مسابقه نوروزی کارت تبریک آمیکو

۵ نکته در کارت تبریک ۱۴۰۰ آمیکو پنهان است به تعداد ۲۰ نفر از کسانی که این نکات را پیدا کرده و برای ما ارسال نمایند
 به قید قرعه جایزه ای نفیس تعلق خواهد گرفت.
لطفا پاسخ مسابقه را به آدرس ایمیل  marketresearch@amicoir.com ارسال نمائید. 
 آخرین مهلت شرکت در مسابقه ساعت ۲۰ روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ می باشد.
اسامی برندگان روز ۱۵ فروردین اعلام خواهد شد.
منتظر پیامتان هستیم.
چاپ