برای جستجو از کلید Ctrl+F  استفاده نمایید
 M5.2 N لیست قیمت قطعات
کد قطعه نام قطعه  قيمت فروش 
005036008GC1 واشر دندانه کرم دار16                        400 
005023006GC1 مهره ساده M16 * 1.5                     1,000 
1800716 خار نگهدارنده بلبرينگ                     7,500 
1702205 لرزه گير لاستيکي                     8,900 
005021091GC1 مهره قفلي گاردان M10*1.5                     9,400 
1701902 خار                     9,400 
1706921 واشر پينيون                     9,400 
1800310 واشر کاور روي سيني جلو                   10,000 
1800406 واشر نشيمن فنر سوپاپ                   10,000 
1703632 اورينگ                   11,300 
1703619 اورينگ                   11,600 
1801402 بست لوله                   15,000 
1801404 اتصال لوله                   15,000 
2503706 اتصال پرچي                   18,800 
1702315.2 لاستيک ضربه گير اتصال کندانسور به شاسي                   20,000 
1702426 ضربه گير اگزوز                   20,000 
1703811 لاستيک ضدسايش                   20,000 
1800804 واشر                   20,000 
1801514 واشر مجموعه لوله ورودي                   20,000 
1701945.2 اورينگ                   28,100 
1703113 بست                   28,500 
1703115 بست                   28,500 
1703821 بست                   28,500 
1702315.1 بوش ضربه گير اتصال کندانسور به شاسي                   30,000 
1703616 بست                   30,000 
1703823 بست                   30,000 
1704428 درپوش پلاستيکي پايه آينه                   30,000 
1800906 واشر هواي ورودي به منيفولد                   30,000 
1801006 واشر پيچ تخليه کارتر                   30,000 
1800713 پيچ دنده هرزگرد B                   31,900 
1701958 خار - پين                   37,500 
1704615 بست                   37,500 
1704901 پين قفلي داخل درب                   37,500 
1704904 ميله اتصال                   37,500 
1705808 پين                   37,500 
1706110 بست شلنگ                   37,500 
1706628 واشر تخت                   37,500 
1703819 بست (سايز 38-58)                   39,300 
1800207 بغل ياتاقان                   39,400 
1701926 واشر فلنجي شفت خروجي                   40,000 
1703209 ضربه گير لاستيکي                   40,000 
1703614 بست                   40,000 
1704321 درپوش پيچ چراغ مه شکن جلو                   40,000 
1706612.1 واشر تنظيم سگدست فرمان                   40,000 
1706612.2 واشر تنظيم سگدست فرمان                   40,000 
1706612.3 واشر تنظيم سگدست فرمان                   40,000 
1706612.4 واشر تنظيم سگدست فرمان                   40,000 
1706903 مهره                   40,000 
1706915.1 واشر تنظيم کننده                   40,000 
1706915.4 واشر تنظيم کننده                   40,000 
1706922 مهره سر پينيون                   40,000 
1800604 خار دنده سر ميل لنگ                   40,000 
1800701 پيچ دنده ميل سوپاپ                   40,000 
1800807 فنر شفت ميل اسبک                   40,000 
1801007 پيچ تخليه                   40,000 
1801502 بست                   40,000 
1704921 پين                   41,300 
1705116 محل نصب سوئيچ                   43,100 
1703820 شلنگ تخليه آب مخزن                   44,500 
1701959 واشر شفت ورودي                   45,000 
1706904 صفحات قفل کن کرانويل                   45,000 
2500340.3 درپوش جلوي بلوک سيلندر                   45,000 
2500428.1 درپوش بغل سرسيلندر                   45,000 
2500428.2 درپوش جلوسرسيلندر                   45,000 
1701960 خار بلبرينگ شفت ورودي                   45,500 
1702425 ضربه گير اگزوز                   48,800 
60067 فيوز جديد 25 آمپر 32 ولت                   50,000 
1704423 خار جلوپنجره                   50,000 
1706603 مهره                   50,000 
1706604 واشر فنري                   50,000 
1706640 خار بازوي فرمان                   50,000 
1800404 پيچ بست انژکتور                   50,000 
1800407 خار سوپاپ                   50,000 
1800608 صفحه پشتي فلايويل                   50,000 
1106417 لاستيک ضربه گير برگردان کابين                  56,300 
60061 فيوز 20 آمپر 32 ولت                   56,300 
1801604 فيبر و فنر واترپمپ                   56,300 
1705221 کاور پلاستيکي کليد خلا سيستم تهويه مطبوع                   56,900 
1801010 واشر لوله برگشتي از توربوشارژر                   57,000 
1102934 مهره فلانج                   60,000 
1701916.3 اورينگ                   60,000 
1703807 ميله محافظ رادياتور - چپ                   60,000 
1703808 ميله محافظ رادياتور - راست                   60,000 
1706108 شلنگ لاستيکي - مخزن روغن ترمز به پمپ خلاء ورودي 1                   60,000 
1706611 گردگير بوش سگدست                   60,000 
1706913.1 واشر تنظيم                   60,000 
1706913.2 واشر تنظيم                   60,000 
1706913.3 واشر تنظيم                   60,000 
1706913.4 واشر تنظيم                   60,000 
1707007 مهره باريک                   60,000 
1800408 نشيمن فنر سوپاپ                   60,000 
1800505 خار گژن پين                   60,000 
1800810 خار                   60,000 
1703618 مغزي                   67,800 
1702011 فنر پمپ کلاچ                   70,000 
1702403.2 واشر آب بندي لوله خروجي اگزوز                   70,000 
1703809 لاستيک ضربه گير                   70,000 
1704427 کورکن پيچ صفحه زاويه دار                   70,000 
1800225.3 پولک موتور - بزرگ

                  70,000 
1800306 واشردرپوش بالائي                   70,000 
1704811 شکاف عقب درب                   74,600 
1705918 بست شلنگ                   75,000 
1807686 فنر سوپاپ

                  75,800 
1703229.1 لاستيک ضربه گير بالايي کمک فنر جلو                   80,000 
1703229.2 لاستيک ضربه گير پاييني  کمک فنر جلو                   80,000 
1703412 لاستيک ضربه گير                   80,000 
1706109 شلنگ لاستيکي - مخزن روغن ترمز به پمپ خلاء ورودي 2                   80,000 
1706645.1 مجموعه تنظيم کفشک ترمز (نري)                   80,000 
1800403 بست انزکتور                   80,000 
1800418 پيچ سرسيلندر                   80,000 
1800801 پيچ و مهره تنظيم اسبک                   80,000 
1800904 واشر منيفولد هوا                   80,000 
1801105 واشرآب بندي فيلتر روغن                   80,000 
1703631 مغزي                   80,100 
1703324 اتصال                   89,100 
1703803 ضربه گير پاييني رادياتور                   89,100 
1106416 لاستيک ضد لرزش کابين                   89,400 
1703311 بست اتصال گوشواره - پاييني                   90,000 
1800225.1 پولک موتور - کوچک

                  90,000 
1800305 درپوش بالائي                   90,000 
1800601 پيچ پولي ميل لنگ                   90,000 
1801001 واشر توربوشارژر                   90,000 
1801606 اورينگ اتصال واتر پمپ                   90,000 
1703922 سر باتري مثبت                   93,800 
1703923 سر باتري منفي                   93,800 
1703325 ضربه گير براکت بالائي موجگير                   94,800 
1807685 اتصال سوپاپ تحويل

                  94,800 
1702423 براکت پاييني منبع اگزوز                 100,000 
1703309 بست اتصال گوشواره - بالايي                 100,000 
1703646 اورينگ فيلتر اوليه سوخت                 100,000 
1703906 قلاب                 100,000 
1703918 کابل اتصال منفي                 100,000 
1705206 شلنگ وسطي هوا - چپ                 100,000 
1705207 شلنگ وسطي هوا - راست                 100,000 
1705310 رابط شلنگ آب پاش                 100,000 
1706620 پيچ - مجموعه کفشک                 100,000 
1800303 درپوش روغن ريزي                 100,000 
1800409 فنر سوپاپ                 100,000 
1800702 واشر پيچ دنده ميل سوپاپ                 100,000 
1800212 ياتاقان اصلي - نيمه بالايي                 107,900 
1800213 ياتاقان اصلي - نيمه پائيني                 107,900 
005001901GC1 پيچ گاردان M10*1.5*30*GR*10.9                 110,000 
1800413 آويز - راست                 110,000 
1801512 واشر پوسته ترموستات                 110,000 
1807684 واشر آب بندي سوپاپ تحويل

                113,600 
1701987 واشر تخت دنده 5                 120,000 
1706625 كاور توپي چرخ جلو                 120,000 
1800805 پيچ پايه اسبک                 120,000 
2502802 لاستيک مجموعه نگهدارنده چرخ زاپاس                 120,000 
2502924 بست مخزن هيدروليک فرمان                 120,000 
1703634 شلنگ سوخت                 130,000 
1704209 لاستيک نشيمن قفل کابين                 130,000 
1705223 شير گرمکن (تبديل ورودي بخاري                 130,000 
1705613 بست روي گلگير                 130,000 
1706813.1 براکت سنسور چرخ عقب - چپ                 130,000 
1706813.2 براکت سنسور چرخ عقب - راست                 130,000 
1800509 ياتاقان شاتون                 130,000 
1800803 پيچ دوسررزوه                 130,000 
1801004 لوله برگشت روغن                 130,000 
1703424 ضربگير لاستيکي روي فنر تخت                 135,000 
1701935 خار                 140,000 
1702010 براکت پمپ کلاچ پايين                 140,000 
1706924 پيچ کرانويل                 140,000 
1800215 بوش ميل سوپاپ                 140,000 
1801309 اورينگ سوزن انژکتور                 140,000 
1801403 لوله برگشت سوخت                 140,000 
2502032 فنردوشاخه کلاچ                 140,000 
1706704.1 پيچ چرخ جلو - چپ                 140,600 
1701957 واشر تخت                 147,000 
1701965 خار ضامن                 147,000 
1703633 شلنگ سوخت                 147,800 
1701919 واشر درپوش بغل گيربکس                 150,000 
1703526 ضربه گير کمک فنر عقب                 150,000 
1705917 لوله روغن پمپ بالا                 150,000 
1706646.2 فنر  کفشک کاسه چرخ - راست

                150,000 
2502403 بست                 150,000 
1706645.2 مجموعه تنظيم کفشک ترمز (مادگي)                 151,500 
1807687 نشيمنگاه سوپاپ

                151,500 
1801307 مجموعه بست لوله فشار بالا                 155,000 
1703215 نشيمنگاه خاموت                 160,000 
1705203 لوله درب راست                 160,000 
1801401 مجموعه لوله                 160,000 
1703003 نوار دور رينگ 16-6.5                 165,000 
1703004 تيوب 16-650                 165,000 
1705202 لوله درب چپ                 165,600 
2502103 ضربه گير روي رام عرضي گيربکس                 168,800 
1704505 دستگيره                 170,000 
1800711 صفحه نگهدارنده دنده هرزگرد A                 170,000 
1803851 درب رادياتور(ساخت داخل)                 170,000 
1706602 پين قفلي سگدست فرمان                 173,300 
1706915.2 واشر تنظيم کننده                 175,000 
1706915.3 واشر تنظيم کننده                 175,000 
1701948 کاسه نمد اهرم خلاص کن درب گيربکس                 180,000 
1703621 براکت فيلتر اوليه سوخت                 180,000 
1706908 واشر فشاري چرخدنده هرزگرد                 180,000 
1800508 مجموعه پيچ و مهره شاتون                 180,000 
1801301 واشر سوزن انژکتور                 180,000 
1801508 واشر  ترموستات                 180,000 
2503614 براکت فيلتر آبگير سوخت                 180,000 
1103702 چهارشاخه ميل گاردان                 188,800 
1705129 سيم رابط DVD                 189,400 
1704712 کليد چراغ درب                 190,000 
1800704 فاصله انداز ميل سوپاپ                 190,000 
1705208 شلنگ هوا - راست                 194,500 
1701984 خار موشکي                 196,900 
1701930 خار قفلي                 200,000 
1706305 مجموعه دستگيره قفل کابين                 200,000 
1801407 نگهدارنده A                 200,000 
1803717 قلاب يدک کش

                200,000 
1701956 فنر برگشتي                 210,000 
1706819 واشر ميل پلوس                 210,000 
1706906 واشر محافظ چرخدنده ميل پلوس                 210,000 
1800312 اورينگ سيني جلو موتور                 210,000 
1800411 پيچ سرسيلندر                 210,000 
1702605 آويز محافظ گاردان                 220,000 
1706822 واشر قفلي - پيچ بلبرينگ توپي                 220,000 
1800808 نشيمنگاه شفت ميل اسبک                 220,000 
1703802 ضربه گير بالايي رادياتور                 224,500 
1702929 مجموعه  پکينک رينگ جعبه  فرمان 5.2                 226,500 
1707109 رله خفه کن اگزوز                 227,300 
1701978 فنر خار موشکي                 230,000 
1703405 پين پيچ                 230,000 
1706504 صفحه محافظ زير درب - چپ                 230,000 
1701972 واشر تخت                 240,000 
1702422 براکت بالايي منبع اگزوز                 240,000 
1703639 براکت فيلتر گازوئيل                 240,000 
1705914 سوئيچ پدال کلاچ                 240,000 
1801406 نگهدارنده B                 240,000 
1802107 ضربه گير گيربکس (توليد داخل)                 240,000 
2501966 ياتاقان سوزني                 240,000 
1707004.2 پيچ چرخ عقب - راست                 243,800 
1701954 بازوي داخلي تعويض دنده                 250,000 
1703310 ضربه گير لاستيکي ميل موجگير جلو                 250,000 
1703907 بست                 250,000 
1705813 پدال گاز                 250,000 
1706621 رينگ آب بند کاور توپي                 250,000 
1801804 شلنگ برگشت روغن                 250,000 
1800501 رينگ کمپرس اول                 253,100 
1800502 رينگ کمپرس دوم                 253,100 
1800503 رينگ روغن                 253,100 
1701916.4 کاسه نمد دنده کيلومتر                 260,000 
1701974 بلبرينگ سوزني دنده 2 و عقب                 260,000 
1705205 شلنگ هوا - چپ                 260,000 
1800609 پيچ فلايويل                 265,000 
1801506 درپوش پيچي                 266,300 
1703513 ضربه گير لاستيکي ميل موجگير عقب                 280,000 
1704902 ميله فشاري قفل درب چپ                 280,000 
1704903 ميله فشاري قفل درب راست                 280,000 
1800309 درپوش سيني جلو موتور                 280,000 
1800707 ميل تايپيت                 280,000 
2502808 صفحه اتصال نبشي ها                 280,000 
1702326 براکت پولي تسمه سفت کن کمپرسور کولر                 281,300 
1702107 ضربه گير گيربکس                 285,000 
1706901 مهره تنظيم کرانويل                 285,000 
1800314 واشر سيني پشت دنده                 290,000 
1701924 اورينگ                 295,000 
1703205 پين فنر تخت جلو                 300,000 
1705105 دريچه بخاري شيشه چپ                 300,000 
1706649.2 لوله ورودي پمپ ترمز اکسل

                300,000 
1706916 بوش فاصله انداز بلبرينگ جلوي پينيون                 300,000 
1707001.2 مهره چرخ عقب - راست                 300,000 
1801517 تسمه فلزي اتصال سوزن پيش گرمکن                 300,000 
1803828 درب رادياتور                 300,000 
2500716 تايپت                 300,000 
1702925 چهار شاخ فرمان                 302,500 
2504201 بوق الکتريکي                 303,800 
1706646.1 فنر  کفشک کاسه چرخ - چپ

                306,000 
1801009 مجموعه لوله برگشتي از توربوشارژر                 310,000 
10347 آچار چرخ                 312,500 
10379 اهرم بالابر زاپاس                 312,500 
1705902 پين                 315,000 
1701921 درپوش بغل گيربکس                 320,000 
1800214 بوش ميل سوپاپ                 324,400 
1701925 مهره فلنج شفت خروجي                 330,000 
1706815 رينگ آب بندي روغن توپي چرخ عقب                 330,000 
1800410 کاسه نمد ساق سوپاپ                 330,000 
1801304 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 2                 330,000 
1801305 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 3                 330,000 
1801306 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 4                 330,000 
2503603 تسمه باک                 330,000 
1800225.2 پولک موتور - متوسط

                340,000 
1703512 بست اتصال پاييني                 350,000 
1705114 مجموعه پانل وسطي - زير فرمان                 350,000 
1705612.1 گل پخش کن چپ                 350,000 
1705612.2 گل پخش کن راست                 350,000 
1706823 مهره بيروني - بلبرينگ توپي عقب                 350,000 
1800304 سوپاپ ديافراگمي                 350,000 
2502407 بست انباره اگزوز                 350,000 
1702024 رابط ترمز دستي کابين به شاسي                 360,000 
1706114 سوئيچ پدال ترمز                 360,000 
1706803 واشر آب بندي                 360,000 
1800809 اسبک                 360,000 
1801012 مجموعه لوله رفت از توربوشارژر                 360,000 
1801102 لوله اويل پمپ                 360,000 
1801603 پولي واتر پمپ                 360,000 
2500408 کاسه نمد ساق سوپاپ                 360,000 
2503718 آژير دنده عقب                 360,000 
1703719 براکت جراغ ترمز                 370,000 
1705020 اهرم تنظيم ارتفاع فرمان                 370,000 
1706648.1 صفحه پشتي مجموعه کفشک ترمز - چپ

                370,000 
1706648.2 صفحه پشتي مجموعه کفشک ترمز - راست                 370,000 
6001 روغن ترمز 250CC                 375,000 
2104839.2 سيبک ميل فرمان بلند راست                 378,800 
2104839.1 سيبک ميل فرمان بلند چپ                 378,800 
1706306.1 براکت قفل جپ

                390,000 
1706306.2 براکت قفل راست                 390,000 
1707111 رله چراغ مه شکن جلو(پنچ پايه)                 390,000 
1703118.1 فيلتر هواي دروني                 393,800 
6558 روغن ترمز DOT4 (ايراني)                 393,800 
1701979 بلبرينگ سوزني دنده 1                 400,000 
1702313 تسمه کمپرسور کولر                 400,000 
1703420 براکت زير کرپي                 400,000 
1705010 گردگير تلسکوپي فرمان                 400,000 
1705134.2 کليد مه شکن عقب                 400,000 
1707112 رله (عمومي)                 400,000 
1800218 بغل ياتاقاني (ست کامل 2 عددي)                 400,000 
1801008 پيچ                 400,000 
1706106 روکش پدال ترمز                 410,000 
1800202 سوپاپ کنترل                 410,000 
1800414 سيت سوپاپ دود                 410,000 
1800417 سيت سوپاپ هوا                 410,000 
1701946 اهرم سيم تعويض دنده                 420,000 
1705317 مجموعه بازوئي برف پاک کن                 420,000 
1707106 رله بوق                 420,000 
2501413 پايه منبع تغذيه روغن توربوشارژر                 420,000 
1702920 شلنگ از مخزن روغن هيدروليک به جعبه فرمان                 425,000 
1706711.1 مجموعه پيچ و مهره چرخ جلو سمت چپ                 430,000 
1706711.2 مجموعه پيچ و مهره چرخ جلو سمت راست                 430,000 
2503608 درب باک                 430,000 
1701992 بلبرينگ                 431,300 
10318 جک روغني بطري 5 تن                 437,500 
1703715 صفحات تزئيني کناري سپر                 444,400 
1701903 بوش                 450,000 
1705007 کاور پاييني تلسکوپي فرمان                 450,000 
1705115 کاور دور صفحه آمپر                 450,000 
1705801 مجموعه پدال گاز                 450,000 
1706505 صفحه محافظ زير درب - راست                 450,000 
1706649.1 لوله اتصال دو پمپ زير اکسل

                450,000 
1706918 کاسه نمد                 450,000 
1504406 بچه رينگ 16-5.5F                 453,800 
2501931 ماهک دنده 3 و 4                 453,800 
1704919 ترمزدرب                 460,000 
1705106 دريچه بخاري شيشه راست                 460,000 
1705118 کاور مخزن روغن ترمز                 460,000 
2501995 دنده برنجي سنکرون دنده 3و 4                 460,000 
1705302 تيغه برف پاک کن                 465,800 
1704509 دستگيره داخلي درب                 470,000 
1705222 ترانسفورماتور فن بخاري                 473,500 
1807605 قطعه صليبي شکل

                473,500 
1705718 سيبک سيم تعويض دنده                 476,000 
1701937 دوشاخه ميل ماهک دنده 1 و 2                 480,000 
1703413 محدود کننده فنر                 490,000 
1705134.1 کليد مه شکن جلو                 490,000 
1705723 گردگير اهرم تعويض دنده ايراني                 490,000 
1707116 رله ECU موتور                 490,000 
1702322 فشنگي کولر                 500,000 
1703417 نشيمنگاه فنر شمشي بر روي اکسل                 500,000 
1704609 آينه داخل کابين                 500,000 
1800901 جنت توربوشارژر                 500,000 
1704807 نوار آبگير داخلي شيشه درب - چپ                 510,000 
1704808 نوار آبگير داخلي شيشه درب - راست                 510,000 
1800706 استکان تايپيت                 510,000 
1706816 کاسه نمد چرخ عقب                 520,000 
1705408 کمربند ايمني شاگرد                 520,000 
1703615.3 بدنه فيلتر ثانويه سوخت(ت.د)                 525,000 
1703222 پين پاييني کمک فنر                 530,000 
1705314 پمپ منبع شيشه شور                 530,000 
2502027 ضربه گير گيربکس روي رام عرضي                 530,000 
1705302.1 تيغه برف پاک کن(ت.د)                 540,000 
2503610 لوله مکش سوخت                 543,800 
1701970.2 بلبرينگ سوزني دنده 3                 550,000 
1702224 شلنگ ترمز اتصال چرخ جلو به زانوئي                 550,000 
1703011 براکت قالپاق جلو                 550,000 
1703012 براکت قالپاق عقب                 550,000 
1705112 پانل چپ زير وسطي                 550,000 
1705905 روکش پدال کلاچ                 550,000 
1701941 دوشاخه ميل ماهک دنده عقب و 5                 560,000 
1702209 شلنگ پمپ به ABS                 560,000 
1703110 لوله                 560,000 
1801501 شلنگ کوتاه                 560,000 
2503408 محدود کننده فنر تخت عقب                 560,000 
1707115 رله پيش گرمکن موتور                 562,500 
2503712 چراغ پلاک                 562,500 
1707009 رينگABS  چرخ عقب                 568,100 
2502322 کاور فن کندانسور                 568,100 
1701964 دنده برنجي 3و4                 570,000 
1800216 براکت محافظ موتور - راست                 570,000 
1801013 مجموعه گيج روغن                 570,000 
1702210 شلنگ فنردار ترمز جلو                 580,000 
1703203 گوشواره فنر تخت چپ                 580,000 
1703204 گوشواره فنر تخت راست                 580,000 
1701990 دنده کيلومتر شمار                 590,000 
1702929.1 مجموعه پکينگ و اورينگ جعبه فرمان ايراني                 590,000 
1706205 کانال هواکش پشت اتاق                 590,000 
1706902 بلبرينگ کرانويل                 590,000 
1706629 بلبرينگ بيروني چرخ جلو                 590,000 
2501954 بلبرينگ شفت ورودي                 590,600 
1706402.1 گلگير تويي چرخ جلو - چپ                 591,300 
1706402.2 گلگير تويي چرخ جلو - راست                 591,300 
1705009 پليت آب بندي پائيني                 594,400 
1702927.2 سيبک ميله کششي فرمان راست                 596,300 
2501983 ياتاقان جلويي شفت زير                 598,100 
1704805 نوار آبگير بيروني شيشه درب - چپ                 600,000 
1704806 نوار آبگير بيروني شيشه درب  - راست                 600,000 
1706609 بوش سگدست                 600,000 
1707012.1 مجموعه پيچ و مهره چرخ عقب سمت چپ                 600,000 
1707012.2 مجموعه پيچ و مهره چرخ عقب سمت راست                 600,000 
1701968 خار موشکي                 610,000 
1703320 گوشواره                 620,000 
1703506 گوشواره                 620,000 
1705139 کليد چهار راهنما                 620,000 
1706208 خرطومي هواکش - پائيني

                620,000 
1704815 دستگيره درب                 630,000 
1800208 براکت محافظ موتور - چپ                 630,000 
6006 گريس نسوز                 637,000 
1702019 شلنگ پمپ کلاچ                 640,000 
1704823 باند (بلندگو) جلو                 640,000 
1800712 روغن پاش دنده هاي سيني موتور                 640,000 
2502502 سوئيچ اخطار مخزن خلاء                 650,000 
1704421 درپوش آينه بغل - چپ                 652,500 
1800102 دسته موتور چپ                 660,000 
1703637 مجموعه ورود و خروج سوخت روي باک                 662,900 
1806650.1 مجموعه کفشک و لنت 75 م م جلو چپ                 662,900 
1806650.2 مجموعه کفشک و لنت 75 م م جلو راست                 662,900 
1704711 صفحه تنظيم زبانه قفل درب                 670,000 
1705319 براکت نشيمن موتور برف پاک کن                 670,000 
1800613 تسمه پروانه                 670,000 
1800903 واشر منيفولد دود                 690,000 
1706623 بلبرينگ دروني چرخ جلو                 690,000 
1703404 پين پيچ                 700,000 
1703822 شلنگ آب                 700,000 
1704414 چراغ بغل کابين                 700,000 
1706919 کاسه نمد ته ديفرانسيل                 700,000 
1800307 مجموعه کاور عايق صوت                 710,000 
1705137 کليد پلاستيکي روشن و خاموش بخاري و کولر                 710,600 
1704603 چراغ سقف                 720,000 
1706821 مهره داخلي - بلبرينگ توپي عقب                 720,000 
1701922 کاسه نمد ته گيربکس                 720,000 
1104838 لوازم کيت کامل سيلندر ترمز

                726,300 
1701949 اهرم سيم خلاص کن دنده                 740,000 
1702320 رله کنترل سيستم AC                 740,000 
1704420 آينه پارک                 740,000 
1803843 کاور حرارت گير دوررادياتور                 740,000 
2503602 نگهدارنده باک                 740,000 
2503712.2 چراغ پلاک - راست                 740,000 
1703817 لوله لاستيکي بالا رادياتور                 750,000 
1704708 زبانه قفل درب                 750,000 
1706830 کاسه نمد ميل پلوس 46 * 36 *7                 750,000 
1701911 کاسه نمد جلو گيربکس                 750,000 
1705315 مخزن شيشه شوي                 757,500 
1801103.1 فيلتر روغن ايراني                 760,000 
1702304 براکت کندانسور                 770,000 
1703202 سرقامه جلو فنر تخت جلو                 770,000 
1703302 براکت بالايي چپ (اتصال گوشواره)                 770,000 
1703303 براکت بالايي راست (اتصال گوشواره)                 770,000 
1703401 سرقامه فنر تخت عقب (جلو)                 770,000 
1706401.1 گلگير چرخ جلو - چپ                 770,000 
1806609 بوش سگدست (اصلاحي)                 770,000 
1702202 براکت ABS                 780,000 
1702927.1 سيبک ميله کششي فرمان چپ                 780,000 
1703502 براکت نگهدارنده گوشواره                 780,000 
1800806 شفت ميل اسبک                 780,000 
1707005 بلبرينگ عقبي توپي چرخ عقب                 784,900 
1703818 لوله لاستيکي پايين رادياتور                 790,000 
1705915 مخزن روغن کلاچ                 790,000 
1703206 پين پيچ فنر تخت جلو                 800,000 
1701916.1 دنده کيلومتر شمار                 810,000 
1704503 شيشه عقب                 810,000 
1703615.1 پايه فيلتر ثانويه                 820,000 
1705005.2 قاب فرمان عقب                 820,000 
1705110 مجموعه داشبورد(درب داشبورد و  جعبه داشبورد)                 820,000 
1701928 ميله ماهک دنده عقب - دنده 5                 830,000 
1701931 ميله ماهک دنده 3 و 4                 830,000 
1703403 گوشواره فنر تخت عقب                 840,000 
1800301 واشر قالپاق در سوپاپ                 840,700 
1800412 شمع پيش گرمکن                 841,500 
1703009 قالپاق چرخ جلو                 843,800 
1703638 سنسور نشانگر وضعيت داخلي فيلتر اوليه سوخت                 852,300 
1705318 ميله رابط برف پاک کن                 860,000 
1800717 شفت دنده هرزگرد B                 867,300 
1703102 براکت فيلتر هوا                 870,000 
2503007 بچه رينگ 16-5.5                 870,000 
2600339 مجموعه خنک کننده پيستون                 870,000 
1801107 سنسور فشار روغن                 880,000 
1704504 نوار دور شيشه عقب                 890,000 
2504112 لوله ورودي آب                 890,000 
1800710 بوش دنده هرزگرد A                 890,600 
1701967 فنر خار موشکي                 900,000 
1703008 تاير   16-650 گل جلو معمولي 12 لايه                 900,000 
1705111 پانل راست زير داشبورد(کاور مخزن شيشه شوي)                 900,000 
1801504 سنسور آب                 900,000 
1102303 درپوش ته آلترناتور                 908,800 
1701933 ميله ماهک دنده 1 و دنده 2                 910,000 
1707122 فيوز اصلي جريان برق                 910,000 
1705710 گردگير اهرم تعويض دنده                 915,000 
1704424 آينه بغل بدون پايه

                930,000 
1704606 مجموعه سايبان - چپ                 930,000 
1704607 مجموعه سايبان - راست                 930,000 
1706641.1 بازوي سگدست فرمان - چپ                 940,000 
1706641.2 بازوي سگدست فرمان - راست                 940,000 
1800205 کاسه نمد ته ميل لنگ                 940,000 
1800308 کاسه نمد جلو ميل لنگ                 940,000 
1701916.2 بوش کيلومتر شمار                 950,000 
1702314 شلنگ از کمپرسور به اواپراتور                 950,000 
2504113 شلنگ خروجي رادياتور                 950,000 
1703308 براکت پاييني                 960,000 
1703824 بادگير رادياتور                 965,600 
1705109 دريچه کولر راست                 970,000 
1705128 کليد خفه کن                 970,000 
2502926 مخزن روغن هيدروليک فرمان                 970,000 
1701939 دوشاخه ميل ماهک دنده 3 و 4                 980,000 
1705716 کاور زير اهرم تعويض دنده                 980,000 
1706917 رولبرينگ کوچک ديفرانسيل                 980,000 
1703123.1 فيلتر هوادروني ايراني                 985,000 
1702431 لوله خروجي منبع اگزوز                 990,000 
1705607.1 براکت گلگير - چپ                 990,000 
1705607.2 براکت گلگير - راست                 990,000 
1701983 بوش سنکرون دنده عقب و 5 شفت خروجي                 999,400 
1703201 سرقامه عقب فنر تخت جلو 1,000,000 
1703402 سرقامه فنر تخت عقب (عقب) 1,000,000 
1704909 مجموعه بالابر شيشه - راست 1,000,000 
1706817 بلبرينگ داخلي توپي چرخ عقب 1,000,000 
1706910 چهار شاخه 1,000,000 
1800405 گايد سوپاپ 1,000,000 
1800512 گژن پين 1,000,000 
1803826 مجموعه مخزن انبساط 1,000,000 
1704821 دستگيره بالابر شيشه - چپ 1,010,000 
1704822 دستگيره بالابر شيشه - راست 1,010,000 
1803716 صفحات تزييني کناري سپر 1,030,000 
1704803 شيشه درب - چپ 1,040,000 
1706705 بلبرينگ داخلي توپي چرخ جلو 1,040,000 
1807634 سوپاپ فشار رگلاتور

1,040,600 
2502101 براکت رام عرضي گيربکس 1,041,600 
1102501 مجموعه پمپ خلاء 1,045,100 
1701900 مجموعه واشر کامل بغل گيربکس (کدهاي 1701919و1701911و1701926) 1,050,000 
1703416 کرپي فنر عقب 1,050,000 
1706610 پين سگدست 1,050,000 
1707114 فلاشر راهنما 1,050,000 
1707121 کاور جعبه فيوز 1,050,000 
1801801 براکت تنظيم 1,050,000 
1801806 پولي دينام 1,050,000 
1806121 لوله ترمز جلو

1,050,000 
1504601 مجموعه سوييچ 1,060,000 
1703901 درب جعبه باتري 1,060,000 
1704410 صفحه بالاي چراغ جلو راست (سفيد-مشکي) 1,065,000 
1804409 صفحه بالايي چراغ جلو چپ( زرد-مشکي) 1,065,000 
1804410 صفحه بالايي چراغ جلو راست (زرد -مشکي) 1,065,000 
1704409 صفحه بالاي چراغ جلو چپ (سفيد -مشکي) 1,066,800 
1704101 مجموعه نگهدارنده کابين 1,070,000 
1800709 دنده هرزگرد A 1,077,000 
1705514.2 مجموعه پايه نگهدارنده راست با لرزه گير 1,080,000 
1801509 ترموستات 1,080,000 
1701976 دنده کشويي 1 و 2 1,089,400 
1704917 دستگيره ميله فشاري قفل درب چپ 1,090,000 
1704918 دستگيره ميله فشاري قفل درب راست 1,090,000 
1706909 چرخدنده هرزگرد 1,090,000 
1702403.1 لوله خروجي اگزوز 1,100,000 
1703917 کابل استارت 1,100,000 
1705018 درپوش بوق 1,100,000 
1705217 کانال هواي گرم 1,100,000 
1707008 بلبرينگ جلويي توپي چرخ عقب 1,100,000 
1804816.1 دستگيره داخلي درب - چپ

1,100,000 
1804816.2 دستگيره داخلي درب - راست

1,100,000 
1705201 مجموعه مقسم هوا 1,110,000 
1707107 رله برف پاکن 1,110,000 
1707113 رله استارت 1,110,000 
2501996 دنده برنجي سنکرون دنده 5 1,120,000 
1807692 مجموعه سوپاپ سولنوئيدي ورودي سوخت

1,136,300 
1800506 بوش شاتون 1,140,000 
1800907 لوله هواي ورودي 1,140,000 
1705514.1 مجموعه پايه نگهدارنده چپ با لرزه گير 1,142,900 
1702611 چهارشاخه گاردان 1,150,000 
1702807 نبشي 1,150,000 
1702801 زاپاس بند 5.2 1,175,000 
1703216 کرپي جلو 1,176,000 
1703111 شلنگ 1,180,000 
1705104 مجموعه پانل وسطي 1,180,000 
1706642.1 سيلندر ترمز اکسل چرخ جلو - چپ 1,180,000 
1703010 قالپاق چرخ عقب 1,200,000 
1704701 نوار دور درب - چپ 1,200,000 
1704702 نوار دور درب - راست 1,200,000 
1704908 مجموعه بالابر شيشه - چپ 1,200,000 
1706608 بلبرينگ سگدست 1,200,000 
1706605.1 مجموعه سنسور چرخ جلو - چپ 1,210,000 
1706605.2 مجموعه سنسور چرخ جلو - راست 1,210,000 
1705005.1 قاب فرمان جلو 1,220,000 
1703007 تاير   16-650 گل جلو - تيوبلس 1,237,500 
1704804 شيشه درب - راست 1,240,000 
1800311 سيني جلو موتور 1,250,000 
1701961 بلبرينگ شفت ورودي 1,260,000 
1701989 بوش کيلومتر شمار 1,260,000 
1702002 لاستيک ضربه گير انتهاي گيربکس 1,260,000 
1706622 کاسه نمد چرخ جلو 12*85*60 1,260,000 
1800620 رولبرينگ فلايويل 1,260,000 
1705117 دريچه کولر چپ 1,270,000 
1703220 براکت بالايي کمک فنر جلو 1,290,000 
1705601.2 گلگير عقب چرخ جلو - راست 1,300,000 
1800206 سيني پشت بلوک موتور 1,300,000 
1703217 کرپي عقب 1,325,000 
1703721 چراغ مه شکن عقب 1,350,000 
1800103 ضربه گير دسته موتور جلو - چپ 1,350,000 
1801500 مجموعه ترموستات 1,350,000 
1801505 سنسور پيش گرمکن 1,350,000 
1701975 دنده برنجي 1 و 2 1,360,000 
1705107 جاي فنجان 1,360,000 
1801103 فيلتر روغن 1,360,000 
1803852 لوله پايين رادياتور (ساخت داخل) 1,360,000 
1701977 توپي دنده کشويي 1 و 2 1,361,300 
1706642.2 سيلندر ترمز اکسل چرخ جلو راست 1,361,300 
1703118.2 فيلتر هواي بيروني 1,370,000 
1702924 شلنگ از پمپ هيدروليک به مخزن هيدروليک 1,390,000 
1801518 سنسور ترمز اگزوز 1,390,000 
1701936 ماهک دنده 1 و 2 1,400,000 
1706631.1 مجموعه سيبک  چپ ميل فرمان 1,400,000 
1706631.2 مجموعه سيبک راست ميل فرمان 1,400,000 
1704815.2 دستگيره درب راست 1,410,000 
1704502 نوار دور شيشه جلو 1,420,000 
1704815.1 دستگيره درب چپ 1,420,000 
1701938 ماهک دنده 3 و 4 1,430,000 
1701943 مجموعه سوئيچ چراغ دنده عقب 1,430,000 
1706709 بلبرينگ 1,440,000 
1800708 شفت دنده هرزگرد A 1,440,000 
1703641 بدنه فيلتر اوليه سوخت 1,443,800 
1705015 تلسکوپي فرمان 1,470,000 
1800100 ضربه گير دسته موتور جلو - راست 1,470,000 
1801003 واشر  کارتر 1,470,000 
1703643 المنت فيلتر آبگير 1,471,900 
1703913 پايه جعبه باتري فلزي 1,480,000 
1705407 کمربند ايمني راننده 1,480,000 
1706639 شغالدست 1,480,000 
1702901 براکت جعبه فرمان 1,490,000 
1701940 ماهک دنده عقب و دنده 5 1,500,000 
1705113 جاسيگاري 1,500,000 
1706401.2 گلگير چرخ جلو - راست 1,500,000 
1702910 بازوي هزار خار جعبه فرمان 1,510,000 
1705125 فندک 1,510,000 
10384 مجموعه جعبه ابزار M5.2 با کليه متعلقات کامل 1,515,000 
1504402 مجموعه رينگ 5.5F-16 1,515,000 
1800401 براکت کمپرسور کولر 1,520,000 
1705714 سر دسته دنده 1,540,000 
1704425.1 پايه آينه بغل - چپ 1,560,000 
2503630 درجه باک(2 فيش) 1,570,000 
1705901 مجموعه پدال کلاچ (رديف هاي 1و14و5و25) 1,590,000 
1706101 مجموعه پدال ترمز (رديف هاي 1و14و27و6) 1,590,000 
1704926.1 مجموعه قفل درب کابين با الکتروموتور چپ 1,600,000 
1704926.2 مجموعه قفل درب کابين با الکتروموتور راست 1,600,000 
1706811.2 مجموعه سنسور چرخ عقب - راست 1,600,000 
1702022 براکت سيم تعويض دنده - روي محفظه کلاچ 1,610,000 
1705102 دريچه بخاري شيشه جلو چپ 1,630,000 
1705108 دريچه بخاري شيشه جلو راست 1,630,000 
2502501 مخزن خلاء 1,670,000 
1707105 رله مه شکن عقب 1,680,000 
1801807 لوله تغذيه روغن 1,680,000 
1703114 شلنگ ورودي موتور 1,710,000 
1703615 فيلتر گازوئيل با پايه 1,710,000 
1705811 مجموعه سيم گاز 1,740,000 
1702023 سنسور کيلومتر 1,740,000 
1706920 فلنج ديفرانسيل 1,750,000 
1800515 مجموعه رينگ جهت يک پيستون 1,750,000 
1706811.1 مجموعه سنسور چرخ عقب - چپ 1,760,000 
2502415 سوپاپ سولونوئيدي خفه کن اگزوز 1,760,000 
1702316 پولي تسمه سفت کن کولر 1,770,000 
1706820 بلبرينگ بيروني توپي چرخ عقب 1,770,000 
1806642.3 پمپ ترمز مشترک چرخ جلو چپ وراست 1,770,000 
1701991 فلنج 1,780,000 
1704316 چراغ مه شکن جلو 1,800,000 
1704717.1 مجموعه جاپايي و کاور تزئيني رکاب - چپ 1,800,000 
1704717.2 مجموعه جاپايي و کاور تزئيني رکاب - راست 1,800,000 
1705515 بوش لاستيکي پايه نگهدارنده 1,820,000 
1703123.2 فيلتر هواي بيروني ايراني 1,830,000 
1701999 دنده عقب زير 1,840,000 
2502801 بالابر زاپاس بند 1,860,000 
1800606 دنده فلايويل 1,876,000 
4001014 فيلتر آبگير(توليد داخل) 1,890,000 
1703423 لايه دوم فنرهاي تعليق عقب 1,893,800 
1800703 دنده ميل سوپاپ 1,900,000 
1706914 رولبرينگ بزرگ ديفرانسيل 1,900,000 
1704801 نوار دور شيشه درب - چپ 1,920,000 
1704802 نوار دور شيشه درب - راست 1,920,000 
1800603 دنده سر ميل لنگ 1,930,000 
1701988 بلبرينگ خروجي شفت اصلي 1,940,000 
1703517 کمک فنر عقب 1,950,000 
1800415 سوپاپ دود 1,950,000 
1800416 سوپاپ هوا 1,950,000 
1701901 شفت دو شاخه کلاچ 1,960,000 
1703610 سنسور سوخت (شناور باک 3 فيش ) 1,960,000 
1703705 چراغ خطر عقب چپ 1,968,800 
1703720 چر اغ ترمز 1,968,800 
1704617 پانل تزييني تاکوگراف 1,968,800 
1701994 بلبرينگ شفت زير 1,970,000 
1703909 عايق پلاستيکي پايه جعبه باتري 1,970,000 
1705601.1 گلگير عقب چرخ جلو - چپ 1,970,000 
1706312.1 مجموعه قفل کابين چپ 1,970,000 
1706312.2 مجموعه قفل کابين راست 1,970,000 
1806835.1 پمپ ترمز جديد اکسل چرخ عقب - چپ 2,010,000 
1806835.2 پمپ ترمز جديد اکسل چرخ عقب - راست 2,010,000 
1706010 سيم ترمز دستي اتصال به محفظه  ترمز دستي 2,012,500 
1701951 اهرم تعويض دنده روي ماهک ها 2,030,000 
1704202.1 براکت نشيمن قفل کابين - چپ 2,060,000 
1707119 ريموت کنترل 2,080,000 
2503637 مجموعه آبگير فيلتر اوليه سوخت 2,083,100 
1705220 کانال ورودي هواي گرم راست 2,100,000 
2503002 مجموعه رينگ 5.5F-16 2,100,000 
1800615 تسمه هيدروليک 2,100,000 
1703006 رينگ 16-650 2,106,000 
1800514 مجموعه ياتاقان متحرک تعمير اول 2,110,000 
1706907 چرخدنده ميل پلوس 2,144,000 
1702021 مکانيزم اهرم تعويض دنده 2,170,000 
1704202.2 براکت نشيمن قفل کابين - راست 2,180,000 
1705012 مهره قفلي 2,193,800 
1702302 شلنگ از کندانسور به کمپرسور 2,200,000 
1703122 درب مجموعه فيلتر هوا 2,200,000 
1704905 مجموعه قفل درب چپ 2,200,000 
1704906 مجموعه قفل درب راست 2,200,000 
1800714 دنده هرزگرد B 2,210,000 
1704201 قفل کابين 2,220,000 
1800201 روغن پاش زير پيستون 2,240,000 
1804415 لپي زيري چپ (زرد رنگ) 2,240,000 
1704417 لپي رويي چپ (سفيد رنگ) 2,260,000 
1704418 لپي رويي راست (سفيد رنگ) 2,260,000 
1703615.2 فيلتر گازوييل ثانويه 2,264,100 
2500340.1 درپوش بغل بلوک سيلندر کوچک 2,272,500 
2500340.2 درپوش بغل بلوک سيلندر بزرگ 2,272,500 
2500340.4 درپوش عقب بلوک سيلندر 2,272,500 
2502102 رام عرضي گيربکس 2,272,500 
1705218 کليد خلاء سيستم تهويه مطبوع 2,290,000 
2502800 مجموعه زاپاس بند 2,290,000 
1702323 سنسور راه انداز کمپرسور کولر 2,326,900 
1701907 ماهک کلاچ 2,333,800 
1705014 کليد ترکيبي 2,340,000 
1705701 اهرم تعويض دنده 2,350,000 
1804416 لپي زيري راست (زرد رنگ) 2,350,000 
1702303 شلنگ از مخزن به اواپراتور 2,370,000 
1704415 لپي زيرين چپ(سفيد رنگ) 2,370,000 
1704416 لپي زيرين راست (سفيد رنگ) 2,370,000 
1705320 مجموعه موتور برف پاک کن 2,370,000 
1703112 لوله خرطومي 2,380,000 
1705712 سيم تعويض دنده 2,403,800 
1705713 سيم دسته دنده خلاص کن 2,403,800 
1704925 لولاي درب 2,420,000 
1706708 دنده ABS چرخ جلو 2,450,000 
1806642.1 پمپ ترمز اکسل چرخ جلو - چپ جديد 2,450,000 
1806642.2 پمپ ترمز اکسل چرخ جلو - راست جديد 2,450,000 
2503707 چراغ خطر عقب چپ 2,456,300 
1701917 مجموعه توپي و بلوک لغزنده دنده 3و4 2,470,000 
2503708 چراغ خطر عقب راست 2,475,000 
1800715 بلبرينگ دنده هرزگرد B 2,480,000 
1706006 سيم ترمز دستي 2,520,000 
1702921 ميله فرمان کوتاه 2,520,000 
1806837 لنت ترمز عقب(دست کامل) 2,550,000 
1801308 سوزن انژ‍كتور 2,560,000 
1800718 چرخ دنده هرزگرد با بوش 2,580,000 
1801303 لوله فلزي سوخت سوزن انژکتور 1 2,600,000 
1705126 کليد بخاري (سوئيچ) 2,620,000 
1701905 مجموعه توپي و بلوک لغزنده دنده عقب و 5 2,690,000 
1704425.2 پايه آينه بغل - راست 2,690,000 
1706636 ميل فرمان بزرگ بدون سيبک 2,690,000 
1705721 مجموعه سيم تعويض دنده (12و13) 2,700,000 
1706837 لنت ترمز چرخ عقب سايز 64(دست کامل) 2,710,000 
1701997 دنده 5 شفت زير 2,720,000 
1804417 لپي رويي چپ(زرد رنگ) 2,730,000 
1804418 لپي رويي راست (زرد رنگ) 2,730,000 
1706502 نمد کف اتاق 2,740,000 
1800302 قالپاق در سوپاپ 2,770,000 
1800905 منيفولد هوا 2,780,000 
1702009 مجموعه پمپ کلاچ پايين 2,900,000 
1705910 پمپ کلاچ بالا 2,950,000 
1702413 منبع اگزوز 2,990,000 
1706835.1 سيلندر ترمز اکسل چرخ عقب - چپ 3,000,000 
1706835.2 سيلندر ترمز اکسل چرخ عقب  راست 3,000,000 
1806116 مستر سيلندر جديد

3,000,000 
1800617 پولي تسمه سفت کن پمپ هيدروليک

3,010,000 
1706116 مستر سيلندر قديمي 3,030,000 
1805401 صندلي راننده 3,030,000 
2605220 سوپاپ الکترومغناطيسي 3,050,000 
1704611 پنجره سقف با پروانه 3,070,000 
1706905 هوزينگ چپ ديفرانسيل 3,110,000 
1703501 ميل موجگير عقب 3,150,000 
1805718 سوئيچ بالابر شيشه چپ و راست

3,150,000 
1803707 چراغ خطر عقب چپ

3,168,800 
1801811 پمپ خلا 3,180,000 
2503001 لاستيک Lt16-700 3,180,000 
1807670 پيستون سيستم تايمينگ

3,187,500 
1806101 مجموعه پدال ترمز 3,210,000 
2501994 مجموعه توپي وبلوک لغزنده دنده 3 و 4 3,210,000 
1706201 هواکش پشت اتاق 3,220,000 
1704407 آينه بغل چپ با پايه 3,225,000 
1704408 آينه بغل راست با پايه 3,225,000 
1801507 پوسته بالايي ترموستات 3,250,000 
1801409 سلنوئيد قطع و وصل سوخت 3,280,000 
1801513 مجموعه لوله وردوي 3,300,000 
1804603 آفتابگير - چپ

3,300,000 
1804607 آفتابگير - راست

3,300,000 
2506227.1 مجموعه قفل مرکزي (پمپ و  قفل) درب چپ

3,305,300 
1702321 آوانس خلاء 3,310,000 
1806644 لنت ترمز جلو(دست کامل 4عددي) 3,320,000 
1800217 مجموعه ياتاقان ثابت ميل لنگ (استاندارد دست کامل 3,360,000 
1801809 اتوماتيک استارت 3,360,000 
1801810 دنده  استارت 3,360,000 
1705001 براکت فرمان 3,370,000 
1803007 تاير   16-700 گل جلو - تيوبلس ايراني 3,410,000 
1800203 واشر سرسيلندر 3,440,000 
1707103 دسته سيم ABS 3,450,000 
1800619 براکت نگهدارده پمپ هيدروليک

3,450,000 
1800219 مجموعه ياتاقان ثابت ميل لنگ (تعمير اول 3,500,000 
2503613 مجموعه فيلتر اوليه سوخت 3,510,000 
1102733 مجموعه درب گيربکس کامل 3,535,000 
1804908 مجموعه بالابر برقي شيشه - چپ 3,540,000 
1804909 مجموعه بالابر برقي شيشه - راست 3,540,000 
1701963 بلبرينگ سوزني 3,580,000 
1701963.1 بلبرينگ سوزني 3,580,000 
1802921 ميل فرمان اصلاح شده 3,580,000 
1701995.2 شفت زير 3,598,100 
1801601 پروانه-چهار پيچ 3,600,000 
2501908.2 بوش کيلومتر شمار 3,650,000 
1704003 آرم آميکو M5.2N 3,675,000 
2502414 مجموعه خفه کن اگزوز 3,760,000 
1706928 هوزينگ راست ديفرانسيل 3,770,000 
1800513 مجموعه ياتاقان متحرک (دست کامل) (9) 3,770,000 
1806619.2 مجموعه کفشک ترمز جلو - راست (پهناي 75 ميليمتر) 3,787,500 
1704816 رودري چپ 3,810,000 
1704817 رودري راست 3,810,000 
1800618 براکت پولي تسمه سفت کن

3,850,000 
1704419 جلو پنجره 3,870,000 
2501000 مجموعه پمپ روغن 3,880,000 
1802910 بازوي هزار خار فرمان 3,900,000 
1703642 يايه و پمپ فيلتر اوليه سوخت 3,937,500 
1706503 مجموعه زير پايي 3,937,500 
2502321 فن کندانسور کولر 3,950,000 
1704931.1 پمپ قفل درب - چپ

3,960,000 
1704931.2 پمپ قفل درب - راست 3,960,000 
1800612 بلبرينگ کلاچ کامل با ذغال 4,000,000 
1705013 مغزي سوئيچ 4,040,000 
1701973 دنده 2 4,060,000 
1702923 شلنگ فنر دار - پمپ هيدروليک به جعبه فرمان 4,060,000 
1703301 ميل موجگير جلو 4,060,000 
1705011 غربيلک فرمان 4,070,000 
1801005 کارتر 4,090,000 
1706615.1 سگدست - چپ 4,100,000 
1706615.2 سگدست - راست 4,100,000 
1801600 مجموعه واترپمپ 4,100,000 
1704402 دستگيره بيروني درب - چپ 4,125,000 
1704403 دستگيره بيروني درب - راست 4,125,000 
1706651 مجموعه ميل فرمان بزرگ با سيبکها 4,150,000 
1704501 شيشه جلو 4,160,000 
1705016 واشر فلزي زيرغربالک فرمان 4,164,000 
2503642 يايه و پمپ فيلتر اوليه سوخت 4,190,000 
1701995.3 دنده 3 شفت زير 4,200,000 
1800101 دسته موتور راست 4,200,000 
1701980 دنده 1 4,240,000 
1705301 مجموعه موتور و ميله برف پاک کن 4,363,100 
1801002 لوله خروجي توربوشارژر 4,430,000 
1707006 توپي چرخ عقب 4,500,000 
1706403.1 گلگير بغل کابين سمت درب چپ 4,510,000 
1703213 مجموعه فنر تخت جلو AV13*1380*LI 4,603,000 
1701982 مجموعه دنده عقب شفت خروجي 4,620,000 
1801408 دنده پمپ انژكتور 4,690,000 
1701970.1 دنده 3 4,730,000 
1806619.1 مجموعه کفشک ترمز جلو - چپ (پهناي 75 ميليمتر) 4,734,400 
1806812.1 مجموعه کفشک ترمز چرخ عقب - چپ 4,734,400 
1806812.2 مجموعه کفشک ترمز چرخ عقب- راست

4,734,400 
1800516 مجموعه شاتون کامل 4,750,000 
1706001 مجموعه اهرم ترمز دستي 4,780,000 
1701995.4 دنده 4 شفت زير 4,810,000 
1803706 چراغ خطر عقب راست

4,876,900 
1701927 فلنج شفت خروجي 4,880,000 
1805716 کاور زير اهرم تعويض دنده

4,880,000 
1806841.1 مجموعه کفشک و لنت 75 م م عقب چپ 4,880,000 
1806841.2 مجموعه کفشک و لنت 75 م م عقب راست 4,880,000 
1706619.1 مجموعه کفشک ترمز - چپ (سايز لنت 64 ميليمتر 4,930,000 
1706812.1 مجموعه کفشک هاي ترمز عقب کامل - چپ 4,930,000 
1706812.2 مجموعه کفشک هاي ترمز عقب کامل - راست 4,930,000 
1706403.2 گلگير بغل کابين سمت درب راست 4,970,000 
1702104.1 براکت اتصال رام بالائي گيربکس به شاسي - چپ 5,040,000 
1702104.2 براکت اتصال رام بالائي گيربکس به شاسي - راست 5,040,000 
1701986 دنده 5 5,111,900 
1801302 مجموعه انژکتور 5,131,800 
1703221 کمک فنر جلو 5,195,000 
2500701 ميل بادامک 5,250,000 
1707108 رله بالابر شيشه 5,410,000 
1706619.2 مجموعه کفشک ترمز - راست (سايز لنت 64 ميليمتر 5,420,000 
1706829 ميل پلوس 5,480,000 
1706706 توپي چرخ جلو 5,560,000 
1703001 تاير  16-650 / 10 لايه 5,681,300 
1706624.1 مجموعه کاسه چرخ جلو. - راست کامل 5,681,300 
1706624.2 مجموعه کاسه چرخ جلو. - چپ کامل 5,681,300 
1805402 صندلي شاگرد 5,681,300 
1705101 پوسته داشبورد 5,690,000 
1705119 شاسي داشبورد 5,810,000 
1705401 صندلي راننده 5,910,000 
1701918 پوسته انتهايي گيربکس 5,950,000 
1703101 مجموعه محفظه فيلتر هوا 5,990,000 
1800602 پولي ميل لنگ 6,000,000 
1800614 مجموعه فلايويل 6,060,000 
1705213 مجموعه اواپراتور 6,070,000 
1706911 پوسته ديفرانسيل 6,160,000 
1801995.4 دنده 4 شفت زير(49 پين) 6,250,000 
1705209 مجموعه فن بخاري 6,280,000 
1800705 ميل سوپاپ 6,300,000 
1806115 مجموعه بوستر ترمز 32 ميلي متري 6,300,000 
1702412 حصيري اگزوز 6,615,000 
1702106 رام عرضي نگهدارنده بالاي گيربکس 6,750,000 
1704301 چراغ جلو - چپ 6,760,000 
1704302 چراغ جلو - راست 6,760,000 
1703411 مجموعه فنر تخت عقب 6,830,000 
1800504 پيستون موتور 6,830,000 
2500224 کلاچ پروانه 6,850,000 
1706935 مجموعه هوزينگ ديفرانسيل 6,880,000 
1706301 مجموعه سيستم تعليق قفل کابين 6,910,000 
1702105 براکت اتصال گيربکس به رام گيربکس 7,037,000 
1800313 سيني پشت دنده 7,140,000 
1805132 مجموعه کنترل پانل بخاري 7,140,000 
1702610.1 مجموعه مادگي ميل گاردان 7,170,000 
1707003 کاسه ترمز چرخ عقب(سايز لنت 75 ميليمتر 7,462,500 
2503601 مجموعه مخزن سوخت 7,620,000 
1703908 باتري 12 ولت 60آمپر 7,687,500 
1703701 سپر عقب 7,690,000 
1800902 منيفولد دود 7,800,000 
2500300 مجموعه واشر کامل موتور 7,875,000 
1801101 اويل پمپ 8,100,000 
2501901 پوسته کلاچ 8,191,000 
1801602 کلاچ پروانه 8,400,000 
1703005 تاير   16-650 گل جلو 8,521,900 
1704601 مجموعه سقف 8,540,000 
1706107 مجموعه بوستر ترمز با مستر سيلندر 8,850,000 
1702610.2 مجموعه نري ميل گاردان 9,100,000 
1702301 مجموعه فن و کندانسور 9,360,000 
1703620 فيلتر آبگير 9,410,000 
1801511 پوسته پاييني ترموستات 9,450,000 
1705017 مجموعه ست کامل سوئيچ (درب، اصلي ) 9,500,000 
1705501 مجموعه برگردان کابين 9,660,000 
2503005 تاير   16-7.00 گل جلو 9,770,600 
1801610 مجموعه پروانه و کلاچ پروانه 9,900,000 
1704602 نمدي زير سقف 9,950,000 
1704307 سپر جلو 10,312,500 
1806107 مجموعه بوستر و مستر سيلندر ترمز 10,410,000 
1702312 کمپرسور کولر 10,450,000 
1707120 درب جعبه فيوز 10,630,000 
1707000.1 مجموعه توپي وکاسه ترمز چرخ عقب چپ 10,840,000 
1707000.2 مجموعه توپي وکاسه ترمز چرخ عقب راست 10,840,000 
1800800 مجموعه اسبك كامل 10,850,000 
1707102 دسته سيم کابين 11,080,000 
1706703 کاسه ترمز چرخ جلو(سايز لنت 64 ميليمتر 11,250,000 
1806703 کاسه ترمز چرخ جلو (پهناي 75 ميليمتر) 11,250,000 
1801962 شفت ورودي (30دنده) 11,400,000 
1702020 مجموعه محفظه ترمز دستي 11,410,000 
1701947 درب گيربکس 11,700,000 
1705225 رادياتور بخاري

11,800,000 
1800200 مجموعه واشر کامل موتور (1800203و1800301و1800314و1800903و1800904و1800906و1801001) 11,900,000 
1705402 صندلي شاگرد 12,190,000 
1701909 پوسته کلاچ 12,300,000 
2506508 باتري 12 ولت 110 آمپر 12,562,500 
1701962 شفت ورودي 12,600,000 
1800610 صفحه کلاچ 12,600,000 
1706936 مجموعه پينيون و کرانويل 12,750,000 
1704308 رام پشت سپر 13,140,000 
1706802 مجموعه محفظه اکسل عقب (تيرک) 13,256,300 
1707104 مجموعه جعبه فيوز 13,680,000 
1707201 بغل گيربکس PTO 13,820,000 
1704619 تاکوگراف 14,437,500 
1800607 فلايويل 14,700,000 
2507201 بغل گيربکس PTO 15,150,000 
1706115 بوستر ترمز 15,360,000 
1702319 فن کندانسور 16,820,000 
1800611 ديسک کلاچ 16,940,000 
1704809 درب چپ بدون تزيينات 17,140,000 
1704810 درب راست بدون تزيينات 17,140,000 
1702318 کندانسور 17,450,000 
1701913 پوسته  گيربکس 17,500,000 
1701981 شفت اصلي 17,910,000 
1800402 مجموعه سرسيلندر 18,500,000 
1701304 مجموعه سوپرشارژر 18,875,600 
1801995.1 مجموعه شفت زيرجديد 19,990,000 
1801106 مجموعه فيلتر روغن و سرد کن روغن 20,300,000 
1707101 دسته سيم شاسي 20,320,000 
1804601 مجموعه جعبه ابزار بالائي

20,480,000 
1706601 اکسل جلو 20,625,000 
1807311 واحد کنترل پيش گرم کن موتور 20,700,000 
1801802 دينام 21,562,500 
1803850 مجموعه رادياتور(ساخت داخل) 22,000,000 
1702601 مجموعه ميل گاردان 22,900,000 
1705124 CD پخش 22,920,000 
1701995.1 مجموعه شفت زير 23,400,000 
1705103 مجموعه نشانگرها 24,750,000 
1704005 سيني جلوي کابين 27,190,000 
1706501 ورق کف کابين 27,670,000 
1702922 پمپ هيدروليک فرمان 27,930,000 
1703801 رادياتور آب 28,600,000 
1801805 استارتر 28,700,000 
1702201 برد ABS 35,950,000 
1807102 دسته سيم کابين 36,450,000 
1706600 مجموعه اکسل جلو 43,290,000 
1704800.1 مجموعه درب چپ کامل با تزئينات(سفيد رنگ) 45,000,000 
1704800.2 مجموعه درب راست کامل با تزئينات (سفيد رنگ) 45,000,000 
1801011 توربوشارژر 46,200,000 
1706804 ديفرانسيل 47,000,000 
1702906 جعبه فرمان 48,300,000 
1800605 ميل لنگ 48,500,000 
2500609 ميل لنگ 50,000,000 
1802701 مجموعه شاسي - جديد 50,184,400 
1807101 دسته سيم شاسي 60,860,000 
1702701 مجموعه شاسي 65,980,000 
1705100 مجموعه داشبوردکامل با کليدها و نشانگرکامل 85,400,000 
1800204 مجموعه بلوک سيلندر 116,900,000 
1800105 مجموعه موتوربدون متعلقات جانبي موتور 134,835,000 
1801405 مجموعه پمپ انژکتور 136,400,000 
1704713.1 مجموعه فريم (ديواره ) بيروني درب - چپ 137,920,000 
1704713.2 کلاف دور درب راست 137,920,000 
1702001 مجموعه گيربکس 141,750,000 
1804800.1 مجموعه درب خودرو با تزئينات چپ زرد 151,390,000 
1804800.2 مجموعه درب خودرو با تزئينات راست زرد 151,390,000 
1609311 مجموعه كامل اتاق بار

200,000,000 
1706838 مجموعه اکسل عقب بدون کله گاوي کامل 220,312,500 
1806800 مجموعه اکسل عقب (سري11)

245,000,000 
1706801 مجموعه اکسل عقب کامل 262,500,000 
1704401 مجموعه کابين با تزئينات داخلي 264,375,000 
1704002 کابين بدون تريم سفيد رنگ طرح قديم 345,000,000 
1804002 کابين بدون تريم زرد رنگ 355,000,000 
1800104 مجموعه موتور 500,000,000 
1704001 کابين با تزئينات داخلي سفيد رنگ طرح قديم 1,000,000,000 
1804001 کابين تريم کامل

(زرد رنگ)
1,735,340,000