مهندس شهرام فداکار مدیر عامل گروه صنعتی آمیکو شد
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی ارس خودرودیزل (آمیکو ) با تایید اعضای هیت مدیره، مهندس شهرام فداکار به عنوان مدیر عامل
این گروه صنعتی منصوب شد.


شهرام فداکار دانش آموخته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف است که  از اوایل دهه ۷۰ در صنعت خودرو سوابقی چون مدیر
پروژه های سرمایه گذاری و برنامه ریزی و نظارت شرکت ساپکو، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تولید کلاچ ایران خودرو، نماینده
مدیر عامل در طرح توسعه و مدیرهماهنگی و نظارت بر طرحهای شرکت سایپا،نایب رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور وسائط نقلیه
(خودرو)، معاون مهندسی و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پلاسکو کارسایپا، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت امداد خودرو سایپا،
مدیر عامل گروه خودرو سازی مرتب، مشاور مدیر عامل و معاون مهندسی تولید و توسعه محصول شرکت زامیاد و ... در کارنامه خود دارد.
چاپ