تکنولوژی MAN آلمان در سیستم ترمز 2631 آمیکوبا توجه به GVW کامیون سنگین 2631 که بیش از 32 تن است، نیاز است تا ترمزهایی مناسب و هوشمند برای این خودرو تدارک دیده شود و آمیکو در این کامیون از سیستم ترمزی استفاده کرده که تکنولوژی شرکت MAN آلمان بوده و مجهز به سیستم‌های ABS ، EBL و ASR با برند WABCO است. سیستم ترمز این کامیون به صورت سرویس هوای فشرده بر کاسه چرخ‌ها به صورت دوبل، ترمز پارک انرژی فنر با کمک هوای فشرده، ترمز کمکی شماره یک خفه کن لوله اگزوز و ترمز کمکی شماره دو کنترل هوای ورودی توسط سوپاپ‌ها (ترمز موتور) می‌باشد و کلیه موارد اشاره شده توسط ECU کنترل می شود.

چاپ