برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
M2640 لیست قیمت قطعات
کد قطعه نام قطعه  قيمت فروش 
005001348GC1 پيچ                     6,300 
7103023 پيچ                   75,000 
1104806 مهره 8                     2,500 
005030061GC1 واشر فنري 8                     3,800 
005031148GC1 واشر تخت 8                     3,800 
005040146GC1 بست اينترکولر                   75,000 
10412 مجموعه جعبه ابزار کاميون سنگين با کليه متعلقات کامل 2,040,000 
6109131 درب باک سوخت جديد 3 خار 1,500,000 
6102128 واشر نسوز توربوشارژ به لوله خروجي توربو شارژ                 226,900 
6309025 مخزن انبساط (تک درب) 1,921,900 
6101111.1 ترموستات 57 درجه 5,030,000 
6101111.2 ترموستات 80 درجه 1,698,300 
6108907 لوله لاستيکي کوچک اينتر کولر(10 سانتيمتر) 1,400,000 
6108909 لوله لاستيکي صاف اينتر کولر                 720,000 
6107004 ضربه گير مخرو طي دسته موتور جلو                 420,600 
6107005 ضربه گير حلقه اي دسته موتور جلو                 250,000 
6102507 مجموعه کلاچ استارت 10,800,000 
6102505 مجموعه اتومات بزرگ 10,800,000 
6102513 اتومات کوچک 3,633,800 
6112303.1 چراغ جلو (بزرگ) - چپ 21,000,000 
6112303.2 چراغ جلو (بزرگ) - راست 21,000,000 
6316204.1 دسته برف پاکن کليد ترکيبي 1,376,300 
6114034 پانل کنترل ديجيتال سيستم تهويه مطبوع 7,970,000 
6113921.1 کليد جفتي شيشه بالابر برقي درب چپ 2,170,000 
6113921.2 کليد تکي شيشه بالابر برقي درب راست 1,520,000 
6206410 سوپاپ ترمز کلاچ 1,650,000 
6308701 كاسه چرخ عقب HANDE 21,800,000 
6108827 جغجغه ترمز راست 8,700,000 
6111801 مجموعه ترمز دستي 2,900,000 
6116822 سنسور ترمز دستي                 900,000 
6109516 سيلندر باد خفه کن اگزوز 5,700,000 
6311401 پمپ جک بالابر کابين جديد 5,700,000 
6312137 لپي  چپ 6,230,000 
6112138 جک  جلو پنجره 1,380,000 
7103021 مجموعه براكت شفت ماهک (دوشاخه) كلاچ 2,053,100 
7103022 مجموعه شفت دو شاخ کلاچ جديد 1,100,300 
7103037 دوشاخه کلاچ 5,460,000 
6205322 سنسور دنده خلاص                 596,400 
7102701 مجموعه ديسك كلاچ به قطر  430 ميليمتر 86,790,000 
7102702 مجموعه صفحه كلاچ به قطر  430 ميليمتر 77,325,000 
60070 مبدل برق 24 ولت به12 ولت 2,272,500 
6106905 لاستيک ضربه گير گيربکس و موتور                 409,500 
6107018 مجموعه ضربه گير V شکل دسته موتور عقب 4,170,000 
071601088MC1 ماهک جعبه دنده کمک 1,363,100 
7102703 قفل كن بلبرينگ كلاچ 1,406,100 
6116901 مجموعه قفل مرکزي با ريموت و موتور قفلهاي درب 16,700,600 
6109001 مجموعه  مخزن انبساط آب (2 درب ) 5,450,000 
6111505 فيلتر گاز سيستم کولر 1,980,000 
6111918 باتري 12 ولت 75آمپر 9,937,500 
6111921 قطع کن باتري 2,100,000 
6116616 مجموعه جعبه فيوز 4,331,300 
6107801 کاسه چرخ جلو 26,710,000 
6107806 کفشک ترمز 6,980,000 
6107823 مجموعه بازوي تنظيم 10,820,000 
6107827 بوستر ترمزجلو 4,550,000 
6108701 کاسه چرخ عقب 25,110,000 
6108719 ميل بادامک کفشک ترمز (چپ) 1,423,100 
6108826 جغجغه ترمز چپ 8,700,000 
6109301 برد ABS 5,966,300 
6109501 مجموعه سوپاپ زير پايي ترمز اگزوز 1,646,000 
6109507 سوپاپ مغناطيسي قفل کن 2,000,000 
6111702 سوپاپ ترمز 2,660,000 
6116405 مجموعه چراغ کناري گلگير چرخ جلو                 800,000 
6107732 بلبرينگ (بزرگ) توپي چرخ جلو 6,380,000 
6107733 بلبرينگ(کوچک)توپي چرخ جلو 2,470,000 
6107735 کاسه نمد توپي چرخ جلو                 880,000 
6107737 واشر آببندي                   90,000 
6107738 مهره هاي چاک دار تخت                 324,400 
6107741 درپوش توپي چرخ جلو                 790,000 
6108500 مجموعه توپي چرخ عقب 21,670,000 
6108501 توپي چرخ عقب 13,000,000 
6108508 واشر آببند (اورينگ) کاهنده نهايي                 500,000 
6108511 مجموعه ميان انداز 3,000,000 
6108519 درپوش پوسته عقب توپي 2,100,000 
6108523 واشر آببند                 226,900 
6108524 پين کاور                   67,500 
6108525 رينگ انعطاف پذير روي شفت                 301,900 
6108529 دنده سياره اي توپي چرخ عقب 1,930,000 
6108530 بلبرينگ سوزني                 600,000 
6108531 واشر  دنده سياره اي توپي                 180,000 
6108633 شفت دنده سياره اي توپي                 600,000 
6108634 ساچمه فولادي                   11,200 
6108635 دنده رينگي 9,660,000 
6108636 خار توپي چرخ عقب                 280,000 
6108637 دنده رينگي داخلي توپي 9,590,000 
6108652 محفظه کاهنده نهائي کامل (رديف هاي - 34-33-29-45-28-48-30-31-32 59,500,000 
6108101 پوسته اکسل عقب M1929C 68,175,000 
6108115 کليد فشاري(سوئيچ فشنگي قفل ديفرانسيل)                 457,500 
6108229 پوسته ديفرانسيل M1929C 9,090,000 
6108302 محفظه دنده ديشلي M1929C 28,070,000 
6108308 واشر تنظيم                 490,000 
6108309 دنده خورشيدي 2,006,300 
6108310 دنده سياره اي 2,010,000 
6108311 چهار شاخ ديفرانسيل 3,150,000 
6108312 مهره تنظيم ديفرانسيل                 305,600 
6108313 قطعه ضامن                   22,500 
6108314 دنده ثابت قفل ديفرانسيل                 688,100 
6108315 واشر آببند قفلي                 136,900 
6108317 بلبرينگ کوچک پينيون 3,450,000 
6108318 کاسه نمد 3,150,000 
6108319 بلبرينگ بزرگ پينيون M1929C 4,300,000 
6108320 واشر  دنده سياره اي                 490,000 
6108321 رولبرينگ کرانويل 1,820,000 
6108424 مهره استوانه اي                 135,000 
6108425 ماهک قفل کن ديفرانسيل                 316,900 
6108426 بلوک متحرک ماهک                   93,800 
6108430 قطعه متحرک قفل ديفرانسيل 1,816,900 
6108431 ميل پلوس چپ 17,630,000 
6108432 ميل پلوس راست 17,630,000 
6108433 کاسه نمد پلوس                 200,000 
6109508 سيلندر قفل ديفرانسيل                 916,900 
6110907 بست ميل موج گير جلو                 235,500 
6110918 لاستيک ميل  موج گير جلو                 271,500 
6110919 پايه بست ميل موج گير جلو                 450,000 
6112118 صفحه اتصال شبکه جلو به دستگيره جلو کابين 1,142,500 
6112120 جلو پنجره 5,300,000 
6112121 پانل جلوپنجره 10,000,000 
6112131 نشيمن قفل شبکه جلو 1,320,000 
6112311 براکت چراغ جلو ( چپ بالايي -راست پاييني)

                390,000 
6112314 براکت چراغ ترکيبي جلو راست

                228,800 
6113601 مجموعه بادگير سقف 13,770,000 
6114301 سايه بان كشويي شيشه جلو- چپ 3,150,000 
6112136 کاور روي لپي چپ 6,830,000 
6112134 کاور روي لپي راست 6,830,000 
6112133 کاور پوششي مجموعه سوکت جلوي کابين 2,240,000 
6112313 براکت چراغ ترکيبي جلو چپ

                228,800 
6112312 براکت  چراغ جلو( راست

بالايي- جپ پاييني)
                390,000 
6115100 مجموعه الکترو موتور شيشه بالابر برقي چپ 2,677,500 
6115000 مجموعه الکترو موتور شيشه بالابر برقي راست 2,677,500 
6112115 شيشه جلو قديمي 5,278,100 
6112601 صندلي راننده 77,350,000 
6114001 پوسته داشبورد 17,812,500 
6115402 تبديل کننده ولتاژ 5,400,000 
6109504 بوق بادي 2,523,800 
6111601 بوق الکتريکي                 843,800 
6115601 موتور برف پاکن 7,910,000 
6115609 حماله برف پاکن 6,220,000 
6116102 دستگيره جلو پنجره-چپ 2,600,000 
6116103 دستگيره جلو پنجره - راست 2,600,000 
6112512 كمك فنر تعليق جلوي كابين 2,930,000 
6112912 مجموعه کمک فنر کابين 5,500,000 
6111425 جک بالابر کابين 7,500,000 
6116302 مجموعه فن بخاري 6,300,000 
6116303 مجموعه رادياتور بخاري 5,100,000 
6114014 صفحه كاور - وسط 6,754,300 
6112502 شفت هزار خار دوسرپيچ 5,147,100 
6114011 کاور درب جعبه ابزار 2,752,500 
6116503 نشانگر کيلومتر 6,457,800 
6112811 گلگير توئي راست 1,720,000 
6212201 شيشه عقب                 641,300 
6212202 لاستيك شيشه عقب 3,750,000 
6111514 سنسور سيستم كولر                 340,500 
6108514 کاسه نمد 2قلوچرخ عقب(ست دوعددي) 3,390,000 
6108515 بلبرينگ پشت توپي چرخ عقب 7,880,000 
6108516 بلبرينگ جلو توپي چرخ عقب 7,100,000 
9709302 مجموعه نشانگرها 40,100,000 
6416500 مجموعه نشانگرجديد 1929D 29,700,000 
9609302.2 مجموعه نشانگرها سري 5 26,953,100 
9609302.1 مجموعه نشانگرها سري 3 و 4 24,819,400 
4001013 بدنه کابين 2640 (فاقد درب ومستعمل وآسيب ديده ) 780,000,000 
4001028 قالپاق چرخ جلو 4,818,800 
4001029 قالپاق چرخ عقب 7,841,300 
4001037 باتري 80 آمپر 4,355,600 
4001069 درپوش مهره قالپاق چرخ                   52,500 
4001280 لوازم مندل خودرو کشنده 4,650,000 
4002721 باتري 12 ولت 180 آمپرساعت 10,000,000 
6001017 مجموعه بخاري درجا 34,426,900 
6107023 بکسل بند 20,475,000 
6107416 درپوش لاستيکي سنسور فيلتر هواکش

                  46,900 
6107603.3 سگدست چپ

42,700,000 
6107603.4 سگدست راست

6,311,300 
6108300 محفظه ديفرانسيل عقب M1929C (پوسته کله گاوي ) 36,000,000 
6108434.1 مجموعه ديفرانسيل-M1929C-i=4.38 206,450,000 
6108435.1 مجموعه پينيون و کرانويل M1929C 73,500,000 
6108513 اورينگ

                130,000 
6108528 پين استوانه اي                 250,000 
6108642 دنده خورشيدي

3,450,000 
6108643 واشر دنده خورشيدي

                249,600 
6108644 واشر دنده سياره اي                 200,000 
6108645 محفظه کاهنده نهائي

18,750,000 
6108648 نگهدارنده دنده هاي سياره اي 27,930,000 
6108653 مجموعه کامل توپي چرخ عقب (توپي + کاهنده ) 94,080,000 
6108708.1 صفحه پشتي چپ ترمز 7,750,000 
6108708.2 صفحه پشتي راست ترمز 7,750,000 
6109014 بالشتک رادياتور

                990,000 
6109309.1 سنسور ABS  چرخ جلو

3,948,800 
6109309.2 سنسور ABS چرخ عقب

4,556,300 
6109311.1 دنده ABS اکسل جلو 3,675,000 
6109311.2 دنده ABS اکسل عقب 1,093,000 
6109312 سوپاپ مغناطيسي ABS

2,713,800 
6109315 سنسور EBL جلويي کابين 7,050,000 
6109515 شيلنگ باد 600                 228,800 
6109518 محافظ سيلندر هواي خفه کن اگزوز

                416,300 
6109708 بدنه فيلتر خشک کن هوا 2,030,000 
6110004.1 سيبک ميل فرمان راست ( قطر شفت رزوه 30 ميلي متر و قطر ابتداي مخروط 24ميلي متر) 2,610,000 
6110004.2 سيبک ميل فرمان راست ( قطر شفت رزوه 30ميلي متر و قطر ابتداي مخروطي 27 ميلي متر) 1,147,500 
6110005.1 سيبک ميل فرمان چپ ( قطر شفت رزوه 30ميلي متر و قطر ابتداي مخروطي 24 ميلي متر) 2,610,000 
6110228.2 جعبه فرمان جديد 170 بار 238,360,000 
6111308 رينگ تيوبلس 12,427,500 
6111309 تاير گل جلو تيوبلس22.5-80-315 20,000,000 
6111310 تاير گل عقب تيوبلس22.5-80-31.5 28,691,300 
6111515 رله سيم درختي فن کندانسور کولر

                571,900 
6111516 اواپراتور 4,038,800 
6111535 سوپاپ ورودي اواپراتور 2,400,000 
6111538 دنده واسطه دريچه هاي بخاري                 500,000 
6111611 چراغ خطر عقب سمت راست(LED)

3,125,000 
6111612 چراغ خطر عقب سمت چپ(LED)

3,125,000 
6111728 زانوئي پلاستيکي سوپاپ ترمز                 132,600 
6112011.1 ستون پائيني لولاي درب کابين چپ 11,345,000 
6112011.2 ستون پائيني لولاي درب کابين راست 7,012,500 
6112102 چراغ آفتابگير                 818,000 
6112125 قفل جلو پنجره                 600,000 
6112156 سيم قفل شبکه جلو کابين 1,975,000 
6112302.1 مجموعه سپر M1929C 77,700,000 
6112304.1 چراغ ترکيبي جلو - چپ 8,040,000 
6112304.2 چراغ ترکيبي جلو - راست 8,040,000 
6112317.2 براکت کناري چراغ ترکيبي جلو راست                 140,000 
6112610 سوپاپ يکطرفه کيسه هوا صندلي راننده

2,524,500 
6112924 زبانه قفل کابين 4,972,500 
6113209 مجمو عه پمپ کلاچ بالا با مخزن روغن 3,190,000 
6113801.1 کاور پوششي رکاب سمت راست 1,410,300 
6113801.2 کاور پوششي رکاب سمت چپ 1,410,300 
6113802.1 صفحه اتصال پله راست                 625,000 
6113802.2 صفحه اتصال پله چپ                 625,000 
6113803.1 صفحه تزئين پله اول-چپ                 843,800 
6113803.2 صفحه تزئين پله اول-راست                 843,800 
6113805.1 رکاب فلزي سمت چپ 1,687,500 
6113805.2 رکاب فلزي سمت راست 1,687,500 
6113811.1 پله روي گلگير بغل کابين چپ                 690,000 
6113811.2 پله روي گلگير بغل کابين راست                 690,000 
6113900.1 درب چپ با تزئينات کامل

85,000,000 
6113908.1 مجموعه شيشه بالابر درب چپ

16,658,000 
6113908.2 مجموعه شيشه بالابر درب راست

16,658,000 
6113912.1 قفل درب چپ 2,400,000 
6113912.2 قفل درب  راست 2,475,000 
6113925 لاستيک آبگير دور درب راست 4,770,000 
6113926 نوار لاستيکي دور کلاف درب چپ وراست 4,772,000 
6113932.1 مجموعه بالابر شيشه با الکتروموتور چپ 8,530,000 
6113932.2 مجموعه بالابر شيشه با الکتروموتور راست 5,535,300 
6113933.1 نوار درز گير حاشيه کلاف  درب چپ وراست 4,700,000 
6113933.2 لاستيک آبگير دور درب بيروني راست 4,700,000 
6113935 نوار آب گير دور شيشه  درب چپ و راست 1,580,000 
6114209 قلاب کمربند ايمني 1,350,000 
6115324 کابل رابط مانيتور به dvd 1,185,000 
6115416 مجموعه  پخشDVD 14,662,500 
6115417 مانيتور 10,381,100 
6116315 ترانسفورماتور فن بخاري 2,100,000 
6116318 تبديل ورودي شير بخاري

                  95,600 
6116512 مجموعه نشانگر مقدار سوخت/ فشار باد اکسل جلو/ فشار باد اکسل عقب

3,533,100 
6116513 مجموعه نشانگر فشار روغن/ دماي سيستم خنک کاري موتور/ شارژر باتري

3,750,000 
6116623 اتوماتيک راهنما 2,400,000 
6116625 تايمر برف پاک کن

                688,100 
6116626 رله پنج پايه 1,030,680 
6116902.1 موتور قفل درب مرکزي چپ

2,470,000 
6116902.2 موتور قفل درب مرکزي راست

2,470,000 
6116905.1 سيم درختي درب چپ 4,950,000 
6116905.2 سيم درختي درب راست 6,155,000 
6206410.1 سوپاپ ترمز کلاچ 2,000,000 
6206500 مجموعه اهرم تعويض دنده با متعلقات 17,325,000 
6212401 رام پشت سپر 30,540,000 
6307801 کاسه چرخ جلو Hande 35,830,000 
6308301.5 پينيون (i=4/38) اکسل HANDE خار ريز 69,300,000 
6308301.6 کرانويل (i=4/38) اکسل HANDE 17,500,000 
6311308 رينگ تيوبلس چيني

6,250,000 
6311309 تاير گل جلو تيوبلس22.5-80- 315 - چيني

7,000,000 
6311310 تاير گل عقب تيوبلس22.5-80-315 چيني 14,300,000 
6311428 براکت جک بالابر ضامن دار (کابين جديد 3,920,000 
6312005 مجموعه کابين جديد M1929D با تزئينات داخلي 975,000,000 
6312135 لپي زيري راست 6,230,000 
6312304.3 چراغ ترکيبي جلو LED- چپ 8,810,000 
6312304.4 چراغ ترکيبي جلوLED- راست 7,500,000 
6312335.1 نوار تزئيني (زه) دور چراغ ترکيبي جلو -چپ 2,030,000 
6312335.2 نوار تزئيني (زه) دور چراغ ترکيبي جلو - راست 2,030,000 
6313618 بادگير بغل سمت چپ کابين جديد 4,545,000 
6313734 بادگير سمت راست کابين جديد 4,545,000 
6313900.1 درب چپ با تزئينات کامل کابين جديد-سفيد 85,000,000 
6313900.2 درب راست با تزئينات کامل کابين جديد-سفيد 85,000,000 
6313902 نوار آب گير پاييني شيشه درب جديد (بيروني) 2,330,000 
6313903 نوار آبگير پاييني شيشه درب جديد (داخلي ) 5,470,000 
6313912.1 قفل درب چپ کابين جديد 3,370,000 
6313912.2 قفل درب راست کابين جديد 2,458,100 
6313914.1 دستگيره بيرون درب- چپ کابين جديد 5,560,000 
6313914.2 دستگيره بيرون درب- راست کابين جديد 5,560,000 
6313920.1 صفحه تزئين داخلي درب چپ کابين جديد 17,615,000 
6313920.2 صفحه تزئين داخلي درب راست کابين جديد 17,615,000 
6314004 مجموعه بخاري با کنترل برقي مسير کانالهاي ديفراست 32,400,000 
6314004.2 کاور بالائي بخاري (کابين زرد) 1,338,800 
6314313 کاور ، چپ کابين جديد

3,037,500 
6314315 کاور ، راست کابين جديد

3,037,500 
6315316.1 دستگيره داخلي کابين جديد - چپ

1,360,000 
6315316.2 دستگيره داخلي کابين جديد - راست 1,360,000 
6316204.2 دسته راهنما وچراغ ها کليد ترکيبي 1,817,600 
6316206 مجموعه مغزي سوئيچ کابين جديد 1,605,000 
6316208 مجموعه ميل فرمان داخل کابين - جديد 52,890,000 
6316309 الکتروموتور شماره 1 باسوکت 6پين مربوط به دريچه سمت چپ بخاري 1,100,600 
6316310 الکتروموتور شماره 2 باسوکت2 پين مربوط به دريچه سمت راست بخاري 2,183,500 
6316312 مجموعه شير بخاري جهت بخاري با کنترل ديجيتالي 1,816,900 
6316313 ميله دندانه دار الکتروموتور شماره 1                 700,000 
6316315 ترانسفورمر فن بخاري جديد                 669,400 
6316503 نشانگر کيلومتر شمار (کابين جديد) 6,093,800 
6414001 پوسته داشبورد 21,053,600 
6414004 مجموعه بخاري با کنترل برقي کابين زرد جديد 33,662,100 
6416306 شير رادياتور بخاري کابين زرد جديد با الکترو موتور 2,019,300 
9601111 تسمه دينام6pk-1420 3,050,000 
7108022 ضربه گير رادياتور - جديد                 314,100 
7302701 مجموعه ديسك كلاچ ايراني به قطر  430 ميليمتر

16,096,900 
7306649.1 فلنج ديفرانسيل مياني و عقبي خار ريز (28 خار 3,125,000 
7306649.2 فلنج ديفرانسيل مياني و عقبي خار ريز (39 خار-4پيچ) 5,737,500 
7310534 شبکه مجموعه سپر جلو 2,812,500 
9100101 موتور کامل 5,805,800,000 
9100102 مجموعه واشر کامل موتور 17,150,000 
9100201 بلوک سيلندر 553,000,000 
9100202 پيچ دو سر رزوه بلوک سيلندر به سر سيلندر                 640,000 
9100203 بوش ته ميل سوپاپ                 560,000 
9100204 بوش ميل سوپاپ                 441,000 
9100205 پولکي                 210,000 
9100206 پولکي موتور                   67,500 
9100207 روغن پاش                 870,000 
9100208 واشر کارتر 1,288,000 
9100209 سيني  جلو موتور 8,245,000 
9100210 کاسه نمدسرميل لنگ 3,640,000 
9100211 پين                   12,600 
9100214 واشر آببندي                   34,900 
9100216 درپوش سرد کن روغن 8,470,000 
9100217 واشر آببندي                   27,000 
9100219 درپوش پيچي                 110,000 
9100220 بوش سيلندر 10,940,000 
9100221 لوله گيج روغن 3,000,000 
9100222 گيج روغن 1,330,000 
9100223 پيچ دوسر رزوه 1,766,300 
9100224 پين                 438,800 
9100225 پين                 250,900 
9100231 مجموعه ياتاقان ثابت (دست کامل) 7,250,000 
9100232 بغل ياتاقان (دست کامل) 1,000,000 
9100233 مجموعه ياتاقان اصلي تعمير اول 15,725,600 
9100333 رينگ آببندي                   20,600 
9100335 پولکي                   56,900 
9100336 پولکي                   60,000 
9100337 پولکي                   67,500 
9100338 فشنگي روغن 9,215,000 
9100339 واشر                 132,800 
9100342 پايه  فيلتر روغن 4,434,400 
9100343 فيلتر روغن 2,100,000 
9100345 اويل پمپ 34,800,000 
9100346 روغن سرد کن 17,850,000 
9100347 لوله روغن                 463,900 
9100348 صافي روغن                 853,100 
9100349 واشر آببندي                     5,600 
9100352 سوپاپ کنترل                 909,000 
9100353 پين 1,755,000 
9100354 رينگ آببندي                 705,400 
9100355 دنده اويل  پمپ 2,818,100 
9100356 پيچ تخليه کارتر 1,765,000 
9100357 واشر تخليه کارتر                   45,000 
9100358 کارتر 30,730,000 
9100360 بست                 175,000 
9100363 واشر کاور روغن سرد کن                 125,600 
9100365 سوپاپ کنترل فشارروغن (روي بلوک سيلندر)

5,006,300 
9100401 ميل لنگ 345,000,000 
9100402 واشر 9,999,400 
9100403 ارتعاش گير 23,220,000 
9100404 پولي سر ميل لنگ 6,363,800 
9100406 دنده سر  ميل لنگ 8,871,300 
9100407 دنده فلايول 4,550,000 
9100408 فلايول 25,060,000 
9100412 بلبرينگ فلايويل                 609,000 
9100418 دنده سر ميل لنگ اويل پمپ 2,818,100 
9100501 پيستون موتور 11,200,000 
9100502 گژن پين 1,290,000 
9100506 خار گژن پين                   67,500 
9100507 مجموعه شاتون کامل 20,160,000 
9100508 پيچ شاتون                 406,000 
9100511 مجموعه ياتاقان متحرک (دست کامل) 14,690,000 
9100512 مجموعه رينگ موتور جهت يک پيستون 22,130,000 
9100513 مجموعه ياتاقان شاتون تعمير اول 13,650,000 
9100514 بوش شاتون 2,600,000 
9100601 سيني دنده هاي پشت موتور 23,724,400 
9100602 واشر محوري ميل بادامک 1,959,800 
9100605 دنده ميل سوپاپ 10,920,000 
9100607 دنده هرزگرد موتور 6,695,000 
9100608 واسطه دنده هرزگرد 12,880,000 
9100612 دنده پمپ هيدروليک فرمان 1,818,800 
9100615 محفظه فلايويل 21,420,000 
9100618 سنسور فلايويل 1,820,000 
9100620 فلنج پمپ انژکتور                 909,400 
9100621 پمپ انژکتور 237,699,000 
9100622 دنده پمپ انژکتور 3,498,800 
9100627 کاسه نمد ته ميل لنگ 1,062,500 
9100628 پمپ باد 152,950,000 
9100629 دنده پمپ باد 2,182,500 
9100730 لوله ورودي هواي پمپ باد 2,750,000 
9100733 لوله رفت آب پمپ باد                 840,000 
9100734 لوله برگشت آب پمپ باد                 900,000 
9100735 لوله روغن پمپ باد 1,904,000 
9100736 واشر لوله پمپ باد                   45,000 
9100737 پيچ سوراخدار                   90,000 
9100738 مغزي                   90,000 
9100739 مهره                 133,900 
9100741 مغزي                 416,300 
9100742 مهره                 166,500 
9100744 بوش                 582,800 
9100745 بوش                   45,000 
9100746 استارت 55,000,000 
9100753 لوله روغن 2,380,000 
9100754 پيچ سوراخدار                   90,000 
9100755 رينگ آببندي                   45,000 
9100861 درب لوله روغن پر کن                 679,000 
9100862 لوله روغن پرکن 1,610,000 
9100863 واشر                   18,800 
9100865 پمپ تغذيه گازوئيل پمپ انژکتور 18,150,000 
9100866 شير کنترل سوخت ارسالي پمپ انژکتور 13,650,000 
9100868 سوپاپ برگردان پمپ انژکتور 1,610,000 
9100869 سنسور پمپ انژکتور 3,780,000 
9100901 سر سيلندر 64,030,000 
9100902 پيچ سرسيلندر                 476,000 
9100903 قالپاق درب سوپاپ 1,091,300 
9100904 واشر سرسيلندر 2,510,000 
9100905 واشر آببندي درب سوپاپ                 900,000 
9100909 درپوش سرسيلندر(پولکي)                 100,000 
9100910 درپوش سرسيلندر                 120,000 
9100911 درپوش                 150,000 
9100912 لوله هوا 2,380,000 
9100913 پيچ مادگي                 210,000 
9100915 لاستيک ساق سوپاپ                 880,000 
9100916 واشر آببندي                 154,100 
9100919 بوش برنجي انژکتور 1,370,000 
9100920 لوله برگشت آب سرسيلندر 3,689,000 
9101001 ميل سوپاپ 21,700,000 
9101002 سوپاپ هوا 3,910,000 
9101003 سوپاپ دود 3,910,000 
9101004 فنر سوپاپ                 224,000 
9101005 استکان تايپت 1,216,000 
9101006 پل اسبک به سوپاپ EVB 1,012,500 
9101007 دهنه سوپاپ                 271,900 
9101008 براکت خروجي                 363,800 
9101009 پيچ تنظيم سوپاپ دود (EVB)                 108,000 
9101010 مهره تنظيم سوپاپ دود (EVB)                   45,000 
9101012 پايه اسبک                 453,800 
9101013 نشيمنگاه فنر                 140,000 
9101014 فشنگي سوپاپ                   64,800 
9101015 اسبک 1,550,000 
9101016 تنظيم کننده اسبک                 886,500 
9101017 مهره قفلي                   45,000 
9101021 نشيمنگاه فنر                 100,000 
9101022 ميل تايپت                 980,000 
9101023 پين                 298,100 
9101027 نشيمنگاه اسبک سوپاپ                 568,100 
9101028 سيت سوپاپ دود                 545,600 
9101029 گايد سوپاپ 1,230,000 
9101030 سيت سوپاپ هوا                 610,400 
9101031 پايه بالائي اسبک                 568,100 
9101101 مجموعه فن و پروانه 18,620,000 
9101101.1 مجموعه فن و پروانه(ت.د) 28,330,000 
9101102 ترموستات 83 درجه 1,500,000 
9101103 اورينگ ترموستات                 147,000 
9101104 واتر پمپ 56,700,000 
9101105 تسمه سفت کن پروانه 11,760,000 
9101106 پولي تسمه سفت کن 7,350,000 
9101107 تسمه پروانه 10pk1451 2,470,000 
9101108 کمپرسور کولر 16,693,100 
9101109 تسمه سفت کن دينام 11,550,000 
9101110 پولي واسطه 2,880,000 
9101111 تسمه دينام 6pk1399-5269 2,170,000 
9101112 جداکننده روغن 4,781,300 
9101113 شلنگ                 136,900 
9101114 شلنگ                 999,400 
9101115 شلنگ 1,045,900 
9101116 شلنگ 1,176,000 
9101117 دسته موتور جلو چپ 2,000,600 
9101118 دسته موتور جلو راست 1,590,000 
9101119 لوله                 862,500 
9101120 فشنگي آب 1,530,000 
9101121 براکت دينام 3,136,900 
9101122 مجموعه دينام 58,800,000 
9101123 فاصله انداز                 138,800 
9101125 درپوش دينام 1,387,500 
9101127 پولي پروانه

22,330,000 
9101228 محور پروانه 4,060,000 
9101231 پيش جداکننده 1,181,300 
9101232 محافظ پيش جدا کننده                 151,500 
9101236 سنسور هشدار آب 1,106,300 
9101237 ضربه گير دسته موتور                 800,000 
9101248 شلنگ                 181,900 
9101249 پين                   37,900 
9101250 اتصال                   47,400 
9101257 درپوش ترموستات 1,471,900 
9101258 رگلاتور آلترناتور ذغال سر خود (آفتامات دينام) 18,550,000 
9101259 ديود دينام 3,976,900 
9101260 درپوش جدا کننده روغن                 375,000 
9101302 براکت فيلتر سوخت 2,800,000 
9101303 فيلتر ثانويه سوخت با پايه 3,635,600 
9101304 بدنه فيلتر ثانويه سوخت 2,950,000 
9101304.1 بدنه فيلتر ثانويه سوخت 1,050,000 
9101305 پايه فيلتر آبگير سوخت

6,907,500 
9101306 فيلتر آبگير گرمکن دار 2,997,000 
9101307 لوله سوخت 1,681,900 
9101308 لوله سوخت 1,050,000 
9101309 لوله سوخت 1,260,000 
9101310 لوله سوخت 1,330,000 
9101311 رابط                 630,000 
9101313 لوله فشار بالا 5,100,000 
9101314 لوله فشار بالا 6,520,000 
9101315 کامن ريل 41,300,000 
9101316 سيم درختي ECU به سنسورها 46,550,000 
9101317 رله استارت 3,633,800 
9101318 سيم درختي ECU به انژکتورها 2,959,950 
9101319 لوله فشار بالا 5,040,000 
9101326 بست                 933,300 
9101327 ECU 83,300,000 
9101328 نگهدارنده ECU                 569,300 
9101453 سنسور لوله فشار بالا ريل سوخت 12,810,000 
9101459 لوله برگشت گازوئيل

از سر انژکتور ها
2,425,000 
9101501 بست انژکتور                 600,000 
9101502 رابط بين انژکتور و لوله سوخت 3,450,600 
9101503 مهره                 864,400 
9101504 انژکتور 34,195,500 
9101506 رينگ آببندي                 166,900 
9101507 واشر                 196,400 
9101602 واشر آببندي                   45,000 
9101603 واشر توربوشارژ                 782,900 
9101604 منيفولد دو قلو خروجي سمت توربو شارژ 23,770,000 
9101606 شلنگ اتصال 2,409,400 
9101607 لوله خروجي دود 5,950,000 
9101608 خفه کن 11,475,000 
9101609 لوله اتصال                 168,800 
9101611 قيفي هواي ورودي 4,340,000 
9101612 لوله هوا 1,435,900 
9101613 رابط زانويي                 435,000 
9101615 توربوشارژر 119,000,000 
9101616 منيفولد اگزوز 7,670,000 
9101617 رينگ آببندي                 900,000 
9101619 پيچ دوسر رزوه                   80,000 
9101621 پيچ دوسر رزوه                   60,000 
9101623 پيچ دوسر رزوه                   90,000 
9101624 پيچ دوسر رزوه                   70,000 
9101625 واشر منيفولداگزوز 1,150,000 
9101626 مجموعه لوله رفت روغن توربو شارژ 3,430,000 
9101627 لوله برگشت روغن توربوشارژر 3,290,000 
9101730 اورينگ                 278,000 
9101731 بست                 910,000 
9101745 سيلندر خفه کن اگزوز

2,840,600 
9101801 منيفولد ورودي هوا 22,050,000 
9101802 واشر آببندي منيفولد هوا                 150,000 
9101803 پيش گرمکن 2,499,400 
9101804 سنسور هوا ورودي (روي منيفولد هوا 5,250,000 
9101805 واشر آببندي                   93,800 
9101806 لوله اتصال 2,975,000 
9102001 مجموعه گيربکس 355,237,500 
9102002 مجموعه PTO 28,040,600 
9102003 مجموعه PTO متصل به مجموعه موتور 36,360,000 
9102005 مجموعه واشر کامل گيربکس                 568,100 
9102101 کناري PTO واشر دريچه                 151,900 
9102102 واشر کاورياتاقان شفت ورودي                   37,500 
9102103 قطعه مغناطيسي                   56,300 
9102104 پايين  PTOکاور دريچه                 346,900 
9102105 پايين   PTOواشر دريچه                 151,900 
9102106 واشر محفظه کلاچ                 341,300 
9102108 پوسته گيربکس 29,437,500 
9102111 پيچ قفل کن پلاستيکي                   75,000 
9102112 کناري PTOکاور دريچه                 243,800 
9102113 محفظه کلاچ 15,907,500 
9102114 دريچه کنترل                 525,000 
9102115 دريچه کنترل                 226,900 
9102116 درپوش پيچي                   37,500 
9102117 کاور بلبرينگ شفت ورودي 2,726,300 
9102123 پيچ سر شش گوش                 318,800 
9102133 واشر آببندي                 296,500 
9102201 مهره شفت ورودي                   90,000 
9102202 رينگ ضامن                   90,000 
9102203 بلبرينگ شياردار 1,000,400 
9102204 واشر                 290,900 
9102205 خار ضامن                   49,500 
9102206 بوش راهنماي شفت اصلي                 112,500 
9102207 شفت ورودي 5,908,100 
9102301 خار ضامن                   45,000 
9102302 بوش دنده دار لغزنده 1,800,000 
9102303 خار شش گوش شفت اصلي                 491,600 
9102304 واشر فنري دنده هاي شفت اصلي                 262,500 
9102305 واشر دنده هاي شفت اصلي                 322,500 
9102306 واشردنده عقب شفت اصلي 1,498,000 
9102307 سنکرون دنده 1 و2 57,624,000 
9102308 شفت اصلي 13,635,000 
9102309 دنده عقب شفت اصلي 18,830,000 
9102310 چرخ دنده 1 شفت اصلي 6,363,800 
9102311 چرخ دنده 2 شفت اصلي 5,908,100 
9102312 چرخ دنده 3 شفت اصلي 5,454,400 
9102313 چرخ دنده 4 شفت اصلي 4,998,800 
9102314 چرخ دنده 5 شفت اصلي 13,890,000 
9102315 چرخ دنده شفت ورودي 14,040,000 
9102316 مجموعه سنکرون دنده 3 و4 34,360,000 
9102317 پين فنري                   45,000 
9102318 واشر دنده شفت اصلي                 567,300 
9102319 رينگ محدود کننده دنده عقب                   90,000 
9102401 خار ضامن شفت زير                   45,000 
9102402 بوش فاصله انداز                 581,300 
9102403 شفت زير 15,375,000 
9102404 دنده 3 شفت زير 4,181,300 
9102405 دنده 4 شفت زير 4,387,500 
9102406 دنده محرک شفت زير 15,070,000 
9102407 دنده5 شفت زير 4,998,800 
9102408 خار مربعي شفت زير                 136,900 
9102409 پين فنري                   45,000 
9102410 خار نيم گرد                   56,300 
9102411 رولر برينگ NUP309                 978,300 
9102412 خار ضامن                   90,000 
9102413 رولر برينگ 3,455,000 
9102414 خار ضامن                   90,000 
9102501 صفحه نگهدارنده ياتاقان شفت زير                 168,800 
9102502 پين فنري                   18,800 
9102602 واشر                 112,500 
9102603 واشرفشاري دنده عقب                 129,400 
9102604 ياتاقان سوزني                 731,300 
9102605 دنده عقب 2,700,000 
9102606 واشر کاسه اي                 346,900 
9102607 شفت دنده عقب                 853,100 
9102608 پيچ تنظيم                   37,500 
9102700 مجموعه سيستم کنترل تعويض نسبت سبک سنگين گيربکس 17,990,600 
9102707 سوپاپ کنترل مسير هواي فشرده 1,781,300 
9102729 کاسه نمد                 509,800 
9102730 کليد فشاري                 618,800 
9102732 واشر آببندي                 509,800 
9102733 کليد فشاري                 545,600 
9102808 سوپاپ سبک سنگين 3,380,000 
9102901 فنر قفلي                   93,800 
9102902 پيچ قفلي                   37,500 
9102903 بلوک راهنماي دنده عقب 1,162,500 
9102904 پين قفلي دنده عقب                   93,800 
9103000 مجموعه درب گيربکس کامل با ماهک ها 28,406,300 
9103101 بلبرينگ شياردار 1,706,300 
9103102 محور ياتاقان 15,180,000 
9103103 خار ضامن 5,418,800 
9103201 خار ضامن                   45,000 
9103202 دنده محرک جعبه دنده کمک 17,360,000 
9103203 صفحه وضعيت دهي ياتاقان 1,590,000 
9103301 شفت اصلي جعبه دنده کمک 47,600,000 
9103302 سنکرون 16,031,300 
9103303 فاصله انداز محور اصلي جعبه دنده کمک 1,610,000 
9103304 چرخ دنده کاهنده 35,700,000 
9103305 صفحه فاصله انداز                 909,400 
9103306 مهره لبه دار                 262,500 
9103401 رولبرينگ                 645,300 
9103402 مجموعه جوشکاري شده شفت زير جعبه دنده کمک بلند 42,000,000 
9103403 مجموعه جوشکاري شده شفت زير جعبه دنده کمک کوتاه 37,800,000 
9103404 رولبرينگ 1,081,100 
9103405 خار ضامن                 200,000 
9103406 خار ضامن                   56,300 
9103500 مجموعه سيلندر راه انداز جعبه دنده کمک 5,302,500 
9103507 سيلندر 2,850,000 
9103516 ماهک 6,680,000 
9103601 مجموعه تنظيم کننده فشار هوا 4,410,000 
9103602 رابط سيفون                   90,000 
9103700 مجموعه کاور عقبي گيربکس 26,512,500 
9103701 بوش محور مکانيزم کيلومتر شمار                 226,900 
9103702 پين مخصوص کاورعقب                 168,800 
9103703 او رينگ آببندي                   37,500 
9103704 کاسه نمد                 575,600 
9103705 رولربرينگ مخروطي (جعبه دنده کمک 5,498,600 
9103706 کاور شفت زير 1,231,900 
9103709 کاسه نمد کاور ياتاقان عقب شفت اصلي                 231,600 
9103710 کاسه نمد                 114,400 
9103711 کاور گردگير                   56,300 
9103713 درب عقب گيربکس 21,400,000 
9103714 کاورشفت زيرجعبه دنده کمک                 525,000 
9103715 واشر کاور شفت زير جعبه دنده کمک                 189,400 
9103716 کاورياتاقان عقب شفت اصلي 3,570,000 
9103717 واشرکاور ياتاقان عقب شفت اصلي جعبه دنده کمک                 226,900 
9103719 واشررابط کيلومتر شمار                 151,900 
9103724 فلنج انتقال نيرو 5,043,800 
9103725 چرخ دنده محرک کيلومترشمار 1,893,800 
9103726 چرخ دنده متحرک کيلومترشمار 1,515,000 
9103735 واشر درب عقب 1,237,500 
9103736 سنسور کيلومتر 1,365,000 
9103801 مجموعه رادياتور و اينترکولر 80,962,500 
9103802 لوله 2,090,600 
9103803 لوله z شکل 2,739,400 
9103804 لوله دوسر زانويي 1,218,800 
9103805 رابط لاستيکي کوتاه اينترکولر(15 سانتيمتر)                 960,000 
9103806 رابط لاستيکي بلند اينترکولر(20 سانتيمتر)                 780,000 
9103807 بادگير پروانه 2,955,000 
9103808.1 براکت رادياتور چپ                 225,000 
9103808.2 براکت رادياتور راست                 225,000 
9103809 لاستيک ضد سايش رادياتور                   90,000 
9103811 لوله بالايي رادياتور 1,052,300 
9103812 لوله هاي لاستيکي رادياتور                 299,100 
9103813 لوله خروجي آب رادياتور                 226,900 
9103814 لوله هاي ورودي آب رادياتور                 271,900 
9103815 لوله رادياتور پاييني                 271,900 
9103818 رادياتور آب 43,750,000 
9103819 اينتر کولر 69,460,000 
9103820 بست مخصوص اتصال لوله استيلي خروجي توربوشارژر

1,880,000 
9103821 لوله تخليه رادياتور 1,515,000 
9104201 واشر آب بندي لوله اگزوز                   70,000 
9104202 لوله خروجي اگزوز 1,318,100 
9104203 لوله انعطاف پذير 22,050,000 
9104204.1 براکت خفه کن اگزوز 1

1,704,400 
9104204.2 براکت خفه کن اگزوز 2

2,556,600 
9104206 مجموعه صدا خفه کن اگزوز (انباره اگزوز 62,630,000 
9104207 محافظ انباره اگزوز جلو                 956,300 
9104208 محافظ انباره اگزوز عقب                 956,300 
9104209 محافظ انباره اگزوز بالايي                 956,300 
9104210 کاور انباره اگزوز (داخلي) 1,098,800 
9104211 مجموعه کاور انباره اگزوز آلومينيومي 3,750,000 
9104212 محافظ آلومينيومي انباره اگزوز جلو                 909,400 
9104213 محافظ آلومينيومي انباره اگزوز عقب                 909,400 
9104214 محافظ آلومينيومي انباره اگزوز بالايي                 909,400 
9104215 محافظ خفه کن اگزوز                 474,400 
9104701 ضربه گير دسته موتور جلو                 800,000 
9104702 محافظ کناري 1,500,000 
9104803 بلبرينگ كلاچ 8,006,300 
9104901 پمپ کلاچ پايين 11,250,000 
9104902 شلنگ بوستر کلاچ                 918,800 
9105007 ميل مهار مياني 8,962,500 
9105008 ميل مهار کناري 18,007,000 
9105101 ميله موجگير 4,331,300 
9105102 لاستيک گردگير                 318,800 
9105103 پين موقعيت دهنده                 157,000 
9105104 صفحه موجگير                 226,900 
9105105 بست موجگير                 500,600 
9105106 مجموعه دوشاخه موجگير 4,830,000 
9105107 ياتاقان گوشواره                 618,800 
9105108 پيچ نيم رزوه                 133,100 
9105109 پين پيچ                 136,900 
9105201 سرقامه فنر جلو 4,260,000 
9105202 سرقامه گوشواره فنر تخت جلو 6,438,800 
9105203 گوشواره 1,091,300 
9105204.1 مجموعه فنر پارابوليک جلو چپ 35,625,000 
9105204.2 مجموعه فنر پارابوليک جلو راست 35,625,000 
9105205 براکت نشيمن خاموت 2,570,000 
9105206 محدود کننده                 136,900 
9105207 خاموت                 363,800 
9105208 پين فنر                 592,500 
9105209 براکت کمک فنر                 979,000 
9105210 کمک فنر جلو 2,930,000 
9105211 پين پاييني کمک فنر                 590,600 
9105301 مجموعه براکت نگهدارنده ميل گاردان 1,515,000 
9105302 مجموعه ميل گاردان دوم 25,000,000 
9105303 مجموعه ميل گاردان سوم 26,640,000 
9105304 مجموعه ميل گاردان اول 34,087,500 
9105306 مجموعه ميل گاردان 15,907,500 
9105401 مجموعه اکسل جلو - اول 546,000,000 
9105801 مجموعه محور سوم 368,322,600 
9106401 مجموعه اکسل عقب 323,183,900 
9108202 آويز يدک کش 1,312,500 
9108203 پين يدک کش                 618,800 
9108405 دستگيره عقب چپ                 946,900 
9108501 مجموعه مخزن سوخت 22,500,000 
9108503 سنسور سوخت 3,247,100 
9108701 مجموعه علمک هوا 12,890,600 
9108702 براکت بالايي ورودي هوا                 468,800 
9108703 براکت پاييني ورودي هوا                 468,800 
9108704 خرطومي 4,425,000 
9108705 مجموعه فيلتر هوا 15,120,000 
9108706 براکت فيلتر هوا 1,875,000 
9108707 لوله ورودي هوا از مجموعه هواکش به توربوشارژ 1,575,000 
9108709 لاستيک آب گير محفظه فيلتر هوا                 189,400 
9108710 لاستيک آب گير علمک هواکش                 284,100 
9108711 راهنماي خرطومي ورودي فيلتر هواکش                 284,100 
9108713.1 فيلتر هوا دروني 1,250,000 
9108713.2 فيلتر هوا بيروني 1,250,000 
9108714 براکت نگهدارنده فيلتر هوا (اتصال به پايه - رديف6)

                568,100 
9109301 براکت تعليق گيربکس                 731,300 
9109302 تسمه 1,650,000 
9109303 لاستيک ضدسايش                 136,900 
9109304 اهرم تعويض دنده 2,657,900 
9109305 مجموعه ميله تعويض دنده 1,275,000 
9109306 مکانيزم تعويض دنده 1,136,300 
9109310 (سردنده)راهنماي تعويض دنده                 682,500 
9109311 لاستيک گردگير اهرم تعويض دنده                 600,000 
9109312 رام عرضي گيربکس 6,881,300 
9109501 بوق الکتريکي                 937,500 
9109502 بوق بياباني                 768,800 
9109503 سوپاپ الکترومغناطيسي 1,448,800 
9109504 سوپاپ الکترومغناطيسي 2,590,000 
9109601 سوپاپ تقسيم باد                 993,800 
9109603 سوپاپ تخليه                 460,000 
9109604 سوپاپ اطمينان                 318,800 
9109802 شيلنگ ترمز اکسل جلو و عقب                 378,600 
9109803 سوئيچ فشاري                 206,300 
9109806 مخزن هواي 20 ليتري 1,363,100 
9109808 مخزن هواي 30 ليتري 2,350,500 
9109811 فيلتر خشک کن هوا 15,750,000 
9109813 مخزن هواي کوچک 1,003,100 
9109814 شاسي مخازن هوا 1,125,000 
9109815 سنسور هوا 1,406,300 
9109816 براکت سنسور هوا                   90,000 
9109901 بوش                   45,000 
9109902 رله ولو 1,177,000 
9109903 براکت رله ولو                   93,800 
9109904 سوپاپ رله ولو دوبل 1,218,800 
9109905 سه راهي                 525,000 
9109906 سوپاپ سولنوئيدي ABS 3,562,500 
9109907 بلوک 2,955,000 
9109910 سيم درختي ABS 5,231,300 
9109912 سوپاپ ASR 18,670,000 
9110001 بازويي فرمان 2,726,300 
9110002 بازويي انتقال فرمان 3,063,600 
9110003 بازويي سوم فرمان 2,302,000 
9110004 براکت جک فرمان 2,871,800 
9110005 براکت جک فرمان 1,798,900 
9110006 جک  فرمان 12,336,300 
9110007 پين                 318,800 
9110009 ميله فرمان اکسل جلو 4,188,600 
9110011 ميله بالايي عقبي 6,543,800 
9110012 ميله فرمان اکسل دوم 3,898,500 
9110013 جعبه فرمان 266,000,000 
9110014 براکت جعبه فرمان 7,968,800 
9110015 پمپ هيدروليک فرمان 39,310,000 
9110016 مخزن روغن فرمان 3,512,500 
9110017 براکت مخزن روغن فرمان                 281,300 
9110018 شيلنگ لاستيکي روغن فرمان                 671,000 
9110019 شلنگ برگشت                 990,000 
9110020 مجموعه لوله برگشت روغن 1,687,500 
9110021 لوله فشار بالاي خروجي فرمان                 373,900 
9110022 لوله فولادي خروجي روغن 1,537,500 
9110502 سوئيچ اصلي 1,387,500 
9110505 براکت پلاستيکي جعبه باتري 4,261,900 
9110506 مجموعه کاور باتري 4,550,000 
9110507 قلاب جعبه باتري                 960,000 
9110510 سيم رابط 2,990,600 
9110511 اتصال زمين 1,603,100 
9111101 مجموعه تعليق جلوي کابين 42,843,800 
9111504 رام اتصال u شکل 2,625,000 
9111505 براکت نشيمن کابين 13,500,000 
9111506 براکت نشيمن جک 1,125,000 
9111507 جک بالابر کابين 12,070,000 
9111508 پين جک بالابر                 693,800 
9111509 واشر جک بالابر                   93,800 
9111510 محدود کننده بالابر                 431,300 
9111512 براکت                 431,300 
9111513 براکت پمپ جک بالابر کابين                 318,800 
9111601 گلگير جلو سمت راست 6,117,800 
9111602 گلگير جلو سمت چپ 4,781,600 
9111603 گل پخش کن                 420,300 
9111818 مخزن روغن                 300,000 
9114801 مجموعه کليد ترکيبي (سوئيچ اصلي) 2,272,500 
9114803 مجموعه رادياتور بخاري 2,083,100 
9114807 پمپ گازوئيل بخاري درجا 2,272,500 
9114910 مجموعه جعبه فيوز 3,635,600 
9115001 نشانگر فشار باد 3,018,800 
9115002 نشانگر دور موتور 3,000,000 
9115003 نشانگر کيلومتر 2,863,100 
9115005 نشانگر دماي سيستم خنک کاري موتور 3,018,800 
9115008 طلق نشانگر 1,425,000 
9115009 فيوز                 213,800 
9115010 رله پيش گرمکن 6,837,600 
9115011 سيم درختي پيش گرمکن 1,136,300 
9115103 مجموعه سيم درختي کابين 20,625,000 
9115105 مجموعه سيم درختي دور موتور 51,855,000 
9115106 مجموعه سيم درختي چراغهاي جلو 4,091,300 
9115110 سيم درختي ECU

16,594,500 
9115204 مجموعه جعبه ترمينال روي شاسي                 249,400 
9115302 مجموعه شمعک پدال ترمز                   67,500 
9115304 رابط سيم کيلومتر به سنسور کيلومتر 19,725,000 
9115501 مجموعه کندانسور 6,881,300 
9115603 روتور - ( آرميچر ) 4,620,000 
9115704 زغال

استارت
1,293,800 
9115709 دنده استارت

                924,400 
9115720 رله استارت

7,100,000 
9115721 اتوماتيک استارت

10,720,000 
9115805 سرسيلندر پمپ باد 2640 4,818,800 
9115806 واشر سرسيلندر                 840,000 
9115813 پيستون 1,421,300 
9115815 گژن پين پمپ باد 2,058,000 
9115816 ياتاقان شاتون 2,205,000 
9115827 مجموعه رينگ جهت هر پيستون پمپ باد 2640 2,100,000 
9115828 مجموعه پک تعميرات پمپ باد 13,230,000 
9201306 فيلتر آبگير اوليه سوخت بدون گرمکن 5,500,000 
9502001 مجموعه گيربکس 355,235,100 
9505001 بالن باد  سيستم تعليق عقب 34,885,000 
9505004 بست ميله موجگير                 262,500 
9505005 ضربه گير                 625,000 
9505006 صفحه فاصله انداز                 356,300 
9505007 براکت نگهدارنده ميل تعادل پايين 11,850,000 
9505008 براکت اتصال کمک فنر عقب به شاسي 1,481,300 
9505009 براکت اتصال بيروني بست ميل تعادل عقب به شاسي                 975,000 
9505010 براکت اتصال داخلي بست ميل تعادل عقب به شاسي                 806,300 
9505011 پايه نگهدارنده ميل موجگير عقب 2,362,500 
9505012 ميل موجگير عقب 17,531,300 
9505015 مندل بالا 17,868,800 
9505016 ميل تعادل پايين 8,193,800 
9505017 مجموعه سوپاپ تنظيم ارتفاع 9,468,800 
9505018 براکت Z شکل ميله سوپاپ تنظيم ارتفاع                 112,500 
9505019 براکت اتصال سوپاپ تنظيم ارتفاع به شاسي                   93,800 
9505020 کمک فنر عقب

13,750,000 
9505301 مجموعه ميل گاردان 34,481,300 
9505302 چهارشاخه گاردان 3,750,000 
9506401 مجموعه اکسل عقب 950,000,000 
9506402 مجموعه کله گاوي کامل I=4.38 130,096,300 
9506403 فلنج پينيون ديفرانسيل (39 خار ريز 8,400,000 
9506404 محفظه محور عقب

71,015,600 
9507301 مجموعه پدال گاز با سنسور 25,285,000 
9507302 سنسور پدال گاز 22,500,000 
9508201 مجموعه شاسي 492,375,000 
9508501 مجموعه مخزن سوخت 24,525,000 
9508502 پايه نگهدارنده باک سوخت 2,700,000 
9508503 سنسور سوخت 3,187,500 
9508504 بست نگهدارنده باک                 618,800 
9508505 لاستيک ضد سايش پايه نگهدارنده باک                 356,300 
9508506 پيچ نيم رزوه                   93,800 
9508507 بوش با لبه ساده                 131,300 
9508508 بوش با لبه انتهايي کم قطر بزرگ                 131,300 
9508509 بوش با لبه انتهايي کم قطر کوچک                 206,300 
9508510 در ب مخزن سوخت                 568,100 
9509304 براکت                 356,300 
9509305 سيم تعويض دنده 1,875,000 
9509306 سيم تعويض دنده 1,875,000 
9509307 مجموعه سيستم تعويض دنده 3,562,500 
9509308 ميله دنده 3,562,500 
9509309 سر دنده 1,234,100 
9509310 گردگير                 843,800 
9509311 بوش لاستيکي                   18,800 
9509314 براکت                 750,000 
9509315 براکت                 112,500 
9509316 براکت                 168,800 
9509502 براکت سوپاپ                   22,500 
9509701 مجموعه گاردبغل 9,090,000 
9509702 براکت جلو سمت راست گارد محافظ 1,590,000 
9509703 براکت جلو سمت چپ گارد محافظ 1,590,000 
9509704 براکت عقب گارد محافظ 1,590,000 
9509805 براکت مخزن هوا                 150,000 
9509812 براکت                 318,800 
9509819 بست مخزن هوا 30 ليتري                 136,900 
9509907 رله ولو تريلر 3,340,400 
9509908 بلوک تقسيم باد 1,177,000 
9509909 رله ولو 2                 375,000 
9509910 رابط                   37,500 
9509911 سيم درختي ABS 19,856,300 
9510001 بازوئي فرمان

2,726,300 
9510102 صفحه محافظ روي شاسي 12,700,000 
9510103 مجموعه ريش 43,125,000 
9510201.1 چراغ خطر عقب چپ 1,725,000 
9510201.2 چراغ خطر عقب راست 3,500,000 
9510601 مجموعه کابين با تزئينات داخلي 2,100,000,000 
9510602 مجموعه بدنه کابين 1,750,000,000 
9511001 تيرک U شکل نگهدارنده مجموعه رکاب 5,062,500 
9511401 گلگير جلو سمت راست 4,734,400 
9511402 گلگير جلو سمت چپ 4,734,400 
9511405 پايه گلگير عقب سمت جلو چپ                 408,800 
9511408 پايه گلگير جلو پايين سمت چپ و راست                 408,800 
9511412.1 مجموعه گلگير چرخ عقب 4,800,000 
9511413 قلاب لاستيکي گلگير چرخ عقب                 114,400 
9511501 سوپاپ تنظيم ارتفاع 4,518,800 
9511514 سنسور قفل کابين                 787,500 
9511515 بالن هواي تعليق کابين 2,499,400 
9511520 مجموعه کمک فنر عقب کابين

1,042,500 
9511915 کف گرد زرد                 588,400 
9511916 کف گرد قرمز 1,593,800 
9511917 شلنگ کف گرد زرد 1,272,300 
9511918 شلنگ کف گرد قرمز 1,272,300 
9511919 براکت اتصال سوکتهاي کفي تريلي                 375,000 
9511920 سيم درختي سيستم ABS کفي تريلر 4,687,500 
9511921 کفي تريلرABS سوکت ماده سيستم 1,799,100 
9511923 کفي تريلرABS کابل فنري سيستم 4,157,300 
9511924 کابل فنري چراغهاي خطر   کفي تريلر 3,634,800 
9515101 مجموعه سيم درختي شاسي 5,756,300 
9515106 مجموعه سيم درختي چراغهاي جلو 8,625,000 
9515204 مجموعه جعبه ترمينال روي شاسي                 525,000 
9515301 مجموعه چراغ کناري گلگير چرخ جلو                 796,900 
9515302 مجموعه شمعک پدال ترمز                 131,300 
9603019 کاور 1,211,600 
9609104 کاور داشبورد - راست 2,272,500 
9601104 واتر پمپ جديد 59,360,000 
9601117 دسته موتور جلو چپ جديد 2,531,300 
9601118 دسته موتور جلو راست جديد 1,875,000 
9601327 بردECU

106,890,000 
9601458 سيم درختي ECU وASR 49,715,000 
9601626 لوله رفت روغن جديد 6,860,000 
9601627 لوله برگشت روغن جديد آکاردئوني 3,290,000 
9601744 کاور حرارتي محافظ توربوشارژر

                568,100 
9601745 لوله لاستيکي خروجي توربوشارژ                 700,000 
9601903 واشر آب بندي 1,543,100 
9601910 درپوش مغناطيسي 3,567,400 
9601916 شلنگ روغن 2,423,100 
9601919 درپوش 6,551,300 
9601921 روغن بند 1,537,500 
9601923 چرخدنده هرزگرد عقب 8,278,900 
9601924 رينگ سوزني 1,260,000 
9602001 شفت ورودي 60,600,000 
9602002 لوله 1,610,000 
9602003 رولبرينگ 6,237,300 
9602004 رينگ فاصله انداز (دست)                 246,300 
9602005 خار ضامن 1,085,000 
9602006 رينگ فاصله انداز                 123,100 
9602007 خار                 284,100 
9602008 اويل پمپ گيربکس 105,135,000 
9602009 واشر آب بندي 1,231,000 
9602010 کاور جلوئي 10,903,900 
9602011 کاسه نمد 5,520,000 
9602013 فاصله انداز                 700,000 
9602014 چرخدنده هليسي 26,610,000 
9602015 ياتاقان سوزني 1,750,000 
9602016 قطعه فشاري                 930,000 
9602017 فنر                 294,400 
9602018.1 کلاچ سنکرون 110,724,000 
9602018.2 دنده بيروني سنکرون 13,300,000 
9602018.3 رينگ سنکرون 32,300,000 
9603020 واشر آب بندي                 255,000 
9602104 واشر آب بندي 1,312,500 
9602107 قطعه لغزنده 2,311,000 
9602108 ميل ماهک 48,324,400 
9602109 قطعه لغزنده 2,311,000 
9602110 ميل ماهک 7,538,500 
9602202 ياتاقان سوزني 1,099,400 
9602203 چرخدنده مارپيچي 21,336,600 
9602204 مجموعه دنده سنکرون 56,250,000 
9602204.1 دنده سنکرون 20,842,900 
9602204.2 چرخدنده بيروني سنکرون 10,657,100 
9602204.3 رينگ سنکرون 24,253,100 
9602204.4 قطعه فشاري                 919,900 
9602204.5 فنر فشاري                 291,800 
9602204.6 کلاچ سنکرون 32,778,800 
9602205 بوش 29,175,000 
9602206 ياتاقان سوزني 5,780,000 
9602207 چرخدنده مارپيچي 26,990,600 
9602209 ياتاقان سوزني 4,285,000 
9602210 چرخدنده 54,564,400 
9602211 چرخدنده مارپيچي 18,217,900 
9602212 ياتاقان سوزني 1,413,400 
9602213 رولبرينگ 13,528,900 
9602214 کلاچ 29,032,500 
9602215.3 رينگ سنکرون 15,750,000 
9602215.4 قطعه فشاري                 919,900 
9602215.5 فنر فشاري                 291,800 
9602216 کلاچ 29,032,500 
9602218 مهره قفلي 3,724,400 
9602219 رولبرينگ 2,625,000 
9602220 خار ضامن                   67,400 
9602221 خار 20,250,000 
9602222 چرخدنده خورشيدي 48,326,300 
9602223 رينگ فاصله انداز (دست)                 246,800 
9602224 صفحه مانع 3,500,100 
9602225 لوله                 179,500 
9602301 مجموعه شفت زير 110,956,900 
9602302 فاصله انداز 1,705,100 
9602303 رولبرينگ 2,535,300 
9602304 رولبرينگ 2,939,100 
9602305 خار ضامن                 695,500 
9602306 چرخدنده مارپيچي 17,589,800 
9602307 چرخدنده مارپيچي 17,477,600 
9602308 چرخدنده مارپيچي 14,583,400 
9602405 بوش 3,320,500 
9602406 کاسه نمد 1,121,900 
9602407 شفت توخالي 36,817,500 
9602408 پين 2,243,600 
9602409 محرک 36,817,500 
9602410 قفل کننده 2,243,600 
9602411 پين 3,769,400 
9602412 خار 2,423,100 
9602415 بوش سوزني                 785,300 
9602417 غلتک                 471,300 
9602418 اهرم 3,769,400 
9602435 واشر آب بندي                 284,100 
9602439 اهرم انتخاب دنده 2,423,100 
9602500 مجموعه مکانيزم تعويض دنده و سيستم سرو باد 420,000,000 
9602504 واشر آب بندي                   89,900 
9602601 سوپاپ 22,046,300 
9602602 ساچمه غلتکي 2,710,000 
9602603 ساچمه غلتکي 2,710,000 
9602604 اورينگ                 568,800 
9602608 فنر                 175,000 
9602609 پين 2,343,800 
9602610 سوئيچ 8,250,000 
9602611 پين                 262,500 
9602612 سوئيچ 3,702,000 
9602701 کاور 4,355,600 
9602702 اهرم انتخاب دنده 2,378,300 
9602703 بوش سوزني 2,646,000 
9602704 شفت انتخاب دنده 8,525,600 
9602706 کاسه نمد                 628,100 
9602707 واشر آب بندي کاور 1,471,900 
9602802 واشر                 224,500 
9602803 خار                   89,900 
9602804 واشر                 583,400 
9602805 خار                   89,900 
9602806 فنر                 179,500 
9602807 خار ضامن                 246,800 
9602808 شفت تعويض دنده 28,875,000 
9602902 ماهک انتخاب دنده 5,788,500 
9602904 قطعه لغزشي 4,557,000 
9602905 پلانجر 3,528,000 
9602907 سيلندر 8,880,000 
9602908 کاسه نمد فلنج 2,430,000 
9602909 پکينگ دوبل 2,278,000 
9602911 اورينگ                 224,500 
9602912 سوپاپ 86,160,000 
9602914 اورينگ                 735,000 
9602915 اورينگ 1,250,000 
9603001 محفظه 145,687,500 
9603004 واشر آب بندي                 740,500 
9603011 بلبرينگ 15,278,900 
9603013 کاور 4,958,300 
9603014 کاسه نمد 2,557,800 
9603015 واشر آب بندي                 291,800 
9603017 شلنگ Z شکل                 650,600 
9603018 درپوش پيچي                 202,000 
9603101 حامل چرخدنده هاي سياره اي 28,125,000 
9603103 مجموعه چرخدنده سياره اي 5,452,000 
9603106 غلتک 5,339,900 
9603110 حمال چرخدنده خورشيدي (دست)                 403,900 
9603111 رينگ 7,897,500 
9603112 بلبرينگ 2,221,100 
9603114 چرخدنده خورشيدي 32,666,300 
9603115 قفل کننده                 471,300 
9603116 ديسک 5,474,500 
9603117 سنسور کيلومتر 72,000,000 
9603118 فلنج خروجي 16,041,800 
9603120 اورينگ                 336,600 
9603302 فلنج                 650,600 
9603303 پيستون 8,189,100 
9603304 رينگ 1,951,900 
9603305 رينگ راهنما                 605,900 
9603307 پوسته سيلندر راه اندازسبک سنگين 4,375,000 
9603308 اورينگ                 359,100 
9603311 قطعه لغزشي 170,512,500 
9603312 پلانجر 1,660,400 
9603313 سوئيچ 8,745,000 
9603401 محفظه کلاچ 542,500,000 
9603410 صفحه 4,400,000 
9603501 دوشاخ کلاچ 190,050,000 
9603502 براکت 13,397,500 
9603503 پين 3,230,000 
9603504 بلبرينگ 4,851,000 
9603505 خار ضامن                 695,500 
9603506 رينگ آب بندي 1,009,800 
9603507 واشر آب بندي                 471,300 
9603508 خار ضامن                 112,100 
9603802 دسته موتور چپ 1,687,500 
9603803 دسته موتور راست 1,687,500 
9603826 براکت محافظ سمت چپ عقب موتور 3,069,400 
9603827 براکت محافظ سمت راست عقب موتور 3,069,400 
9603829 براکت رله پيش گرمکن                 129,400 
9603836 سيم درختي پيش گرمکن 1,000,000 
9603837 سيم درختي پيش گرمکن 1,000,000 
9603838 سيم درختي پيش گرمکن 1,000,000 
9603901 مجموعه مخزن سوخت 26,177,900 
9603902 براکت پايه مخزن سوخت 4,470,000 
9603907 بست باک                 458,300 
9603915 سنسور سوخت (شناور باک) 3,750,000 
9603917 درب باک 1,125,000 
9603918 فيلتر سوخت 2,800,000 
9603930 لاستيک آب بندي درب باک                 150,000 
9603932 بدنه فيلتر اوليه سوخت 1,650,000 
9603933 مجموعه پايه وپمپ فيلتر اوليه سوخت 7,480,400 
9603935 سنسور فيلتر آبگير 1,705,100 
9604010 براکت گلگير عقب چرخ جلو - چپ 3,506,100 
9604011 براکت نگهدارنده صفحه بغل - چپ 4,326,000 
9604016 مجموعه ورودي هوا 5,612,500 
9604029 لوله ورودي فيلتر هوا 2,308,800 
9604031 لوله خروجي فيلتر هوا 2,103,800 
9604031.1 فيلتر هوا دروني                 852,300 
9604031.2 فيلتر هوا بيروني 1,458,800 
9604043 لوله خرطومي هواکش

4,875,000 
9604046 خرطومي 1,420,400 
9604051 مجموعه کاور فيلتر هوا (فيلتر هوا بدون محتويات داخلي) 4,200,000 
9604053 مجموعه درب فيلتر هوا 1,674,800 
9604056 رابط ورودي هوا کامل (رديف 48 و 49 ) 7,987,500 
9604101 مجموعه اينترکولر 50,310,000 
9604102 براکت نگهدارنده اينترکولر - چپ                 268,100 
9604103 براکت نگهدارنده اينترکولر - راست                 268,100 
9604104 براکت حشره گير (توري جلوي اينترکولر) 1,162,500 
9604108 لوله استيلي ورودي اينترکولر 2,190,000 
9604109 لوله لاستيکي 8,960,000 
9604110 بست                 545,000 
9604116 لوله استيلي بزرگ اينترکولر

6,230,000 
9604117 تسمه زير بست لوله استيلي بزرگ اينترکولر                 226,900 
9604201 مجموعه رادياتور 61,000,000 
9604211 براکت تعادل رادياتور - چپ                 211,500 
9604212 براکت تعادل رادياتور - راست                 211,500 
9604220 بادگير پروانه 2,272,500 
9604224 لوله استيلي ورودي 3,530,000 
9604225 لوله ورودي رادياتور - رابط لاستيکي                 600,000 
9604227 لوله استيلي خروجي 5,950,000 
9604228 لوله خروجي - رابط لاستيکي                 430,000 
9604230 مجموعه مخزن انبساط 5,250,000 
9604233 شلنگ نخدار منبع انبساط 1,300,000 
9604234 شلنگ نخدار منبع انبساط 1,750,000 
9604244 براکت مخزن انبساط                 822,800 
9604306 لوله اگزوز ورودي انباره اگزوز 6,562,500 
9604310 بست لوله ورودي منبع اگزوز 1,960,000 
9604317 مجموعه انبار ه اگزوز 15,468,800 
9604318 بست بالائي انباره اگزوز                 445,100 
9604319 بست پائيني انباره اگزوز                 622,500 
9604320 ميله اتصال انباره اگزوز                 266,300 
9604323 براکت جاپائي - بزرگ                 834,400 
9604324 براکت جاپائئ - کوچک                 667,800 
9604401 پمپ کلاچ پائين 35,000,000 
9604405 تسمه سفت کن پروانه جديد 12,630,000 
9604408 شلنگ پمپ کلاچ 6,187,000 
9604421 مجموعه گيربکس 911,000,000 
9604422 براکت                   26,600 
9604436 براکت ضربه گير گيربکس سمت چپ 1,955,600 
9604437 براکت ضربه گير گيربکس سمت راست 1,755,000 
9604443 بلبرينگ کلاچ 30,000,000 
9604510 سيم انتخاب دنده 4,550,000 
9604511 سيم تعويض دنده 5,040,000 
9604527 گردگير اهرم تعوض دنده 2,190,000 
9604533 براکت اتصال سيم تعويض دنده به قسمت بالائي گيربکس 3,710,000 
9604601 مجموعه ميل گاردان 34,008,800 
9604713.1 براکت نگهدارنده ميل تعادل پائين جديد - چپ

8,564,900 
9604713.2 براکت نگهدارنده ميل تعادل پائين جديد - راست 8,564,900 
9604743.1 لوازم مندل (لاستيکي و پلاستيکي) 1,687,500 
9604810 واشر پلاستيکي                 133,100 
9604920 مهره خاموت                   28,100 
9605001 مجموعه ميله موجگير جلو 4,363,100 
9605006 گوشواره موجگير جلو                 336,600 
9605101 مجموعه سوپاپ سولونوئيدي ECAS 88,900,000 
9605102 براکت سوپاپ سولنوئيدي ECAS                 258,800 
9605201 براکت سنسور ارتفاع 1,160,000 
9605202 سنسور ارتفاع 24,130,000 
9605209 اتصال لاستيکي                 284,100 
9605215 سيم رابط سوپاپ و سنسور ECAS 7,193,900 
9605216 ( ECAS  مجموعه کنترل دستي ارتفاع (کنترل

91,140,000 
9605217 براکت ريموت کنترل ECAS

1,470,000 
9605218 سيم درختي سيستم ECAS شاسي

1,420,400 
9605219 اتصال لاستيکي بالائي                 378,800 
9605301 مجموعه سيستم تعليق جلوي کابين 95,000,000 
9605321.1 مجموعه تعليق جلوي کابين - چپ 52,420,500 
9605321.2 مجموعه تعليق جلوي کابين - راست 73,390,000 
9605322 ميله اتصال سيستم تعليق جلوي کابين 15,000,000 
9605323 پايه فنر سيستم تعليق جلوي کابين 4,687,500 
9605324 کمک فنر سيستم تعليق جلوي کابين 3,500,000 
9605325.1 بازوي برگردان بالا - چپ

9,828,000 
9605325.2 بازوي برگردان بالا - راست

9,828,000 
9605326.1 بازوي برگردان - راست

15,590,000 
9605326.2 بازوي برگردان - چپ 15,590,000 
9605327.1 مجموعه بلوك ضربه گير كابين - راست

3,314,100 
9605327.2 مجموعه بلوك ضربه گير كابين - چپ

18,580,000 
9605328 ميله كششي محدود كننده براي تعليق جلو

                284,100 
9605329 واشر لاستيک فنري

                284,100 
9605330 فنر لول کمک فنر

                937,500 
9605335 ضربه گير لاستيکي مربع شکل                 284,100 
9605401 رينگ چرخ 6,143,300 
9605403 مهره چرخ                 100,000 
9605407 رينگ آلومينيومي تيوبلس 26,550,000 
9605507 براکت نگهدارنده گل پخش کن                 114,400 
9605513 عايق چمني گلگير چرخ جلو 5,329,100 
9605601 براکت گلگير جلوي چرخ عقب - چپ 3,408,400 
9605602 براکت گلگير جلوي چرخ عقب - راست 3,408,400 
9605603 براکت گلگير عقب چرخ عقب - چپ 3,438,000 
9605604 براکت گلگير عقب چرخ عقب - راست 3,438,000 
9605609 مجموعه گلگير چرخ عقب 2,688,800 
9605610 بست                 105,800 
9605611 براکت اتصال گلگير                 155,600 
9605616 درپوش براکت گلگير                   26,300 
9605701 صداگير(گلگير بغل موتور - چپ) 7,000,000 
9605702 صداگير(گلگير بغل موتور - راست) 7,000,000 
9605703 براکت جلوي گلگير بغل موتور                   70,400 
9605704 براکت وسط گلگير بغل موتور                   54,000 
9605705 براکت عقب گلگير بغل موتور                   81,300 
9605809.1 بلوک مانع ريش کوتاه                   56,300 
9605811.1 پايه زير ريش تريلي چپ

3,787,500 
9605811.2 پايه زير ريش تريلي راست 3,787,500 
9605901 مجموعه شاسي 281,250,000 
9605902 رام عرضي جلوي شاسي 8,728,100 
9605903 رام عرضي دوم 5,156,300 
9605904 رام عرضي سوم 1,640,600 
9606001 رام عرضي سپر 5,512,500 
9606002 رام اتصال جاپائي - چپ 4,166,300 
9606003 رام اتصال جاپائي - راست 7,920,000 
9606007 کاور جاپائي پائيني چپ 2,272,500 
9606008 کاور جاپائي پائيني راست 2,272,500 
9606011 صفحه نواري پله سمت چپ                 181,900 
9606012 صفحه نواري پله سمت راست                 181,900 
9606021.1 پايه رابط فريم فلزي رکاب - جلوئي چپ                 551,300 
9606021.2 پايه رابط فريم فلزي رکاب - عقبي چپ                 551,300 
9606021.3 پايه رابط فريم فلزي رکاب - جلوئي راست                 551,300 
9606021.4 پايه رابط فريم فلزي رکاب - عقبي راست                 551,300 
9606022.1 فريم فلزي پشت رکاب پائيني چپ 1,000,000 
9606022.2 فريم فلزي پشت رکاب پائيني - راست 1,000,000 
9606023.1 مجموعه کامل رکاب - چپ (کامل) 14,030,000 
9606023.2 مجموعه  رکاب - راست(کامل) 14,028,000 
9606024.1 کاور تزيني زيرجاپائي پائيني - چپ                 553,900 
9606024.2 کاور تزئيني زير جاپائي پائيني - راست                 553,900 
9606028.1 براکت اتصال فريم سپر به کاور زير رکاب - جلوئي چپ                 151,900 
9606028.2 براکت اتصال فريم سپر به کاور زير رکاب - عقبي چپ                 133,100 
9606028.3 براکت اتصال فريم سپر به کاور زير رکاب - جلوئي راست                 151,900 
9606028.4 براکت اتصال فريم سپر به کاور زير رکاب - عقبي راست                 133,100 
9606101 مجموعه رام محافظ 21,350,000 
9606112 بلوک پلاستيکي                   71,100 
9606118 صفحه اتصالات 2,461,900 
9606123 صفحه محافظ عقبي 2,604,000 
9606124 براکت راست                 168,800 
9606125 براکت چپ                 168,800 
9606134 چراغ عقب                 479,300 
9606151 براکت اتصال محافظ موتور به شاسي - چپ                 264,400 
9606152 براکت اتصال محافظ موتور به شاسي - راست                 264,400 
9606200 مجموعه جعبه باتري 10,500,000 
9606201 براکت جعبه باتري 8,814,300 
9606202 درب جعبه باتري 4,794,600 
9606208 قطع کن باتري 2,350,000 
9606216 کاور کف جعبه باتري                 757,500 
9606217 مجموعه قفل جعبه باتري                 209,500 
9606301 چراغ هاي خطر عقب سمت چپ 9,000,000 
9606302 چراغ هاي خطر عقب سمت راست 8,760,000 
9606314 براکت بوق                 187,500 
9606329 سوئيچ لامپ نشانگر فشار هوا 5,270,900 
9606331 بوق دنده عقب 1,260,000 
9606336 لامپ بغل                 906,300 
9606338 براکت L شکل                   25,000 
9606343 سيم درختي ABS 38,205,000 
9606344 توانABS سيم درختي 18,460,000 
9606345 سيم درختي شاسي 11,075,600 
9606354 ABSواحد کنترل الکترونيکي 20,218,900 
9606355 ECASواحد کنترل الکترونيکي 43,271,300 
9606357 سيم درختي کابين

10,415,600 
9606415 براکت جعبه فرمان 20,062,500 
9606420 زانوئي فرمان                 101,300 
9606427 مخزن روغن هيدروليک فرمان 1,799,100 
9606428 براکت مخزن هيدروليک فرمان                 340,900 
9606438 بازوي هزار خار فرمان 2,617,900 
9606440 ميله فرمان 19,130,000 
9606443 شغال دست 1,958,600 
9606446 واشر لاستيکي گيج مخزن هيدروليک                 100,000 
9606602 بوستر ترمز عقب 15,820,000 
9606701 فيلتر خشک کن هواي کامل 5,118,800 
9606701.1 فيلتر خشک کن 1,292,300 
9606701.2 سوپاپ چهارراهه 1,830,800 
9606701.3 رابط بين سوپاپ و فيلتر 1,157,600 
9606719 مخزن هواي 30 ليتري 6,774,400 
9606730 براکت مخزن هواي 30 ليتري                 500,600 
9606734 براکت مخزن هوا                 525,000 
9606735 براکت محافظ بغل - چپ (عقب) 3,937,500 
9606755 سوپاپ اطمينان 2,849,100 
9606774 بست مخزن هواي 20 ليتري                 189,400 
9606794 براکت نشيمن بالن 20 ليتري 1,575,000 
9606795 فيلتر تخليه رگلاتور فشارهوا                 318,800 
9606796 بدنه فيلتر خشک کن هوا                 662,900 
9606815 سوپاپ دوطرفه                 497,100 
9606839 رله ولو ترمز 1,381,100 
9606872 بوش پلاستيکي                   41,500 
9606916 کمپرسور هوا 31,625,600 
9606920 لوله استيلي هوا 1                 243,800 
9606921 لوله استيلي فنر دار 2,300,000 
9606922 لوله استيلي هوا 2                 277,000 
9606924 لوله استيلي هوا 3 1,263,400 
9606926 لوله استيلي حلزوني هوا 4 1,425,000 
9606927 بست لوله                   45,000 
9606939 سوپاپ اطمينان                 501,400 
9607001 سوپاپ سولنوئيدي سه راهه دو وضعيتي (ترمز اگزوز) 2,570,000 
9607100.1 مجموعه تعليق عقب کابين - چپ

66,287,000 
9607100.2 مجموعه تعليق عقب کابين-راست

66,287,000 
9607101 براکت بالائي سيستم تعليق عقب کابين                 315,600 
9607101.1 براکت بالائي سيستم تعليق عقب کابين - چپ 6,975,000 
9607101.2 براکت بالائي سيستم تعليق عقب کابين - راست 10,462,500 
9607111.1 براکت پائيني سيستم تعليق عقب کابين - چپ 2,272,500 
9607111.2 براکت پائيني سيستم تعليق عقب کابين -راست 2,272,500 
9607115 صفحه تقويتي سيستم تعليق عقب کابين                 131,300 
9607120 مجموعه کمک فنر عقب کابين 6,300,000 
9607121.1 مجموعه قفل کابين - چپ 13,180,000 
9607121.2 مجموعه قفل کابين - راست 13,180,000 
9607126 براکت اتصال قفل کابين 5,850,000 
9607127 بوش براکت پائيني سيستم تعليق عقب کابين 4,750,000 
9607132.1 بوش لاستيکي کمک فنر تعليق عقب کابين - بالائي                 132,600 
9607132.2 بوش لاستيکي کمک فنر تعليق عقب کابين - پائيني                 132,600 
9607201 مجموعه جک بالابر کابين - چپ 7,104,400 
9607202 مجموعه جک بالابر کابين - راست 8,391,300 
9607203 براکت پائيني جک بالابر کابين 9,401,600 
9607215 براکت بالائي جک بالابر کابين                 969,400 
9607216 مجموعه پمپ جک بالابر کابين 17,272,500 
9607241 بست 3 لوله                   56,300 
9607247 براکت گلگير عقب چرخ جلو - راست 3,918,800 
9607251 مجموعه جعبه کليد پمپ جک بالابر کابين 6,249,400 
9607252 براکت جعبه کليد پمپ جک بالابر کابين                 150,000 
9607257 بوش پلاستيکي پين جک بالابر کابين                   75,000 
9607258 براکت الکترو پمپ بالابر کابين

                378,800 
9607259 الکترو پمپ بالابر کابين

13,593,800 
9607260 لوله فلزي الکتروپمپ رفت

                285,000 
9607261 لوله فلزي الکتروپمپ برگشت

                285,000 
9607262 پمپ بالابر کابين بدون ملحقات

9,943,100 
9607301 کمپرسور کولر 20,970,000 
9607306 مجموعه فن و کندانسور کولر 52,500,000 
9607307 براکت سمت چپ کندانسور 3,160,000 
9607308 براکت سمت راست کندانسور 3,160,000 
9607313 شلنگ از کندانسور به کمپرسور 2,350,500 
9607314 شلنگ از کندانسور به رابط جلوي کابين

5,500,000 
9607319 سيم درختي سيستم تهويه مطبوع 1,158,900 
9607320 براکت سمت چپ سپر جلو 1,421,300 
9607321 براکت سمت راست سپر جلو 1,421,300 
9607325 لوله آلومينيومي از رابط جلوي کابين به اواپراتور

1,740,000 
9607326 لوله آلومينيومي از رابط جلوي کابين به کندانسور 3,045,000 
9607327 فن کندانسور

3,365,600 
9607329 فشنگي کولر

1,121,750 
9607332 کندانسور کولر 31,850,000 
9607401 سپر جلو 51,000,000 
9607418 دسته سيم چراغهاي جلو

19,875,000 
9607420 صفحه تزئيني زير سپر

2,840,600 
9607421.1 کاور تزئيني بغل سپر - چپ

3,352,500 
9607421.2 کاور تزئيني بغل سپر - راست 2,681,300 
9607501 صفحه محافظ بغل - چپ 14,204,300 
9607502 صفحه محافظ بغل - راست 14,204,300 
9607511 صفحه جاپائي روي شاسي وسط 10,987,500 
9607515 صفحه جاپائي روي شاسي راست 12,604,100 
9607519 پله بالائي صفحه محفافظ بغل سمت راست                 757,500 
9607520 پله پائيني صفحه محافظ بغل سمت راست 1,477,500 
9607601 کنسول کنترل مرکزي 3,843,800 
9607604 جعبه ابزار وسطي 14,625,000 
9607612 پليت نگهدارنده جاي خواب 7,060,000 
9607616 کف جعبه ابزار 5,870,000 
9607618 کف پوش سمت چپ 12,240,000 
9607621 پليت عقبي جعبه ابزار 5,100,000 
9607622 روکش پليت عقبي جعبه ابزار 1,210,000 
9607623 کليد و چراغ جعبه ابزار چپ و راست                 208,400 
9607627 پليت جلوئي جعبه ابزار 10,640,000 
9607628 روکش جلوئي عقبي جعبه ابزار 1,210,000 
9607629 پليت بغل جعبه ابزار 1,460,000 
9607630 روکش پليت بغل جعبه ابزار 1,210,000 
9607701 درب يخچال 2,272,500 
9607702 يخچال 14,531,300 
9607801 صفحه جلوي سقف 29,885,000 
9607804 جعبه ابزار وسطي 4,166,300 
9607805 جک گازي                 439,400 
9607806 براکت لولا                 151,500 
9607807 لولا                 284,100 
9607813 لامپ وکليد چراغ جعبه ابزار وسطي                 332,900 
9607814 سوئيچ                 168,800 
9607818.1 مجموعه جعبه ابزار - چپ

3,390,000 
9607818.2 مجموعه جعبه ابزار - وسطي 7,860,000 
9607818.3 مجموعه جعبه ابزار - راست

3,385,000 
9607818.4 قفل درب مجموعه جعبه ابزار - وسطي                 474,400 
9607818.5 قفل درب مجموعه جعبه ابزار - کنارها

                474,400 
9607821 جعبه ابزار کوچک 2,413,100 
9607824 پايه سقف 4,689,400 
9607828 نوار پايه جلوي سقف 3,751,500 
9607831 مجموعه چراغ زير مجموعه هاي جعبه ابزار

2,370,000 
9607901 صفحه وسطي 15,150,000 
9607907 چراغ سمت چپ 1,877,100 
9607908 چراغ سمت راست 1,877,100 
9607909 حرارت گير 13,965,000 
9607910 ديواره عقب بالائي 8,437,500 
9607913 ديواره عقب پائيني 7,500,000 
9608001 تختخواب بالائي 6,562,500 
9608002 ريل تنظيم تختخواب 6,370,000 
9608003 کاور ريل تختخواب - چپ                 562,500 
9608004 کاور ريل تختخواب - راست                 562,500 
9608006 کاور ضربه گير                 662,900 
9608101 مجموعه درب جعبه ابزار روي ديواره بغل کابين - چپ

8,365,000 
9608102 مجموعه درب جعبه ابزار روي ديواره بغل کابين - راست 8,365,000 
9608103 نوار دور جعبه روي درب 3,500,000 
9608104 مجموعه قفل جعبه روي درب 1,983,800 
9608105 سيم فنري درب                 521,300 
9608106 قلاب جعبه روي درب 1,495,000 
9608107 اتصال قلاب جعبه روي درب 2,195,000 
9608114 کاور بغل - چپ 7,575,000 
9608119 دستگيره لاستيکي - راست                 177,600 
9608120 چراغ مطالعه 3,350,000 
9608122 کاور بغل - راست 13,300,000 
9608127 سوئيچ لاي، درب جعبه ابزار

                133,100 
9608128.1 ديواره تزئيني داخلي بالاي درب چپ

7,612,500 
9608128.2 ديواره تزئيني داخلي بالاي درب راست 7,612,500 
9608201 مجموعه تخت خواب 63,000,000 
9608205 پليت نگهدارنده عقبي تختخواب                 740,000 
9608206 پليت نگهدارنده جلوئي تختخواب                 770,000 
9608207 پليت نگهدارنده بغل تختخواب                 810,000 
9608214 مجموعه صندلي راننده 50,000,000 
9608215 مجموعه صندلي شاگرد 13,216,800 
9608219 کف پوش کابين - چپ 1,781,300 
9608220 کف پوش کابين - راست 1,781,300 
9608221 کف پوش کابين - وسطي 1,781,300 
9608222 مجموعه پادري کابين 18,656,300 
9608225 مجموعه قفل وکمربند ايمني (جاي خواب) 2,380,000 
9608301 حرارت گير کف کابين 17,043,800 
9608308 پليت سمت راست حرارت گير                 675,000 
9608311 گلگير بالائي چرخ جلو - چپ 10,925,000 
9608312 گلگير بالائي چرخ جلو - راست 10,925,000 
9608316 بست گلگير 1,195,000 
9608320 مجموعه گلگير عقب چرخ جلو - چپ 30,465,000 
9608321 مجموعه گلگير عقب چرخ جلو - راست 30,465,000 
9608322 گلگير جلوئي - چپ                 453,800 
9608323 گلگير جلوئي - راست                 453,800 
9608324 گل پخش کن گلگير چرخ جلو - چپ 4,093,100 
9608325 گل پخش کن گلگير چرخ جلو - راست 24,624,000 
9608327 براکت اتصال گلگير عقب چرخ جلو - چپ                 168,800 
9608328 براکت اتصال گلگير عقب چرخ جلو - راست                 185,600 
9608400 مجموعه کابين سقف بلندکامل با تزئينات 875,000,000 
9608401 شيشه جلو 6,656,300 
9608402 نوار دور شيشه جلو 2,337,600 
9608404 نوار دور شيشه عقب                 687,600 
9608405 دستگيره عقب - چپ                 640,000 
9608406 دستگيره عقب - راست                 640,000 
9608411.1 مجموعه آئينه کامل - چپ

8,380,000 
9608411.2 مجموعه آئينه کامل - راست

8,380,000 
9608412.1 مجموعه پايه نگهدارنده آينه -چپ

1,500,000 
9608412.2 مجموعه پايه نگهدارنده آينه - راست 1,500,000 
9608413 آينه ديد پاييني سمت راست  - مستطيل

1,421,300 
9608414 آينه ديد پائين سمت راست - گرد

                562,500 
9608415.1 آينه ديد عقب چپ 3,000,000 
9608415.2 آينه ديد عقب راست 3,000,000 
9608416.1 آينه ديد عقب کوچک ، چپ

2,272,500 
9608416.2 آينه ديد عقب کوچک ، راست

2,272,500 
9608417.1 درپوش پايه نگهدارنده آينه - چپ

                105,300 
9608417.2 درپوش پايه نگهدارنده آينه - راست

                  95,600 
9608418 لاستيک زير پايه بالائي آينه

                  22,500 
9608419 ميله آينه گرد سمت راست

                226,900 
9608420.1 براکت اتصال مجموعه آينه به کابين - بالائي چپ

                416,600 
9608420.2 براکت اتصال مجموعه آينه به کابين - بالائي راست                 378,800 
9608421.1 کاور آينه ديد عقب کوچک ، چپ

                400,000 
9608421.2 کاور آينه ديد عقب کوچک ، راست                 285,000 
9608422 مجموعه کابين بدون تزئينات داخلي

1,660,000,000 
9608423.1 زه پلاستيکي پائين سقف بلند چپ (بالاي درب

1,593,800 
9608423.2 زه پلاستيکي پائين سقف بلند راست(بالاي درب

1,593,800 
9608424 طلق افتابگير شيشه جلو

26,375,000 
9608425.1 کاور تزيني و فاصله انداز سقف قسمت گوشه عقب - چپ

                473,500 
9608425.2 کاور تزيني و فاصله انداز سقف قسمت گوشه عقب - راست                 473,500 
9608501 مجموعه براکت مخزن آب پاش 4,690,000 
9608507 مجموعه پمپ و مخزن آب پاش 4,690,000 
9608517 مجموعه بازو و تيغه برف پاک کن 2,400,000 
9608519 مخزن آب پاش

4,330,000 
9608520 پمپ مخزن آب پاش

                473,500 
9608521 درب مخزن شيشه شوي                 132,600 
9608601 مجموعه جلوي کابين 1,787,940,000 
9608703 ضربه گير                   43,100 
9608704 براکت پائيني صفحه بغل                 695,000 
9608801 مجموعه گلگير بغل کابين - چپ 25,680,000 
9608802 مجموعه گلگير بغل کابين - راست 25,680,000 
9608803 نوار آببندي گلگير چپ                 189,400 
9608804 نوار آببندي گلگير راست 1,510,000 
9608810 مجموعه چراغ راهنماي بغل کابين 1,150,000 
9608811 مجموعه چراغ راهنماي بغل کابين - راست 1,150,000 
9608812 پله بالائي - راست                 869,500 
9608813 فريم فلزي پشت رکاب - راست                 150,000 
9608814 پله بالائي - چپ                 869,500 
9608815 فريم فلزي پشت رکاب - چپ                 150,000 
9608819 براکت اتصال پله جلو - چپ                 489,300 
9608820 براکت اتصال پله جلو - راست                 946,900 
9608823 کاور پائيني پله - چپ                 559,000 
9608824 کاور پائيني پله - راست                 559,000 
9608825 براکت پشت پله - چپ                 200,600 
9608826 براکت پشت پله - راست                 378,800 
9608827 براکت اتصال پله عقبي - چپ                 489,300 
9608828 براکت اتصال پله عقبي - راست                 568,100 
9608829 پله پائيني - چپ 1,257,800 
9608830 پله پائيني - راست 1,257,800 
9608831.1 صفحه فلزي پشتي رکاب بالايي- چپ 3,500,000 
9608831.2 صفحه فلزي پشتي رکاب بالايي- راست 3,500,000 
9608833.1 کاور جاپايي متصل به کابين-چپ 9,000,000 
9608833.2 کاور جاپايي متصل به کابين-راست 9,000,000 
9608901 بادگير بالائي 18,750,000 
9608902 براکت بالائي بادگير                 378,800 
9608903 براکت پائيني بادگير                 455,000 
9608904 پين پائيني نگهدارنده ميله بادگير                   99,400 
9608905 پين بالائي نگهدارنده ميله بادگير                   99,400 
9608906 بادگير بغل بالائي - چپ 13,370,000 
9608907 بادگير بغل بالائي - راست 13,370,000 
9608908 بادگير بغل - چپ 28,000,000 
9608909 بادگير بغل - راست 28,000,000 
9608910 ميله نگهدارنده کاور بالايي - پائيني                 344,300 
9608911 بر اکت پائيني بادگير                 108,800 
9608912 ميله نگهدارنده کاور بالائي - بالائي 2,795,600 
9608913 براکت ثابت کردن عقب                 412,500 
9608914 مجموعه ميله نگهدارنده - چپ 1,218,800 
9608915 مجموعه ميله نگهدارنده - راست 1,218,800 
9608916 ميله عرضي نگهدارنده 1,781,300 
9608917 ميله نگهدارنده بالائي بادگير بغل - چپ                 408,800 
9608918 ميله نگهدارنده بالائي بادگير بغل - راست                 408,800 
9608919 ميله نگهدارنده بادگير بغل - چپ 1,537,500 
9608920 ميله نگهدارنده بادگير بغل - راست 3,250,000 
9608921 براکت وسطي بادگير بغل - چپ                 226,900 
9608922 براکت وسطي بادگير بغل - راست                 226,900 
9608923 براکت ثابت کردن - بادگير پائيني                 189,400 
9608924 مجموعه ميله نگهدارنده - چپ                 226,900 
9608925 مجموعه ميله نگهدارنده - راست                 226,900 
9608926 براکت ثابت کردن عقب                 189,400 
9608927 براکت بالائي علمک هوا                 378,800 
9608928 براکت پائيني علمک هوا                 303,800 
9608963 براکت پائيني بادگير بغل - چپ

                114,400 
9608964 براکت پائيني بادگير بغل - راست                 114,400 
9609001 سايبان جلو 5,062,500 
9609005 کاور وسطي سايبان                 175,800 
9609007.1 پرده بغل 7,805,000 
9609101 کاور داشبورد - چپ 2,011,400 
9609107 کاور داشبورد - وسطي 7,700,000 
9609110 جاي فنجان                 233,600 
9609111 زير سقفي 3,960,000 
9609112 کاور روي رله 2,225,600 
9609113 زير کاسه اي                   28,100 
9609114 درب جعيه داشبورد 2,450,000 
9609200 مجموعه داشبورد با تزئينات کامل 200,925,000 
9609201 داشبورد 30,000,000 
9609301 دريچه                 925,000 
9609303 پانل کنترل الکترونيکي 13,830,000 
9609304 DVD دستگاه پخش صوت و تصوير 8,280,000 
9609305 کليد هشدار                 207,600 
9609307 کليد دنده                 207,600 
9609308 کليد PTO                 760,000 
9609309 کليد کنترل سرعت                 207,600 
9609310 کليد گرمکن آئينه                 207,600 
9609311 کليد ABS                 207,600 
9609312 کليد گرمکن آينه                 207,600 
9609313 کليد چراغ کار                 207,600 
9609314 کليد مه شکن جلو                 207,600 
9609315 کليد محافظ کابين                 253,100 
9609316 کليد تعويض نوع بوق                 207,600 
9609317 کليد مه شکن عقب                 129,000 
9609318 کليد قفل ديفرانسيل                 235,500 
9609319 دگمه استارت                 363,800 
9609320 کليد تشخيص خطا                 207,600 
9609321 کليد تنظيم سرعت هرزگرد                 207,600 
9609401 ديواره جلوئي کابين - داخلي 61,165,000 
9609403 مهره                 852,300 
9609406 کاور توري شبکه                 530,600 
9609413 بست شلنگ بخاري                   65,600 
9609414 شلنگ بخاري 2,340,000 
9609415 شلنگ بخاري 1,290,000 
9609416 بست شلنگ                   20,600 
9609501 محفظه کابين 893,970,000 
9609506 اتصال دهنه - وسطي                 388,900 
9609507 اتصال هواي ورودي                 103,100 
9609508 لوله بخاري - چپ                   84,400 
9609509 دريچه بخاري - چپ                 109,800 
9609510 سه راهي بخاري                   33,800 
9609511 شلنگ بخاري                   56,300 
9609513 لوله بخاري - راست                 337,500 
9609514 شلنگ بخاري                 123,800 
9609515 دريچه بخاري - راست                 109,800 
9609516 شلنگ بخاري - چپ                 249,400 
9609517 شلنگ بخاري - راست                 530,000 
9609518 شلنگ ورودي بخاري                   34,800 
9609520 مجموعه کانال بخاري                 900,000 
9609601 مجموعه ديواره جلوي کابين - داخلي 10,293,800 
9609602 کاور داخلي ستون جلو چپ (بغل شيشه 1,742,300 
9609603 کاور داخلي ستون جلو راست (بغل شيشه 1,742,300 
9609604 دستگيره ديواره جلوي کابين - چپ 1,753,100 
9609605 دستگيره ديواره جلوي کابين - راست                 555,400 
9609612 براکت چپ داشبورد                 276,800 
9609613 براکت چپ داشبورد - وسطي                 359,100 
9609614 براکت راست داشبورد - وسطي                 282,400 
9609615 براکت راست داشبورد                 276,800 
9609701 محفظه کنترل                 918,000 
9609715 مجموعه شلنگ هوا - سوپاپ ترمز                 340,900 
9609716 مجموعه شلنگ هوا - سوپاپ ترمز 1,350,000 
9609717 مجموعه شلنگ هوا - سوپاپ ترمز 1,350,000 
9609718 مجموعه شلنگ هوا - سوپاپ ترمز 1,350,000 
9609719 مجموعه شلنگ هوا - مغزي EBL                 506,300 
9609733 اتصال شلنگ EBL                 340,900 
9609737 مجموعه پمپ کلاچ بالا و مخزن روغن 15,750,000 
9609743 مغزي                   94,800 
9609744 مجموعه شلنگ روغن 1,833,800 
9609752 براکت سيم درختي                 144,400 
9609753 صفحه بالايي سپر - چپ 5,925,000 
9609754 صفحه بالايي سپر - راست 5,925,000 
9609801 براکت جلوي مجموعه ستون فرمان 2,756,300 
9609805 براکت پائيني مجموعه ستون فرمان 1,800,000 
9609806 بوش پلاستيکي                 196,900 
9609822 براکت کليد ترکيبي                 346,900 
9609825 کاور                   10,500 
9609903 سوئيچ کلاچ                 210,000 
9609908 سوئيچ پدال ترمز                 406,900 
9609912 بازوي محافظ 1,264,900 
9609914 لاستيک محدود کننده پدال کلاچ                   56,300 
9610001 مجموعه ترمز دستي 16,220,000 
9610101 نوار لاستيکي دور کلاف درب چپ وراست 5,145,000 
9610102 نوار درز گير حاشيه کلاف درب چپ وراست 5,230,000 
9610105 قسمت بالائي سقف کابين

66,281,300 
9610200.1 درب چپ با تزئينات کامل - کابين جديد

155,000,000 
9610200.2 درب راست با تزئينات کامل - کابين جديد

155,000,000 
9610201 ديواره بيروني درب - چپ 14,357,600 
9610205 ديواره بيروني درب - راست

14,357,600 
9610406.1 صفحه محافظ داخلي درب (کاور داخلي درب) - چپ

6,628,100 
9610406.2 صفحه محافظ داخلي درب (کاور داخلي درب) - راست 6,628,100 
9610408 دستگيره داخلي درب                 937,500 
9610511 براکت محدود کننده درب                 165,000 
9610515 براکت محدود کننده درب                 165,000 
9610601 براکت سمت چپ داشبورد                 330,000 
9610602 براکت سمت راست داشبورد                 330,000 
9610603 مجموعه جعبه فيوز 29,360,000 
9610604 کاور جعبه فيوز 1,593,800 
9610609 CD ترانسفورماتور 5,310,000 
9610615 کنترلر پيش گرمکن 1,849,000 
9611458 سيم درختي برق ECU وASR

18,750,000 
9615105 سيم درختي دور موتور جديد 41,300,000 
9701107 تسمه پروانه 10pk 1287 3,010,000 
9703802 دسته موتور جلو - راست 2,272,500 
9703807 دسته موتور جلو - چپ 2,272,500 
9703943 مجموعه فيلتر سوخت (جديد)

22,500,000 
9703944 بدنه فيلتر (جديد)

3,395,000 
9703944.2 بدنه فيلتر (جديد)-ايراني 2,590,000 
9703945 پمپ فيلتر سوخت (جديد)

25,725,000 
9703946 استکاني فيلتر سوخت (جديد)

3,307,000 
9703947 اورينگ آب بندي فيلتر سوخت (جديد)

                112,500 
9704001 مجموعه فيلتر هوا (جديد

38,100,000 
9704010 بست آکاردئوني هواکش 2,100,000 
9704011 آکاردئوني هواکش 5,375,000 
9704012 ورودي فيلتر هواکش 15,000,000 
9704013 براکت ورودي فيلتر هواکش                 562,500 
9704016 بست آکاردئوني ورودي فيلترهواکش 1,025,000 
9704017 آکاردئوني ورودي فيلتر هواکش 3,431,300 
9704018 براکت فيلتر هواکش - جلويي 1,515,000 
9704020 براکت فيلتر هواکش - عفبي 2,716,300 
9704021 براکت فيلتر هواکش - راست 3,408,800 
9704025 مجموعه محفظه هواکش (بدون فيلتر 57,400,000 
9704030 لوله خروجي محفظه فيلتر هوا 4,707,500 
9704035.1 فيلتر هوا  دروني

1,900,000 
9704035.2 فيلتر هوا بيروني 5,060,000 
9704035.3 (ايراني)فيلتر دروني مجموعه فيلتر هواکش 3,030,000 
9704035.4 (ايراني)فيلتر بيروني مجموعه فيلتر هواکش 5,950,000 
9704037 درب فيلتر هواکش گرد 3,375,000 
9704038 درب زيرين هواکش مستطيلي 3,375,000 
9704116 لوله استيلي بزرگ اينترکولر

8,050,000 
9704117 تسمه زير بست لوله استيلي بزرگ اينترکولر

                910,000 
9704118 بست لوله استيلي اينترکولر 2,100,000 
9704201 مجموعه رادياتور 81,750,000 
9704221 منبع انبساط رادياتور (سري 5)

2,750,000 
9704230 منبع انبساط رادياتور (سري 7) 1,818,800 
9704231 درب منبع انبساط (سري 5 به بعد)                 225,000 
9704303 لوله اگزوز سمت توربوشارژر 8,720,000 
9704304.2 بست سمت انباره                 583,400 
9704306 خفه کن اگزوز 25,875,000 
9704307 لوله ورودي منبع اگزوز 24,520,000 
9704308 منبع اگزوز

84,700,000 
9704309 براکت منبع اگزوز 1,012,500 
9704314 براکت لوله اگزوز 1 1,102,500 
9704315 لوله خروجي منبع اگزوز 18,739,000 
9704316 آويز لوله اگزوز                 405,400 
9704317 براکت لوله اگزوز 2                 937,500 
9704319 واشر آب بندي خفه کن اگزوز                 175,400 
9704701 بالن

36,120,000 
9704704 نشيمن اکسل عقب (چپ) 52,000,000 
9704709 مندل بالا 65,100,000 
9704711 براکت نگهدارنده ميل تعادل سمت بالا 9,581,300 
9704712 ميل موجگير عقب 30,800,000 
9704713 بوش ميل موجگير عقب                 473,500 
9704714 بست ميل موجگير عقب                 754,000 
9704715 نگهدارنده ميل موجگير عقب 8,260,000 
9704718 مجموعه کمک فنر عقب 14,700,000 
9704720 بوش نگهدارنده ميل موجگير عقب 1,500,000 
9704904 سرقامه عقب فنر تخت جلو 10,925,000 
9704917 کرپي فنر جلو - جديد

1,820,000 
9704928 براکت کمک فنر جلو 1,799,100 
9705010 تانک باد 30 ليتري

6,041,100 
9705011 بست تانک باد 30 ليتري                 284,100 
9705016 براکت تانک باد 30 ليتري                 662,900 
9705201 سنسور ارتفاع 6,628,100 
9705204 ميله تنظيم ارتفاع 7,010,000 
9705205 ميله اتصال 1,470,000 
9705206 ميله راهنما 1,267,500 
9705507 براکت گلگير چرخ جلو - راست

20,520,000 
9705508 براکت گلگير چرخ جلو - چپ 20,520,000 
9705601 مجموعه گلگير چرخ عقب 8,050,000 
9705608 براکت جلويي گلگير چرخ عقب - چپ 12,468,000 
9705901 مجموعه شاسي 330,230,000 
9705904 براکت سرشاسي - چپ 6,575,000 
9705905 براکت سرشاسي - راست 6,575,000 
9705911 رام عرضي جلوي شاسي 23,200,000 
9705912.1 براکت اتصال رام عرضي جلوي شاسي به شاسي چپ 2,800,000 
9705912.2 براکت اتصال رام عرضي جلو شاسي به شاسي راست 11,720,000 
9706001 رام اتصال جاپايي - چپ 25,000,000 
9706345 دسته سيم شاسي 69,630,000 
9706355 ECASبرد 122,500,000 
9706357 دسته سيم کابين 27,281,300 
9706415 براکت جعبه فرمان 71,828,000 
9706701 مجموعه فيلتر خشک کن هوا (جديد)

9,375,000 
9706701.1 فيلتر باد جديد

3,500,000 
9706742 لوله حلزوني شکل

1,500,000 
9707100.1 مجموعه تعليق عقب کابين - چپ  (رديف 7 الي 32) 20,831,300 
9707100.2 مجموعه تعليق عقب کابين - راست (رديف 7 الي 32) 20,831,300 
9707121.1 مجموعه قفل کابين چپ 11,362,500 
9707121.2 مجموعه قفل کابين راست 13,635,000 
9707401 سپر جلو 95,200,000 
9707418 دسته سيم چراغهاي جلو

23,800,000 
9707501 صفحه جاپائي روي شاسي 15,930,000 
9707510 صفحه جاپائي روي شاسي - راست

22,150,000 
9707915 چراغ آفتابگير LED

2,700,000 
9708226.1 براکت زير صندلي - راننده 2,549,400 
9708226.2 براکت زير صندلي - شاگرد 2,549,400 
9708400 مجموعه کابين با تزئينات داخلي ( کابين سياه و سفيدرنگ) 2,200,000,000 
9708411.1 مجموعه آينه کامل - چپ

18,900,000 
9708411.2 مجموعه آينه کامل -راست 14,130,000 
9708415.1 مجموعه آينه ديد عقب - چپ ( داراي چراغ راهنما ) 30,800,000 
9708415.2 مجموعه آينه ديد عقب - راست ( داراي چراغ راهنما ) 30,800,000 
9708419.1 طلق چراغ راهنما آينه ديد عقب چپ                 473,500 
9708419.2 طلق چراغ راهنما آينه ديد عقب راست                 473,500 
9709325 کاور دور نشانگرها (سري 5 ) 3,600,000 
9710019 شلنگ فشار بالا

3,408,800 
9710200.1 مجموعه درب با تزئينات کامل  - چپ 192,198,000 
9710200.2 مجموعه درب با تزئينات کامل  - راست 192,190,000 
9710519.1 صفحه تزيين زير درب - چپ (جديد) 3,152,500 
9710519.2 صفحه تزيين زير درب - راست (جديد) 3,152,500 
9710942 چرخ دنده خورشيدي(اصلاحي) 3,000,000 
9710943 واشر چرخدنده هاي خورشيدي                 120,000 
9711001 کاسه  چرخ عقب (جديد)

22,250,000 
9711303 صفحه محافظ بغل جلويي - راست 7,500,000 
9711307 قفل                 151,500 
9715110 سيم درختي ECU به کابين

53,200,000 
9715112 سيم درختي ECU به انژکتور هاي جديد 12,820,500 
9804101 اينترکولر 47,500,000 
9810758 درپوش پيچي (سنسور قفل ديفرانسيل) سري7 1,400,000 
A9100343 فيلتر روغن(تامين 1) 1,140,000 
9602217 چرخدنده مارپيچي 59,340,000 
9602215.1 دنده سنکرون 18,038,500