دعوتنامه نمایشگاه بندرعباس

گروه صنعتی آمیکو در ادامه حضور پر قدرت در نمایشگاها ، اینبار با سبد محصولات خود در بندرعباس با همکاری نمایندگی 2802 عسگری نژاد و قاسمی ،میزبان هموطنان در نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
زمان برگزاری  از تاریخ 5 آذر الی 8 آذر در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بندر عباس خواهد بود.

چاپ