معارفه مدیر عامل جدید

                           

طی مراسمی با حضور ریاست و اعضای محترم هیئت مدیره ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزنده ده ساله آقای ناصر اسفنجی
مدیر عامل سابق ارس خودرو دیزل ، آقای غلامرضا صادقیان طی حکمی از طرف ریاست هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل شرکت ارس خودرو دیزل معرفی گردید.

چاپ