000 
392 1105623 مجموعه لوله انتقال سوخت به موتور               75,000 
393 1105810 براکت بست               75,000 
394 011204006MC1 واشر آببندي منيفلد اگزوز 75 اسب               75,000 
395 011600044MC1 واشر کاور گيربکس 75 اسب               75,000 
396 1102701 واشر آببندي درب گيربکس               75,000 
397 1103109 کاور کناري               75,000 
398 1104205 فنر برگشت كفشك ترمز               75,000 
399 1104206 فنر فشاري كفشك ترمز               75,000 
400 1104717 دو شاخه تنظيم كننده               75,000 
401 1104918 براکت کوچک شير تنظيم نيروي ترمز               75,000 
402 1104029 بوش ساده موج گير عقب               75,000 
403 1104030 بوش لبه دار موج گير عقب               75,000 
404 1104032 براكت روي بالشتك موج گير عقب               75,000 
405 1103566 کاسه نمد توپي چرخ عقب               75,000 
406 1104501 قلاب يدك كش               75,000 
407 1107006 نوار جا اندازي چپ               75,000 
408 1107007 نوار جا اندازي راست               75,000 
409 1107004 نازل آب پاش               75,000 
410 1106306 بازوي مكانيزم قفل (2)               75,000 
411 1101550 بارل               75,000 
412 1103920 واشر لاستيکي کمک فنر               75,000 
413 1107408 کليد چراغ درب

              75,000 
414 1108009 آينه گرد سمت راست

              75,000 
415 1108230 کاور کليد مه شکن عقب

              75,000 
416 1104611 براکت فرمان               80,000 
417 1105130 لوله روغن کلاچ - بطرف پمپ پائين               81,300 
418 1101405 براکت پمپ انژکتور               83,800 
419 1101811 تسمه پمپ فرمان و واتر پمپ               83,800 
420 1108004 مجموعه آئينه داخل کابين               87,500 
421 1107618 مجموعه دستگيره بيروني راست               87,500 
422 1107619 مجموعه دستگيره بيروني چپ               87,500 
423 1106704 مجموعه بست كمر بند ايمني صندلي كمك راننده               87,500 
424 1106416 لاستيک ضد لرزش کابين               89,400 
425 011001045MC1 واشر آببندي               90,000 
426 011002042MC1 نشيمن سوپاپ هوا               90,000 
427 011002061MC1 نشيمنگاه سوپاپ هوا 75 اسب               90,000 
428 1100409 ياتاقان بالائي شاتون               90,000 
429 1100410 ياتاقان پائيني شاتون               90,000 
430 1100506 ياتاقان ثابت ميل لنگ - نيمه بالائي               90,000 
431 1100507 ياتاقان ثابت ميل لنگ - نيمه پائين               90,000 
432 1100511 پيچ کپه ياتاقان ثابت ميل لنگ               90,000 
433 1100801 واشر آببندي کارتر               90,000 
434 011103013MC1 پيچ لوله برگشت سوخت               90,000 
435 1101501 مجموعه پيچ و واشر               90,000 
436 1101309 مجموعه شيلنگ برگشت سوخت

              90,000 
437 1105615 مجموعه لوله برگشت سوخت               90,000 
438 1102232 لوله برگشتي لاستيکي               90,000 
439 1101705 درب بالاي ترموستات               90,000 
440 011401092MC1 شلنگ بخار(عصايي)               90,000 
441 1101107 فيلتر روغن ايراني               90,000 
442 1102306 فن آلترناتور               90,000 
443 011601064MC1 فاصله انداز 75 اسب               90,000 
444 011601068MC1 واشر تنظيم فاصله محوري 75 اسب               90,000 
445 011601071MC1 بلوک لغزنده سنکرون دنده عقب/5 (75 اسب)               90,000 
446 1102924 بلوک لغزنده دنده عقب و 5               90,000 
447 1104813 لوله سوپاپ اصلي ترمز               90,000 
448 011700007MC1 کاسه نمد شفت ورودي 75 اسب               90,000 
449 1104213 مهره تنظيم كننده سيلندر ترمز               90,000 
450 1102503 رابط خروجي پمپ خلاء               90,000 
451 1103817 شلنگ لاستيکي خروجي مخزن هيدروليک روغن فرمان               90,000 
452 012001028MC1 براكت تنظيم پمپ هيدروليك               90,000 
453 1104101 مهره سگ دست               90,000 
454 1104311 پيچ توپي چرخ جلو چپ کونيک دار

              90,000 
455 1104312 پيچ توپي چرخ جلو راست کونيک دار

              90,000 
456 1103913 بوش لاستيکي گوشواره کمک فنر               90,000 
457 012701021MA1 مجموعه کاسه نمد توپي چرخ عقب 75 اسب               90,000 
458 1107415 نوار ابگير روي ستون               90,000 
459 1108209 کاور کشويي ضبط               90,000 
460 1108205 سيم کليد کولر               90,000 
461 1101418 گيج روغن پمپ انژکتور

              90,000 
462 1101548 فنر               90,000 
463 1102413 زغال استارت               90,000 
464 1107204 گل پخش کن

              90,000 
465 1203674 پيچ چرخ چپ (6چرخ)               90,000 
466 1203675 پيچ چرخ راست (6چرخ)               90,000 
467 1105202 پوشش پلاستيكي روئي ترمز  دستي               96,300 
468 1103537 کاسه نمد               96,300 
469 011001090MC1 نيمه بالائي ياتاقان محوري ميل لنگ 75 اسب 100,000 
470 011001091MC1 نيمه پائيني ياتاقان محوري ميل لنگ 75 اسب 100,000 
471 1100721 سوپاپ هوا 100,000 
472 1105730 فيلتر هوا كاغذي ايراني 100,000 
473 1108713 کابل استارت 100,000 
474 1103313 اهرم دنده 100,000 
475 1108614 كف پوش جلو سينه 100,000 
476 1108312 آژير دنده عقب 100,000 
477 1105203 پوشش پلاستيكي زيري ترمز دستي 100,000 
478 1106703 مجموعه بست كمر بند ايمني صندلي راننده

100,000 
479 1102025 شلنگ عصائي بخارکش روغن

101,000 
480 011004027MC1 فنر بيروني سوپاپ 75 اسب 105,000 
481 1100710 تايپت 105,000 
482 1102716 فنر 105,000 
483 1104812 سوئيچ چراغ ترمز عقب 105,000 
484 1105031 بلوك اتصال سه راهي ترمز 105,000 
485 1108228 كليد 105,000 
486 1107803 خرطومي سيم باند بلندگو

105,000 
487 1101707 مجموعه ترموستات 108,800 
488 1103707 گردگير شفت هزار خار خارجي 108,800 
489 1108601 كاور ركاب سمت چپ 116,300 
490 1108602 كاور ركاب سمت راست 116,300 
491 1104223 لنت ترمز

119,600 
492 011001101MC1 بوش جلوئي ميل سوپاپ 75 اسب 120,000 
493 011001113MC1 بوش مياني ميل سوپاپ 75 اسب 120,000 
494 011001114MC1 بوش عقبي ميل سوپاپ 75 اسب 120,000 
495 011002060MC1 نشيمنگاه سوپاپ دود 75 اسب 120,000 
496 1100726 پايه مياني ميل اسبک 120,000 
497 1100808 مجموعه ميله کنترل سطح روغن 120,000 
498 1100809 مجموعه لوله کنترل سطح روغن 120,000 
499 011009015MC1 کاسه نمد جلو ميل لنگ 75 اسب SG60*80*12 120,000 
500 1105626 بست فولادي باک 120,000 
501 011104016MA1 مجموعه لوله فشار قوي سوخت 70 اسب 120,000 
502 1101302 مجموعه نگهدارنده فنري کوچک 120,000 
503 1105629 پايه مخزن سوخت 120,000 
504 1101718 سنسور دماي آب 120,000 
505 011201020MC1 واشر 120,000 
506 1102227 آداپتور لوله برگشت روغن 120,000 
507 1105806 براكت انباره اگزوز 120,000 
508 1105807 ضربه گيرلاستيکي آويز اگزوز 120,000 
509 1101014 فنر سوپاپ تنظيم فشار 120,000 
510 1101214 فنر مخروطي شکل 120,000 
511 1101901 پايه تنظيم بازوي دينام 120,000 
512 1104222 لوله روغن 120,000 
513 1105301 بازوي کشنده مياني ترمز دستي 120,000 
514 1104917 براکت بزرگ شير تنظيم  نيروي ترمز 120,000 
515 1103923 خاموت M14*2*127*zn 120,000 
516 1107003 لاستيک کاور آرم آميکو 120,000 
517 1108202 زير سيگاري 120,000 
518 1108226 کانال هواي بغل چپ - روي داشبورد 120,000 
519 1108227 کانال هواي بغل راست - روي داشبورد 120,000 
520 1107207.1 نوار لاستيکي (چپ)

120,000 
521 1107207.2 نوار لاستيکي (راست)

120,000 
522 1109004 پايه چراغ خطرعقب (چپ)

120,000 
523 1109005 پايه چراغ خطر عقب (راست)

120,000 
524 1100702 اسبک سوپاپ دود 125,000 
525 1100724 اسبک سوپاپ هوا 125,000 
526 1100538 مجموعه واشر تنظيم ميل لنگ (دست کامل) 125,000 
527 011201008MC1 واشر آببندي خروجي سوپر شارژر 75 اسب 126,300 
528 1105719 پايه نگهدارنده هواکش 126,300 
529 1103918 مجموعه ضربه گير جلو 126,300 
530 1106705 کاور روي کمر بند چپ 126,300 
531 1106706 کاور روي کمر بند راست 126,300 
532 1106410 نگهدارنده قفل کابين 126,300 
533 1106408 بازوي بلند تحت فشار 126,300 
534 1106413 براکت نشيمنگاه کابين راست 126,300 
535 1106412 براکت نشيمنگاه کابين چپ 126,300 
536 1108503 سنسور فشار گاز کولر 127,500 
537 1103304 کاورگردگير اهرم تعويض دنده 129,400 
538 1105915 درب رادياتور 130,000 
539 011003038MC1 کپه ياتاقان شاتون 131,600 
540 1103539 مهره قفلي پينيون 132,000 
541 1101717 مجموعه سنسور آب پيش گرم موتور 136,300 
542 1101210 فنر 136,300 
543 1100405 مجموعه نازل روغن پاش موتور 138,000 
544 1103430 قطعه فاصله انداز 138,800 
545 1104903 لوله خروجي سيلندر ترمز به سمت اکسل جلو 141,300 
546 1103823 درب مخزن روغن هيدروليک فرمان

143,800 
547 1104902 شلنگ فنردار ورودي بلوك اتصال سه راهي 145,000 
548 1104122 بوش سگ دست 145,000 
549 1100723 سوپاپ دود 150,000 
550 1107906 دستگيره شيشه بالابر

150,000 
551 1102003 پيچ سيلندر 151,300 
552 011001032MC1 نيمه بالائي ياتاقان ثابت 70 اسب 151,300 
553 011001033MC1 نيمه پائيني ياتاقان ثابت 70 اسب 151,300 
554 1105634 براکت فيلتر سوخت 151,300 
555 1100318 واشر آببندي سيني جلو 151,300 
556 1100332 شير تخليه 151,300 
557 1100709 ميل تاپت 151,300 
558 1100501 مهره پولي ميل لنگ 151,300 
559 1100505 خار سر ميل لنگ 151,300 
560 1100604 صفحه تنظيم محوري ميل سوپاپ 151,300 
561 1100610 محور دنده واسطه 151,300 
562 1100612 بوش 151,300 
563 011009017MC1 بوش دنده واسطه 75 اسب 151,300 
564 011104027MC1 فيلتر سوخت 75 اسب 151,300 
565 011104027mc2 فيلتر گازوئيل 75 اسب ايراني 151,300 
566 1105612 شلنگ رفت سوخت 151,300 
567 1105607 مجموعه سنسور سوخت 151,300 
568 1102218 تبديل ورودي روغن 151,300 
569 1102221 لوله لاستيکي - خروجي هوا 151,300 
570 1105913 لوله خروجي آب از موتور 151,300 
571 1101001 شفت دنده متحرک 151,300 
572 1101010 شفت دنده متحرک 151,300 
573 011402011mc2 فيلتر روغن 75 اسب ايراني 151,300 
574 1101202 فشنگي روغن 151,300 
575 1102307 پولي آلترناتور 151,300 
576 011600006MC1 درپوش هواگيري 151,300 
577 011601075MC1 بوش دنده 5 (75 اسب) 151,300 
578 1102929 بوش فاصله انداز دنده کيلومتر شمار 151,300 
579 1103318 نشيمن نگهدارنده 151,300 
580 1104923 شلنگ ورودي سوپاپ ترمز به سمت اکسل عقب 151,300 
581 1104809 دو شاخه پمپ کلاچ بالا 151,300 
582 1104816 مجموعه مخزن ذخيره  روغن ترمز 151,300 
583 1104919 لوله مسي شير تنظيم نيروي ترمز 151,300 
584 1104920 شلنگ شير تنظيم نيروي  ترمز 151,300 
585 1104926 لوله خروجي سيلندر ترمز به سمت اکسل عقب 151,300 
586 1104924 شلنگ ورودي سوپاپ ترمز به سمت اکسل جلو 151,300 
587 1104925 لوله ترمز مابين سه راهي و چرخ جلو 151,300 
588 1104922 شلنگ از پمپ كلاچ به مخزن روغن 151,300 
589 1108808 گردگير لامپ نور بالا 151,300 
590 1104005 پين فنر تختM14*1.5*107 151,300 
591 1104108 ياتاقان كف گرد 151,300 
592 012701004MC1 مهره داخلي ياتاقان توپي چرخ 151,300 
593 012701007MA1 مجموعه كاسه نمد توپي چرخ 151,300 
594 012701014MA1 مجموعه واشر آببندي توپي عقب 151,300 
595 1106106 براکتL شکل 151,300 
596 1103717 قطعه محافظ ميل گاردان 151,300 
597 013107064MA1 مجموعه جا ليوان جلو داشبورد 151,300 
598 1108407 کاور بخاري 151,300 
599 1100202 براکت نگهدارنده موتور 151,300 
600 1105136 پيستون پمپ کلاچ پائين

151,300 
601 1105147 لوازم کيت کامل سيلندر کلاچ پائين 151,300 
602 1105148 مجموعه پيستون پمپ کلاچ (داخل کادر) 151,300 
603 1107010 آرم آميکو

151,300 
604 1107202.1 بچه گلگير- راست

151,300 
605 1107202.2 بچه گلگير- چپ

151,300 
606 1107615.1 مجموعه دسته بازکني چپ 151,300 
607 1107615.2 مجموعه دسته بازکني راست 151,300 
608 1107705.1 نوار لاستيكي سمت لولاي درب راست

151,300 
609 1107705.2 نوار لاستيكي سمت لولاي درب چپ

151,300 
610 1107805 براکت بلندگو (راست)

151,300 
611 1109010 چراغ پلاک خودرو

151,300 
612 1100503 کاسه نمد سر ميل لنگ 151,300 
613 1108315 اتوماتيک راهنما 24 ولت 155,250 
614 1107105 مجموعه مخزن آب پاش و پمپ 160,000 
615 1105708 فيلتر هوا كاغذي 163,800 
616 1108010 پايه آينه چپ 163,800 
617 1108011 پايه آينه راست 163,800 
618 1104403 تيوب 16-7.00 165,000 
619 1104418 تيوب 16-650 ايراني 165,000 
620 011002043MC1 سوپاپ هوا 166,300 
621 011308009MC1 ترموستات 75 اسب 166,300 
622 011308013MC1 حسگر دماي آب 75 اسب 166,300 
623 1108214 کليد مه شکن 166,300 
624 1107303 زه زير چراغ راست 166,300 
625 1108217 کليد چهار راهنما ( فلاشر) 166,300 
626 1101812 تسمه دينام 168,800 
627 1108308 مجموعه بوق 175,000 
628 1101912 مجموعه لوله ورودي روغن به پمپ مکش 178,800 
629 011001018MC1 كاسه نمد ته ميل لنگ 181,300 
630 011001064MC1 كاسه نمد DL95×120×12 181,300 
631 011001071MC1 واشر آببندي كارتر روغن 181,300 
632 011002041MC1 سوپاپ دود 181,300 
633 011004024MC1 سوپاپ هوا 75 اسب 181,300 
634 1100703 پايه ميل اسبک 181,300 
635 1100807 درپوش تخليه روغن کارتر 181,300 
636 011308007MC1 کاور ترموستات 75 اسب 181,300 
637 1102406 درپوش ته استارت 181,300 
638 011600060MC1 کاسه نمد کاور عقب گيربکس 75 اسب 181,300 
639 1102704 بازوي بيروني محرک دنده 181,300 
640 1104201 صفحه پشتي توپي ترمز 181,300 
641 1104906 شلنگ فنردار ترمز اكسل جلو 181,300 
642 1103911 شفت کمک فنرجلو 181,300 
643 1100521 کاسه نمد عقب ميل لنگ 181,300 
644 1108718 کابل رابط دو باتري 188,800 
645 1103305 مجموعه محافظ تعويض دنده 188,800 
646 1103702 چهارشاخه ميل گاردان 188,800 
647 1106411 نشيمن نگهدارنده 188,800 
648 011003021MC1 ياتاقان بالايي شاتون 75 اسب 196,300 
649 011003022MC1 ياتاقان پاييني شاتون 75 اسب 196,300 
650 011003036MC1 ياتاقان بالائي شاتون 196,300 
651 011003037MC1 ياتاقان پائيني شاتون 196,300 
652 011004025MC1 سوپاپ دود 75  اسب 196,300 
653 011103037MC1 ياتاقان پاييني شاتون 196,300 
654 1101015 پلانجر 196,300 
655 1105410 سيم گاز 196,300 
656 1107809.2 کاور تزئيني پلاستيکي پائين درب(راست)

196,300 
657 011001088MC1 نيمه بالائي ياتاقان ثابت 75 اسب 200,000 
658 011001089MC1 نيمه پائيني ياتاقان ثابت 75 اسب 200,000 
659 1100413 بوش شاتون 200,000 
660 1104604 خرطومي لاستيکي 200,000 
661 1101007 چرخدنده پمپ روغن 201,300 
662 1105146 لوازم کيت کامل سيلندر کلاچ بالا 201,300 
663 011001102MC1 دسته موتور جلو 75 اسب 211,300 
664 1102211 مجموعه لوله برگشت روغن توربوشارژر 211,300 
665 1101810 تسمه 211,300 
666 011308011MC1 محفظه ترموستات 75 اسب 211,300 
667 1101003 دنده متحرک 211,300 
668 1101004 رينگ لاستيکي آببندي 211,300 
669 1101009 دنده محرک 211,300 
670 011501046MA1 مجموعه آفتامات زغال سرخود 211,300 
671 011600064MC1 محفظه دنده سرعت سنج 75 اسب 211,300 
672 011601076MC1 حلزوني کيلومتر سنج 75 اسب 211,300 
673 1102721 بلوک انتقال شفت ماهک دنده 3/4 211,300 
674 1104203 راه بند روغن 211,300 
675 1104910 مجموعه لوله روغن ترمز محور عقب راست 211,300 
676 1104912 مجموعه لوله روغن ترمز محور عقب چپ 211,300 
677 012004033MC1 بوش سگ دست 211,300 
678 1104010 خاموت هاي فنر عقبM16×1.5×310 211,300 
679 012501003MC1 ياتاقان كف گرد 51206 211,300 
680 1104505 پايه نگهدارنده جعبه ابزار ( چپ ) 211,300 
681 1104506 پايه نگهدارنده جعبه ابزار ( راست ) 211,300 
682 1101511 ميل شانه اي 211,300 
683 1107111 مجموعه دسته برف پاکن 211,300 
684 1108313 تايمر برف پاک کن

211,300 
685 1204122 بوش سگدست 6 چرخ 213,800 
686 1104909 لوله روغن ترمز اکسل عقب 217,500 
687 1104121 پين سگ دست 222,000 
688 1101406 براکت 223,800 
689 1102002 واشر آببندي قالپاق سر سيلندر 223,900 
690 1100300.1 پک کامل واشر کاغذي موتور 4.5 تن 225,000 
691 1108812 طلق چراغ جلو 225,000 
692 011001119MC1 کاسه نمد عقب ميل لنگ 75 اسب SG100*130*12 226,300 
693 1105204 مجموعه اهرم ترمز دستي 226,300 
694 1105205 سيم ترمز دستي 226,300 
695 1105124 بدنه سيلندر پمپ کلاچ پائين 226,300 
696 1105315 کاسه ترمز دستي 227,400 
697 1107809.1 کاور تزئيني پلاستيکي پائين درب چپ

227,500 
698 1100206 دسته موتور 236,100 
699 1102808 پايه ماهک کلاچ 236,300 
700 1100324 کاور دريچه محفظه دنده 241,300 
701 1101103 فيلتر روغن 241,300 
702 1102302 درپوش جلو آلترناتور 241,300 
703 1102718 بلوک انتقال شفت ماهک 241,300 
704 1102724 بلوک انتقال شفت ماهک دنده عقب و 5 241,300 
705 1102726 مجموعه کليد چراغ دنده عقب 241,300 
706 1105316 صفحه پشتي ترمز دستي 241,300 
707 1104309 كاسه نمد12*82*85 241,300 
708 1108806 مجموعه لامپ نور بالا 241,300 
709 012701006MC1 مهره خارجي ياتاقان توپي چرخ 241,300 
710 012701019MC1 ياتاقان 241,300 
711 1107305 زه بالاي راهنماي راست 241,300 
712 013117022MC1 لوله خرطومي 241,300 
713 1108224 کانال هواي جلو شيشه چپ  - روي داشبورد 241,300 
714 1108225 کانال هواي جلو شيشه راست - روي داشبورد 241,300 
715 1108223 کاور دور نشانگرها - داخلي 241,300 
716 1101541 سوپاپ 241,300 
717 1101600 مجموعه لوله هاي سوخت فشار بالا

241,300 
718 1104021 پين كمك فنر عقب 241,300 
719 1104304 رولبرينگ 30306 241,300 
720 1104308 رولبرينگ 32208 242,000 
721 1100415 گژن پين 243,000 
722 1102702 بازوي محرک دنده 247,500 
723 1104904 مجموعه لوله روغن ترمز جلو 251,300 
724 1103420 کپه ياتاقان کله گاوي 252,500 
725 1108408 کاور روي بخاري 252,500 
726 1104225 بدنه سيلندر ترمز چرخ جلو 252,500 
727 1107206.1 گلگير چرخ جلو ( چپ )

257,300 
728 1107206.2 گلگير چرخ جلو ( راست )

257,300 
729 1108002 مجموعه آئينه بيروني چپ با پايه 265,000 
730 1108509 شلنگ کولر (کوتاه با زائده) 265,000 
731 1102016 محفظه سر ريز روغن 265,400 
732 1105907 شلنگ لاستيکي خروجي رادياتور به موتور 272,500 
733 1102927 بلبرينگ 272,500 
734 1103816 شلنگ فنردار خروجي  پمپ هيدروليک فرمان 272,500 
735 1104009 مجموعه ضربه گير عقب 272,500 
736 1104033 براكت پايه موج گير عقب 272,500 
737 1107404.1 مجموعه نوار آببند جلوئي درب راست

272,500 
738 1107404.2 مجموعه نوار آببند جلوئي درب چپ

272,500 
739 1100401 مجموعه رينگ (جهت هرپيستون) 275,000 
740 1105610 مجموعه درب باك سوخت 275,300 
741 1101208 درپوش رادياتور روغن 277,500 
742 011600062MC1 چرخ دنده محرک سرعت سنج 75 اسب 287,500 
743 1105408 مجموعه پدال گاز 287,500 
744 1107501.1 مجموعه محدود كننده درب(راست)

287,500 
745 1107501.2 مجموعه محدود كننده درب(چپ)

287,500 
746 1108515 تسمه کمپرسور کولر

293,800 
747 1107302 زه زير چراغ چپ 300,000 
748 1107304 زه بالاي راهنماي چپ 300,000 
749 011002021MC1 شفت اسبك 302,500 
750 1102008 مجموعه واشر سيلندر 302,500 
751 1100520 نشيمنگاه کاسه نمد عقب ميل لنگ 302,500 
752 1100902 مجموعه روغن جمع کن 302,500 
753 1102104 نشيمنگاه پيش گرم هوا 302,500 
754 1102207 مجموعه لوله ورودي روغن توربوشارژر 302,500 
755 1105717 لوله خروجي از هواکش به توربوشارژر 302,500 
756 1105922 لوله خرطومي اينترکولر به منيفولد ورودي هوا 302,500 
757 011304008MC1 پايه پروانه 75 اسب 302,500 
758 1103107 شفت دنده کيلومتر 302,500 
759 1102908 ياتاقان سوزني 302,500 
760 1102914 دنده برنجي سنکرون دنده 1/2 302,500 
761 1102930 دنده کيلومتر شمار 302,500 
762 1103010 شفت دنده عقب 302,500 
763 1102813 بلبرينگ 302,500 
764 1104207 نشيمن فنر 302,500 
765 1104711 مجموعه پيستون جلوئي ترمز 302,500 
766 1104712 مجموعه پيستون عقبي ترمز 302,500 
767 1105035 شلنگ از پمپ خلا به بالن خلا 302,500 
768 1104310 رينگ كاسه نمد روغن 302,500 
769 1104410 تيوپ 15-700 302,500 
770 1103908 صفحه داخلي گوشواره 302,500 
771 1104014 پين فنر 302,500 
772 1103432 کاسه بلبرينگ 302,500 
773 1103413 دنده سياره اي ديفرانسيل -  محور عقب 302,500 
774 1103414 چهارشاخ ديفرانسيل 302,500 
775 1106802 نوارهاي آببند شيشه عقب كابين 302,500 
776 1105112 بدنه سيلندر اصلي كلاچ 302,500 
777 023103059MC1 کاور زير درب - چپ 302,500 
778 023103060MC1 کاور زير درب - راست 302,500 
779 023104007MA1 قفل شيشه بغل 302,500 
780 1103306 مجموعه کاور وگردگير تعويض دنده 302,500 
781 1103429 رولبرينگ 302,500 
782 1107706 کاور شمشيري بغل(راست)

302,500 
783 1107707 کاور شمشيري بغل(چپ)

302,500 
784 1108229 مجموعه کليد چهار عمل کولر و بخاري

302,500 
785 1108404 شلنگ بخاري از سه راه به کابين 302,500 
786 1108409 پروانه حلزوني دمنده 302,500 
787 1204108 ياتاقان كف گرد 6 چرخ

302,500 
788 1100207 بالشتک ضربه گير دسته موتور 303,000 
789 1105121 پمپ کلاچ پايين 303,000 
790 1100535 چرخدنده فلايويل

307,300 
791 1104502 زاپاس بند 315,000 
792 1100416 ياتاقان بالائي شاتون تعمير اول 317,500 
793 1100417 ياتاقان پائيني شاتون تعمير اول 317,500 
794 1103105 محفظه شفت دنده کيلومتر شمار 327,000 
795 1108505 رادياتور بخاري 327,500 
796 011001120MC1 کاورکاسه نمد عقب ميل لنگ 75 اسب 332,500 
797 011009019MC1 دنده زمان بندي ميل سوپاپ 75 اسب 332,500 
798 012100010MC1 كاسه نمد رولبرينگ 332,500 
799 021007002MC1 پايه فيلتر گازوئيل 332,500 
800 1105921 لوله خرطومي توربوشارژ به اينترکولر 332,500 
801 1103006 بلبرينگ عقبي شفت زير 332,800 
802 1108220 کاور درب داشبورد 332,800 
803 1108003 مجموعه آئينه بيروني راست با پايه 340,000 
804 1102407 مجموعه جاي ذغال استارت 347,900 
805 1103907 مجموعه صفحه خارجي گوشواره 348,300 
806 1107405 لاستيک داخلي دور درب روي کابين

350,000 
807 1106401 مجموعه پايه نگهدارنده راست با لرزه گير 352,500 
808 1106402 مجموعه پايه نگهدارنده چپ با لرزه گير 352,500 
809 011001127MC1 سنسور فشار روغن 75 اسب 360,000 
810 1102901 ياتاقان سوزني 360,000 
811 011008005MC1 لوله نشانگر روغن موتور 75 اسب 362,500 
812 011010003MC1 پايه كمپرسوركولر 362,500 
813 011306026mc2 واسطه پروانه 362,500 
814 1101102 مجموعه پايه فيلتر روغن 362,500 
815 011601051MC1 ياتاقان سوزني 75 اسب 362,500 
816 011601053MC1 دنده برنجي سنکرون دنده هاي 3/4,1/2 (75 اسب) 362,500 
817 011601057MA1 بلبرينگ سوزني 75 اسب 362,500 
818 011601083MA1 بلبرينگ 75 اسب 362,500 
819 011601093MC1 ياتاقان سوزني 75 اسب 362,500 
820 1102912 ياتاقان سوزني 362,500 
821 011700011MA1 مجموعه بوش و بلبرينگ کلاچ 362,500 
822 011701004MA1 بلبرينگ کلاچ 75 اسب 362,500 
823 012004032MC1 پين سگ دست 362,500 
824 1104126 مجموعه سيبک چپ ميل فرمان 362,500 
825 1104125 مجموعه سيبک  راست ميل فرمان 362,500 
826 1104411 بچه رينگ 16-5.5 چهارچرخ 362,500 
827 1106107 براكت سپر عقب 362,500 
828 1102606 واشر كامل گيربكس

362,500 
829 1103428 بلبرينگ پينيون 362,500 
830 1102818 سنسور کيلومتر 363,000 
831 1108613 كف پوش زير صندلي راست 378,800 
832 1106405 بازوي نگهدارنده کابين 378,800 
833 1102316 مجموعه ديود و آفتامات ذغال دار کامل 378,800 
834 1109001.1 مجموعه چراغ مه شكن  جلو  - چپ

378,800 
835 1109001.2 مجموعه چراغ مه شكن  جلو  -راست

378,800 
836 1101908 پايه دينام 387,500 
837 023102003MC1 کاور جاي خواب - راست 387,500 
838 011003009MC1 ياتاقان شاتون 70 اسب 393,800 
839 1108110 مجموعه سيم كيلومترشمار 393,800 
840 1105321 مجموعه کفشک ترمز راست 394,900 
841 1105323 مجموعه کفشک ترمز چپ 394,900 
842 1102903 دنده برنجي سنکرون دنده 3/4 و 5 398,100 
843 1107901.1 لاستيک آبگير بيروني شيشه راست

400,000 
844 1107901.2 لاستيک آبگير بيروني شيشه چپ

400,000 
845 1107904.1 لاستيک آب گير داخلي(راست)

400,000 
846 1107904.2 لاستيک آب گير داخلي(چپ)

400,000 
847 1102308 بلبرينگ جلو6203 420,000 
848 1102717 شفت ماهک دنده 1/2 423,800 
849 1102719 ماهک دنده 1/2 423,800 
850 1102720 شفت ماهک دنده 3/4 423,800 
851 1102722 ماهک دنده 3/4 423,800 
852 1102723 شفت ماهک دنده عقب و 5 423,800 
853 1102725 ماهک دنده عقب و 5 423,800 
854 1104406 بچه رينگ 16-5.5 شش چرخ 423,800 
855 1106801 شيشه عقبي كابين 423,800 
856 1108221 درب داشبورد 423,800 
857 023103004MC1 نوار خطي 423,800 
858 1100533 ياتاقان ثابت  - نيمه بالائي تعميراول 438,800 
859 1100534 ياتاقان ثابت - نيمه پائين تعميراول 438,800 
860 1204133 بازوي چپ فرمان 6چرخ 438,800 
861 1102602 تعليق گيربکس(3) 441,300 
862 1105201 مجموعه ترمز دستي داخل کابين 441,300 
863 1108703 مجموعه جعبه باتري 441,300 
864 1108511 شلنگ کولر (بلند) 2 441,300 
865 011002055MC1 واشر آببندي قالپاق سوپاپ 75 اسب 450,000 
866 011001109MC1 واشر سر سيلندر 75 اسب 453,800 
867 011003000MA1 ست کامل رينگ موتور 70 اسب جهت هر پيستون 453,800 
868 011003005MC1 پين پيستون 70 اسب 453,800 
869 011003026MC1 گژن پين پيستون 75 اسب 453,800 
870 011005019MC1 هدايت کننده روغن 75 اسب 453,800 
871 011103021MC1 بدنه انژكتور 453,800 
872 1101005 کاور پمپ 453,800 
873 1101209 سوپاپ تنظيم فشار 453,800 
874 011601065MA1 بلبرينگ سوزني 75 اسب 453,800 
875 011601070MC1 توپي سنکرون دنده عقب/5 (75 اسب) 453,800 
876 011601073MC1 دنده برنجي سنکرون دنده عقب/5 (75 اسب) 453,800 
877 011601090MA1 بلبرينگ 75 اسب 453,800 
878 1102918 ياتاقان سوزني 453,800 
879 1103332 سيم ارتجاعي تعويض دنده 453,800 
880 1103333 سيم تعويض دنده ارتجاعي 453,800 
881 1102804 قيفي کلاچ 453,800 
882 1104710 بدنه سوپاپ ترمز اصلي 453,800 
883 1103925 مجموعه گوشواره فنر جلو 453,800 
884 1103538 فلنج پينيون 453,800 
885 1107110 موتور پمپ شيشه شور 453,800 
886 1107601 قفل درب راست 453,800 
887 1107602 قفل درب چپ 453,800 
888 1101813 پولي پروانه

453,800 
889 1103564 مجموعه بلبرينگ داخلي 453,800 
890 1103565 مجموعه بلبرينگ خارجي 453,800 
891 1103701.1 اتصال مفصلي سمت گيربکس     

453,800 
892 1204121 پين سگ دست 6 چرخ

453,800 
893 1104113 بازوي راست فرمان 483,800 
894 1106501 محافظ ديوار عقبي 483,800 
895 023102002MC1 کاور جاي خواب - چپ 483,800 
896 1100540 مجموعه نشيمنگاه و کاسه نمد ميل لنگ 483,800 
897 1100209 مجموعه دسته موتور و بالشتک ضربه گير 488,500 
898 011001095MA1 مجموعه نازل 75 اسب 500,000 
899 1108609 كاور پلاستيکي بغل موتور  - چپ 500,000 
900 1108610 كاور پلاستيکي بغل موتور  - راست 500,000 
901 1104612 آرم آميکو روي غربيلک

500,000 
902 1107401.1 مجموعه لولاي در-چپ

500,000 
903 1107401.2 مجموعه لولاي در-راست

500,000 
904 1107903 لاستيک آب بندي دور شيشه

500,000 
905 1109002.1 مجموعه چراغ راهنما جلو سمت چپ

504,300 
906 1105811 لوله خروجي اگزوز 505,000 
907 011601017MC1 لغزنده سنكرون 505,000 
908 1108512 شلنگ کولر (متوسط) 505,000 
909 1100418 مجموعه ياتاقان شاتون (دست کامل) 505,000 
910 1101543 پلانجر 505,000 
911 1100208 پولي تسمه سفت کن با بلبرينگ 514,500 
912 011009011MC1 کاور محفظه دنده هاي زمان بندي 75 اسب 515,000 
913 011601067MA1 بلبرينگ 75 اسب 515,000 
914 011601077MA1 بلبرينگ 75 اسب 515,000 
915 011602068MC1 ماهک تعويض دنده  عقب و5 (75 اسب) 515,000 
916 011602069MC1 ماهک تعويض دنده  3و4 (75 اسب) 515,000 
917 011602070MC1 ميله انتقال ماهک دنده 3و4 (75 اسب) 515,000 
918 011602072MC1 ميله انتقال ماهک دنده  1و2 (75 اسب) 515,000 
919 1108403 رابط بخاري و فن با المنت 515,000 
920 1103813 بازوي فرمان 530,000 
921 1103002 بلبرينگ 543,750 
922 1105501 براکت رامي شکل موتور 545,000 
923 1100712 شفت ميل اسبک 545,000 
924 011103024MC1 سوزن انژکتور 545,000 
925 011201009MC1 لوله خروجي دود سوپر شارژر 75 اسب 545,000 
926 1101417 خاموش کن مغناطيسي 545,000 
927 011601095MC1 دنده واسط دنده عقب 75 اسب 545,000 
928 011700013MC1 دوشاخه کلاچ 75 اسب 545,000 
929 011701003MC1 دو شاخ كلاچ 75 اسب 545,000 
930 1101100 مجموعه فيلتر روغن با پايه 545,000 
931 1107201.1 گل گير پلاستيکي تويي چرخ جلو ( چپ )

545,000 
932 1107201.2 گل گير پلاستيکي تويي چرخ جلو ( راست )

545,000 
933 1106902 كاور دريچه سقف 550,000 
934 1103339 مجموعه کامل تعويض دنده 567,500 
935 1106901 مجموعه دريچه سقف 567,500 
936 1108612 كف پوش داخل كابين جلو 567,500 
937 1102708 بازوي محرک تعويض دنده 574,400 
938 1102923 توپي سنکرون دنده عقب و 5 575,000 
939 1102707 مجموعه بازوي محرک تعويض دنده 575,000 
940 013117010MA1 مجموعه رادياتور بخاري 575,000 
941 1106403 ميله پيچشي 592,500 
942 011003013MA1 ست رينگ موتور 75 اسب(جهت هرپيستون) 605,000 
943 1100504 دنده تايم ميل لنگ 605,000 
944 1100512 کپه ياتاقان ثابت اول ميل لنگ 605,000 
945 1100516 کپه ياتاقان ثابت پنجم ميل لنگ 605,000 
946 1105911 بادگير پروانه 605,000 
947 1101022 مجموعه سوپاپ تنظيم فشار 605,000 
948 011501033mc1 اتوماتيك استارت 605,000 
949 1102305 مجموعه استاتور ( بالشتک دينام ) 605,000 
950 011601038MC1 لغزنده سنكرون دنده عقب و دنده 1 605,000 
951 011602014MC1 ماهك دنده 4و5 605,000 
952 011602016MC1 ماهك دنده 2و3 605,000 
953 011602071MC1 ماهک تعويض دنده  1و2 (75 اسب) 605,000 
954 1105314 فلنج ترمز دستي 605,000 
955 1104916 شير تنظيم نيروي ترمزLSV 605,000 
956 012701020MC1 ياتاقان 605,000 
957 1106602 مجموعه كاور چپ روي موتور 605,000 
958 1106805 نوار آببند شيشه جلوئي 605,000 
959 1108101 مجموعه اسکلت داشبورد 605,000 
960 1108213 پانل کاور ضبط 605,000 
961 1108222 کاور دور نشانگرها- بيروني 605,000 
962 023104015MC1 لاستيک آب گير داخلي 605,000 
963 1108903 پايه ستون جلو راست 605,000 
964 1108904 پايه ستون جلو چپ 605,000 
965 1100537 مجموعه ياتاقان ثابت (دست کامل) 606,000 
966 1100407 مجموعه شاتون 625,000 
967 011304007MC1 پروانه 75 اسب 625,000 
968 1103723 مجموعه ياتاقان گاردان

625,000 
969 1109002.2 مجموعه چراغ راهنما جلو سمت راست

630,400 
970 1108510 شلنگ کولر (بلند) 1 631,300 
971 1102821 دوشاخه کلاچ 632,500 
972 011009007MC1 دنده واسطه 75 اسب 636,300 
973 011009008MC1 دنده زمانبندي پمپ انژکتور 75 اسب 636,300 
974 1101807 مجموعه پروانه 636,300 
975 1100312 بوش سيلندر 643,800 
976 1103822 مخزن روغن هيدروليک فرمان

646,400 
977 1107406.1 نوار زير درب(چپ)

650,000 
978 1107406.2 نوار زير درب(راست)

650,000 
979 1107701.1 نوار درز بند چپ

650,000 
980 1107701.2 نوار درز بند راست

650,000 
981 1107702.1 نوار درزبند درب راست

650,000 
982 1107702.2 نوار درزبند درب چپ

650,000 
983 011104025MA1 مجموعه لوله فشار قوي سوخت 75 اسب ( دست کامل 656,300 
984 1106300 مجموعه اهرم  قفل كابين 662,500 
985 1105613 مجموعه لوله سوخت 666,300 
986 1102922 بوش دنده عقب / 5 666,300 
987 1103411 دنده سرميل پلوس 666,300 
988 1102823 مجموعه بلبرينگ وذغال کلاچ 666,300 
989 1101416 پمپ سه گوش 695,800 
990 1105803 لوله خروجي توربو شارژر 696,300 
991 1103009 مجموعه دنده عقب 696,300 
992 1104811 مجموعه پدال ترمز و گاز 696,300 
993 1107902.1 مجموعه شيشه درب راست

700,000 
994 1107902.2 مجموعه شيشه درب چپ

700,000 
995 1204134 بازوي راست فرمان 6چرخ 711,300 
996 1101507 سوزن انژکتور 718,800 
997 1102819 بلبرينگ کلاچ 722,800 
998 1102820 ذغال بلبرينگ کلاچ 722,800 
999 1103914 مجموعه کمک فنر جلو 726,000 
1000 011601079MC1 فلانج 75 اسب 726,300 
1001 1102916 توپي سنکرون دنده 1/2 726,300 
1002 1102917 بوش 1/2 726,300 
1003 2106419 پايه نگهدارنده هواکش 726,300 
1004 1104838 لوازم کيت کامل سيلندر ترمز

726,300 
1005 011001069MC1 واشر سر سيلندر 70 اسب 750,000 
1006 1100404 پيستون 750,000 
1007 1108311 رله استارت 750,000 
1008 011001070MC1 بوش سيلندر -70 اسب بخار 757,500 
1009 011001108MC1 بوش سيلندر 75 اسب 757,500 
1010 011009007MA1 مجموعه دنده واسطه با بوش 757,500 
1011 011104033MA1 پمپ سه گوش 75 اسب 757,500 
1012 1105624 فيلتر آبگير سوخت 757,500 
1013 1102222 لوله فلزي هوا- خروجي توربوشارژر 757,500 
1014 1101018 بدنه سوپاپ تنظيم فشار 757,500 
1015 011501032mc1 دنده استارت 757,500 
1016 1102402 مجموعه پوسته جلوئي استارت 757,500 
1017 011601030MC1 دنده توپي سنكرون 757,500 
1018 011601061MC1 توپي سنکرون دنده 1/2 (75 اسب) 757,500 
1019 011601086MC1 دنده 2 شفت زير 75 اسب 757,500 
1020 011601098MA1 مجموعه دنده 5 ومخروطي سنكرون 70 اسب 757,500 
1021 011601099MA1 مجموعه توپي وكشوئي سنكرون دنده 1 و عقب 757,500 
1022 011602004MC1 ماهك تعويض دنده 757,500 
1023 011602023MA1 مجموعه ماهك دنده 1 و عقب با شفت و پين 757,500 
1024 1104801 مجموعه پدال كلاچ 757,500 
1025 1103806 َشفت جعبه فرمان 757,500 
1026 1104018 كمك فنر عقب 757,500 
1027 013101043MC1 كاور حرارت گير زير كابين سمت چپ 757,500 
1028 1108104 کفپوش 757,500 
1029 1106404 غلاف ميله پيچشي

757,500 
1030 1108501 تبخير كننده كولر 757,500 
1031 1103701.2 اتصال مفصلي سمت ديفرانسيل   

757,500 
1032 1104111 بازوي چپ فرمان 757,500 
1033 011009006MC1 دنده زمانبندي ميل سوپاپ 75 اسب 787,500 
1034 011108003MA1 مجموعه گرم کن الکتريکي 75 اسب 787,500 
1035 1102405 مجموعه اتومات استارت 787,500 
1036 1104011 گوشواره تعليق 787,500 
1037 1102106 مجموعه پيش گرم کن موتور 833,300 
1038 011601092MC1 شفت دنده عقب 75 اسب 847,500 
1039 2107404 غلاف ميله پيچشي  برگردان کابين 847,500 
1040 1106201 نگهدارنده چپ

847,500 
1041 1100300 مجموعه واشر کامل موتور 900,000 
1042 1102905 توپي سنکرون دنده 3/4 900,000 
1043 011005018MC1 پولي ميل لنگ 75 اسب 908,800 
1044 1100606 چرخدنده تايمينگ ميل سوپاپ 908,800 
1045 1102303 درپوش ته آلترناتور 908,800 
1046 1102931 فلانج 908,800 
1047 1104204 كفشك ترمز 908,800 
1048 011801013MC1 سيلندر ترمز چرخ جلو 75 اسب 908,800 
1049 1104028 موج گير عقب 908,800 
1050 1103708 دوشاخه شفت هزار خارداخلي 908,800 
1051 013117026MA1 مجموعه كليد بخاري 908,800 
1052 021000004MA1 پولي تسمه سفت كن با بلبرينگ كامل 908,800 
1053 023110011MA1 مجموعه آب پاش 908,800 
1054 1106200.1 مجموعه قفل كابين سمت چپ

908,800 
1055 1106200.2 مجموعه قفل كابين سمت راست

908,800 
1056 1107807.1 کاور روي درب(راست)

908,800 
1057 1107807.2 کاورروي درب(چپ)

908,800 
1058 021202006MC1 محفظه هواکش 946,300 
1059 1104216 سيلندر ترمز چرخ جلو چپ يا راست 968,000 
1060 1103681 سيلندر ترمز چرخ عقب چپ 968,000 
1061 1103682 سيلندر ترمز چرخ عقب راست 968,000 
1062 1105400 مجموعه مکانيزم پدال گاز 968,800 
1063 021202010MC1 لوله ورودي هوا به موتور (کمپرسي) 968,800 
1064 1102404 مجموعه دنده استارت 998,800 
1065 1103803 محفظه سوپاپ جعبه فرمان 998,800 
1066 1105713 مجموعه علمک  هواكش 1,000,000 
1067 011401038MA1 رادياتور روغن 75 اسب 1,000,000 
1068 1108711 درب جعبه باتري 1,000,000 
1069 1102906 بوش 3/4 1,000,000 
1070 1104603 مجموعه کاوردوتکه قيفي فرمان 1,000,000 
1071 1104608 کاور ستون فرمان 1,000,000 
1072 1104602 مجموعه غربيلك فرمان 1,000,000 
1073 1104607 مجموعه دسته تنظيم فرمان 1,000,000 
1074 1108605 كاور حرارت گير زير كابين 1,000,000 
1075 1108607 حرارت گير بغل موتور چپ 1,000,000 
1076 1108608 حرارت گير بغل موتور راست 1,000,000 
1077 1108405 شير سه راه بخاري 1,000,000 
1078 1105122 مجموعه شلنگ ورودي پمپ کلاچ پائين 1,000,000 
1079 1107608 مجموعه قفل 1,000,000 
1080 1107102 اهرم ميله برف پاک کن 1,000,000 
1081 1106701.2 مجموعه كمر بند ايمنيL

1,000,000 
1082 1107008.1 مجموعه کاور کناري چپ

1,000,000 
1083 1107008.2 مجموعه کاور کناري راست

1,000,000 
1084 1107100 مجموعه تيغه و دسته برف پاک کن

1,000,000 
1085 1107407.1 کاور تزئيني روي درب(چپ)

1,000,000 
1086 1107407.2 کاور تزئيني روي درب(راست)

1,000,000 
1087 1107801.1 مجموعه دستگيره درب ( چپ )

1,000,000 
1088 1107801.2 مجموعه دستگيره درب ( راست )

1,000,000 
1089 1107806 براکت بلندگو (چپ)

1,000,000 
1090 1107907.2 مجموعه بالابر شيشه درب راست

1,000,000 
1091 1108006.1 مجموعه آفتاب گير(راست)

1,000,000 
1092 1108006.2 مجموعه آفتاب گير(چپ)

1,000,000 
1093 1108008 آينه با قاب پلاستيکي ديد عقب

1,000,000 
1094 1109003.1 مجموعه چراغ عقب سمت چپ جديد

1,000,000 
1095 1109003.2 مجموعه چراغ عقب سمت راست جديد

1,000,000 
1096 1109006 مجموعه آنتن

1,000,000 
1097 011005003MC1 پولي ميل لنگ 70 اسب 1,010,000 
1098 1107001 صفحه تزئين جلوي کابين 1,010,000 
1099 1102501 مجموعه پمپ خلاء 1,045,100 
1100 011003004MC1 پيستون 1,060,000 
1101 011003019MC1 پيستون 75 اسب 1,060,000 
1102 1102304 مجموعه رتور ( آرميچر ) آلترناتور 1,060,000 
1103 011601027MC1 دنده 3 مخروطي 1,060,000 
1104 011601056MC1 لغزنده طوقه اي دنده 3/4 (75 اسب) 1,060,000 
1105 011601058MA1 مجموعه دنده 3 (75 اسب) 1,060,000 
1106 011601074MA1 مجموعه دنده 5 (75 اسب) 1,060,000 
1107 011601085MC1 دنده 3 شفت زير 75 اسب 1,060,000 
1108 1102909 مجموعه دنده 3 1,060,000 
1109 1103005 دنده 5 1,060,000 
1110 1105040 مخزن خلا 1,060,000 
1111 012004014MC1 سگدست چپ 1,060,000 
1112 012004015MC1 سگدست راست 1,060,000 
1113 1103406 محفظه ديفرانسيل (2) 1,060,000 
1114 1106803 كاور تزئيني سقف بدون خواب 1,060,000 
1115 1204105 سگدست راست 6 چرخ

1,060,000 
1116 1108707 باتري 1,072,500 
1117 1108306 مجموعه سوپاپ سلونوئيدي خفه کن اگزوز 1,081,300 
1118 012004010MC1 بازوي فرمان 1,090,000 
1119 1105712 خرطومي هواکش 1,100,000 
1120 1106701.1 مجموعه كمر بند ايمنيR

1,100,000 
1121 1104601 مجموعه سوييچ 1,118,900 
1122 1101504 مجموعه انژکتور 1,120,000 
1123 011103032MA1 انژكتور سوخت 75 اسب 1,151,300 
1124 011009004MC1 محفظه دنده هاي زمانبندي 75 اسب 1,181,300 
1125 1107101 مجموعه تيغه برف پاك كن 1,200,000 
1126 011000005MA1 واشركامل 4.5 1,211,300 
1127 011002050MC1 قالپاق سر سيلندر 75 اسب 1,211,300 
1128 011004003MC1 صفحه تنظيم محوري ميل سوپاپ 1,211,300 
1129 1103112 کاور عقبي 1,211,300 
1130 011601031MC1 دنده 2 1,211,300 
1131 011601054MC1 توپي سنکرون دنده 3/4  ( 75 اسب) 1,211,300 
1132 011601060MA1 مجموعه دنده 2 (75 اسب) 1,211,300 
1133 011601084MC1 دنده ثابت شفت زير 75 اسب 1,211,300 
1134 011601089MC1 دنده 5 شفت زير 75 اسب 1,211,300 
1135 1102913 مجموعه دنده 2 1,211,300 
1136 1102921 مجموعه دنده عقب 1,211,300 
1137 1103558 کاسه ترمز چرخ عقب 1,211,300 
1138 1103557 توپي چرخ عقب 1,211,300 
1139 1106606 مجموعه كاور راست روي موتور 1,211,300 
1140 1100419 مجموعه ياتاقان متحرک تعمير اول 025 (دست کامل) 1,211,300 
1141 1100539 مجموعه ياتاقان ثابت تعمير اول 025 (دست کامل) 1,211,300 
1142 1108611 كف پوش داخل كابين عقب

1,211,300 
1143 1108901 پايه ستون عقب راست 1,211,300 
1144 1108902 پايه ستون عقب چپ 1,211,300 
1145 1102001 قالپاق سر سيلندر 1,219,000 
1146 1101802 مجموعه واتر پمپ 1,250,000 
1147 1108603 جاپايي سمت چپ 1,250,000 
1148 1103545 ميل پلوس بلند -   محور عقب 1,256,400 
1149 1203545 ميل پلوس -   محور عقب 6 چرخ

1,256,400 
1150 1104306 توپي چرخ جلو 1,272,500 
1151 1105918 فن کندانسور کولر 1,272,500 
1152 1103405 محفظه ديفرانسيل (1) 1,287,500 
1153 1104417 لاستيک 16-650 گل جلو ايراني 10 لايه 1,292,500 
1154 013601007MC1 گلگير موتور ( راست ) 1,300,000 
1155 2107403 ميله پيچشي برگردان کابين

1,332,500 
1156 1102925 مجموعه دنده 5 1,360,000 
1157 011002065MC1 منيفولد ورودي هوا 75 اسب 1,362,500 
1158 011003020MA1 شاتون 75 اسب(جهت يك پيستون) 1,362,500 
1159 011003034MC1 شاتون 1,362,500 
1160 1100502 مجموعه پولي 1,362,500 
1161 1102109 منيفولد ورودي 1,362,500 
1162 011601003MC1 دنده 1 روي شفت زير 1,362,500 
1163 013121002MA1 مجموعه نشانگرها 1,362,500 
1164 1101021 مجموعه پمپ روغن 1,375,000 
1165 1101221 مجموعه رادياتور روغن 1,388,800 
1166 1107301 مجموعه شبكه جلو 1,437,500 
1167 012701016MC1 ميل پلوس 75 اسب 1,453,800 
1168 1104609 مجموعه کليد ترکيبي 1,500,000 
1169 1107600 مجموعه قفل درب 1,500,000 
1170 1105101.1 مجموعه پمپ کلاچ بالا

1,500,000 
1171 1100611 دنده واسطه تايمينگ 1,515,000 
1172 1102204 لوله خروجي 1,515,000 
1173 1102403 مجموعه آرميچر استارت 1,515,000 
1174 1102408 مجموعه بالشتک استارت با پيوسته 1,515,000 
1175 1102919 مجموعه دنده 1 1,515,000 
1176 1104117 ميل كشش مستقيم فرمان 1,515,000 
1177 012701009MC1 كاسه ترمز غقب 1,515,000 
1178 1103705 مجموعه دو شاخه و شفت هزار خار 1,515,000 
1179 1100616 دنده واسطه تايمينگ با بوش 1,515,000 
1180 1104405 مجموعه رينگ 5.5-16 چهارچرخ 1,515,000 
1181 1104507 مجموعه جعبه ابزار

1,515,000 
1182 011204005MC1 منيفولد اگزوز 75 اسب 1,575,000 
1183 1102116 منيفولد دود 1,575,000 
1184 1100319 پليت ميان انداز محفظه دنده 1,605,000 
1185 1204132 ميل فرمان بزرگ 6چرخ 1,605,000 
1186 1103683 ميل پلوس کوتاه 1,639,400 
1187 1309501 گلگير اتاق بار - چپ

1,641,300 
1188 1309502 گلگير اتاق بار - راست

1,641,300 
1189 011005025MC1 دنده فلايويل 75 اسب 1,666,300 
1190 011601035MC1 دنده 1 1,666,300 
1191 011601062MC1 لغزنده طوقه اي دنده 1/2 (75 اسب) 1,666,300 
1192 011601063MC1 دنده 1 (75 اسب) 1,666,300 
1193 011601069MA1 مجموعه دنده عقب 75 اسب 1,666,300 
1194 1108307 مجموعه تابلو رله فيوز 1,666,300 
1195 012201017MA1 مجموعه تابلو رله فيوز 75 اسب 1,666,300 
1196 012701018MC1 توپي چرخ عقب 1,666,300 
1197 1106603 مجموعه صندلي راننده 1,666,300 
1198 1105300 کاسه ترمز دستي کامل 1,669,500 
1199 1102812 مجموعه شفت ورودي 1,671,800 
1200 1105802 مجموعه انباره  اگزوز 1,696,300 
1201 1204129 ميل كشش مستقيم فرمان 6 چرخ 1,726,300 
1202 1204104 سگدست چپ 6 چرخ

1,755,000 
1203 1102223 لوله فلزي هوا- ورودي توربوشارژر 1,756,300 
1204 1104104 سگدست چپ 1,787,500 
1205 1104105 سگدست راست 1,787,500 
1206 011003008MA1 مجموعه شاتون 70 اسب 1,800,000 
1207 1105710 محفظه فيلتر 1,800,000 
1208 1104402 مجموعه رينگ 5.5F-16 شش چرخ 1,804,500 
1209 1100602 مجموعه بوش ميل سوپاپ (شامل 5 قطعه 1,816,950 
1210 011004000MA1 مجموعه اسبك كامل 1,817,500 
1211 1100802 مجموعه کارتر روغن 1,817,500 
1212 1101508 ميل بادامک 1,817,500 
1213 1101222 مجموعه رادياتور روغن و درپوش (رديف هاي 8 و 21) 1,916,300 
1214 011004030ma1 مجموعه ميل اسبك كامل 75 اسب 1,968,800 
1215 1100727 مجموعه اسبک سوپاپ کامل 1,968,800 
1216 1103805 محفظه جعبه فرمان 1,968,800 
1217 10001801108 مستر سيلندر 1,968,800 
1218 1106506 ديواره پشت 1,968,800 
1219 1107907.1 مجموعه بالابر شيشه درب چپ

2,000,000 
1220 1108802 مجموعه چراغ جلو راست 2,060,000 
1221 1100323 کاور محفظه دنده (پوسته سيني جلو موتور) 2,120,000 
1222 1102700 درب گيربکس 2,120,000 
1223 1104112 ميل فرمان بزرگ 2,120,000 
1224 1104408 لاستيک 15-700 گل جلو 2,120,000 
1225 1104409 لاستيک 15-700 گل عقب 2,120,000 
1226 1103926 لايه بالايي شمش فنر جلو (شاه فنر) 2,120,000 
1227 1108801 مجموعه چراغ جلو چپ 2,153,600 
1228 1108402 دمنده 2,172,000 
1229 1100529 صفحه کلاچ 2,174,100 
1230 1103904.1 مجموعه فنر تخت جلو سمت چپ 2,181,000 
1231 1104305 كاسه ترمز 2,250,000 
1232 011306000MA1 مجموعه واترپمپ 75 اسب 2,272,500 
1233 1106808 شيشه جلوئي ايراني 2,272,500 
1234 1100530 ديسک کلاچ 2,423,800 
1235 1100601 ميل سوپاپ 2,423,800 
1236 1108305 مجموعه خفه کن اگزوز 2,423,800 
1237 011601050MA1 مجموعه شفت ورودي 75 اسب 2,423,800 
1238 011700006MC1 پوسته محفظه کلاچ 75 اسب 2,423,800 
1239 1102801 محفظه کلاچ 2,423,800 
1240 012401027MC1 سر قامه فنر عقب سمت جلو 2,423,800 
1241 1106806 سقف کابين 2,423,800 
1242 1206807 سقف کابين خوابدار 2,423,800 
1243 1107103 موتور برف پاک کن 2,500,000 
1244 1108216 راديو پخش CD 2,575,000 
1245 1104224 مجموعه کفشک هاي جلو کامل 2,575,000 
1246 012701001MA1 مجموعه ترمز عقب 2,635,000 
1247 011008004MC1 کارتر روغن 75 اسب 2,726,300 
1248 1108310 مجموعه سيم درختي شاسي 2,726,300 
1249 011601087MC1 شفت زير 75 اسب 2,726,300 
1250 1103904.2 مجموعه فنر تخت جلو سمت راست 2,726,300 
1251 1103426 پينيون 2,726,300 
1252 1106804 شيشه جلوئي 2,730,000 
1253 1100525 مجموعه فلايويل 2,777,500 
1254 1104606 ميله فرمان 2,850,000 
1255 1104404.1 تاير   16-7.00 گل جلو

2,860,000 
1256 1104700 مجموعه سوپاپ اصلي ترمز 2,875,000 
1257 1103553 مجموعه کفشک هاي ترمز عقب - چپ 2,877,500 
1258 1103416 کرانويل - محور عقب 2,877,500 
1259 1108201 مجموعه كاور اصلي داشبورد 2,877,500 
1260 1108108 مجموعه خاموش كن موتور 2,910,000 
1261 011001117MC1 محفظه فلايويل 75 اسب 3,030,000 
1262 011006003MC1 ميل سوپاپ 75 اسب 3,030,000 
1263 011105006ma1 مجموعه دنده پيش انداز تزريق 3,030,000 
1264 1104401 مجموعه رينگ با لاستيک 16-700 3,030,000 
1265 1103419 پوسته کله گاوي 3,030,000 
1266 1108401 مجموعه بخاري 3,030,000 
1267 1203700.3 مجموعه ميل گاردان کوچک 6 چرخ( شاسي بلند)

3,161,400 
1268 1103552 مجموعه کفشک هاي ترمز چرخ عقب-راست 3,165,300 
1269 1105700 مجموعه فيلتر هوا 3,250,000 
1270 1108109 مجموعه سيم درختي داخل كابين 3,362,500 
1271 1104004.1 مجموعه فنر تخت عقب چپ 3,393,000 
1272 011401005MA1 مجموعه پمپ روغن 75 اسب 3,500,000 
1273 011701001MA1 مجموعه ديسك  کلاچ 75 اسب 3,500,000 
1274 011701002MA1 مجموعه صفحه كلاچ 75 اسب 3,500,000 
1275 1108103 صفحه نشانگرها 3,526,500 
1276 1108502 شير انبساطي 3,610,000 
1277 1203700.2 مجموعه ميل گاردان 6 چرخ (شاسي بلند)

3,635,000 
1278 1107009 سيني جلو

کابين
3,825,000 
1279 1105919 کندانسور 3,875,000 
1280 1106101 مجموعه سپر جلو 4,000,000 
1281 1106605 مجموعه صندلي  کمک راننده 4,164,100 
1282 1103700.1 مجموعه ميل گاردان

4,180,300 
1283 011601006MC1 شفت زير 4,241,300 
1284 1104004.2 مجموعه فنر تخت عقب راست 4,241,300 
1285 1104818 بوستر ترمز 4,300,000 
1286 1105611 مجموعه باك سوخت 4,392,500 
1287 011601034MC1 شفت دنده 2 4,392,500 
1288 011601059MC1 شفت اصلي 75 اسب 4,392,500 
1289 1101413 دنده پيش انداز تزريق 4,500,000 
1290 1103101 پوسته گيربکس 4,545,000 
1291 011601051MA1 مجموعه شفت زير 75 اسب 4,545,000 
1292 1102920 شفت اصلي 4,545,000 
1293 1102301 مجموعه آلترناتور 5,150,000 
1294 1105920 فيلتر 5,160,000 
1295 1105924 دراير کندانسور کولر

5,161,500 
1296 1105923 مجموعه فن و  کندانسور کولر کامل 5,211,300 
1297 011005026MC1 فلايويل 75 اسب 5,453,800 
1298 013107009MA1 مجموعه كاور اصلي سينه يورو دو 5,605,000 
1299 1104420 لاستيک 16-650 گل جلو ايراني 8 لا?ه 5,681,300 
1300 013117007MA1 مجموعه بخاري 5,756,300 
1301 1103003 شفت زير 6,000,000 
1302 1104814 مجموعه بوسترو سيلندر اصلي ترمز 6,000,000 
1303 1108102 مجموعه جلو داشبورد 6,060,000 
1304 1105917 رادياتور اينترکولر 6,250,000 
1305 1103401 مجموعه محفظه محور عقب 6,665,000 
1306 1203401 مجموعه محفظه محور عقب 6 چرخ

6,817,500 
1307 1100523 محفظه فلايويل 6,900,000 
1308 1104118 تير محور جلو 6,998,800 
1309 011002056MC1 سرسيلندر 75 اسب 8,483,800 
1310 1103820 پمپ هيدروليک فرمان 8,500,000 
1311 1106007.1 ديواره کناري کابين چپ

9,090,000 
1312 1106007.2 ديواره کناري کابين راست

9,090,000 
1313 1108406 کمپرسور کولر 9,452,500 
1314 1103118 محور تواندهي (بغل گيربکس) 10,000,000 
1315 1107402.1 مجموعه درب راست

10,000,000 
1316 1107402.2 مجموعه درب چپ

10,000,000 
1317 011002048MC1 سر سيلندر 10,605,000 
1318 1101401 مجموعه پمپ انژکتور سوخت 4PL220R 10,605,000 
1319 1103679 مجموعه کله گاوي 11,513,800 
1320 1105916 مجموعه رادياتور 12,000,000 
1321 1102401 مجموعه استارت 12,500,000 
1322 1102300 مجموعه آلترناتور کامل با پمپ خلا

ء
13,300,000 
1323 1106008.1 ديواره کناري کابين خوابدار چپ

13,500,000 
1324 1106008.2 ديواره کناري کابين خوابدار راست

13,500,000 
1325 1102006 سر سيلندر 13,937,500 
1326 011501007MA1 استارتر کامل 75 اسب 15,000,000 
1327 011201007MA1 سوپر شارژ 75 اسب 16,665,000 
1328 1102206 مجموعه توربوشارژر TB 28 17,300,000 
1329 1100510 ميل لنگ 18,180,000 
1330 011105001MA1 پمپ انژكتور 75 اسب 19,512,600 
1331 011005021MC1 ميل لنگ 75 اسب 20,000,000 
1332 1104128 مجموعه محور جلو 21,663,800 
1333 011001094MC1 بلوک سيلندر 75 اسب 22,050,000 
1334 1309100 مجموعه اتاق بار کارگو

22,522,500 
1335 011501006MA1 دينام کامل 75 اسب 23,000,000 
1336 1103819 مجموعه جعبه فرمان 23,500,000 
1337 1103673 مجموعه اكسل عقب خودروي M4.5 S

29,668,800 
1338 011600082MA1 مجموعه گيربکس 75 اسب MSC-5S 32,825,000 
1339 1103201 مجموعه شاسي 51,510,000 
1340 1203202 مجموعه شاسي بلند شش چرخ خوابدار 54,540,000 
1341 1102601 مجموعه گيربکس 60,000,000 
1342 1100311 بلوک سيلندر 100,000,000 
1343 1106001 بدنه كابين بدون جاي خواب (فريم فلزي) 125,000,000 
1344 011702001MA1 مجموعه پمپ کلاچ پائين 75 اسب 135,000,000 
1345 1206003 مجموعه کابين خوابدار(فريم فلزي) 187,500,000 
1346 1206004 مجموعه كامل کابين خوابدار با تزئينات داخلي 312,500,000 
1347 1100101 مجموعه موتور 350,000,000 
1348 1106002 مجموعه كامل کابين با تزئينات داخلي 350,000,000